#ziveslovo 9.8.2019

#ziveslovo 9.8.2019

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.

Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘

Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.

Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘

Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘

No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘

Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘

Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

Mt 25, 1-13

 

jezuita Jakub Garčár

„Bdejte,“ provokuje Božie slovo uprostred prázdnin. A Cirkev pridáva príklad múdrej panny a mučenice, svätej Terézie Benedikty z Kríža, Edity Steinovej. Dnes je jej sviatok. Bola bdelá v hľadaní pravdy: začala vo filozofii, skončila v Bohu. Bdelo nájdenú pravdu nasledovala: konvertovala zo židovstva a neskôr vstúpila aj do karmelitánskeho rádu. Bdelo, so svetlom lampy naplnenej olejom viery, uprostred noci osvienčimského holokaustu, vyšla v ústrety nebeskému Ženíchovi a vošla s ním na svadbu!

 

TIP NA DNES:

Čo bdelé, hoci iba malé urobíš dnes ty, aby si dolial olej do svojej lampy?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00