#ziveslovo 9.8.2020

#ziveslovo 9.8.2020

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim.

Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš.

Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli.

Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“

Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“

On povedal: „Poď!“

Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“

Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

Mt 14, 22-33

 

sestra Františka Čačková OSF

Nie prvýkrát sa stalo, že sa mám s vami verejne zamýšľať nad svojím obľúbeným biblickým príbehom. Poďme na to!

„Môžeš sa spoľahnúť!“ Keď mi to povie niekto, kto opakovane nedodrží svoje slovo, ak to začujem znova, jemne sa zamračím a mám problém – očakávam, že sa zasa sklamem.

Čo to znamená spoliehať sa na Pána? On dodrží slovo. Hej, hej, lenže inak, ako sme očakávali. Iným spôsobom, v inom čase, cez iných ľudí. Ale dodrží. Lebo on nemôže inak. A kde sme v tomto príbehu my? Najprv zistíme, že je Boh niekde ďaleko a ostali sme sami, potom príde búrka, odvážne požiadavky a diskusia s Bohom, sklamanie zo seba a svojho zlyhania a nakoniec sa všetko utíši a spoznáme, že v tom všetkom bol Boh pri nás. Celý čas.

 

TIP NA DNES:

V ktorom momente som teraz? Búrka či búrlivá diskusia s Bohom, sklamanie? Prečítam si toto evanjelium ešte raz a pomenujem, kde sa nachádzam.

„Spolieham sa na Pána, moja duša sa spolieha na jeho slovo“ – dnešný alelujový verš môže byť mojou strelnou modlitbou, aby sa vietor utíšil.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00