#ziveslovo 9.9.2021

#ziveslovo 9.9.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!

Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté.

Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Lk 6, 27-38

jezuita Peter Girašek, SJ

Istý cirkevný otec raz povedal: „Nie Kristus je odvodený od kresťana, ale kresťan od Krista.“ Keď čítam dnešné slovo, vidím v ňom návod na to, čo znamená byť kresťanom.

Mať rád toho, kto ma má rád, je akési prirodzené, ľudské. No nezištne mať rád toho, kto ma nemá rád, odpúšťať svojim vinníkom, deliť sa nenávratne…, je Božské. A práve v takej nezištnosti, akú nám Boh ukazuje na Ježišovi, tkvie aj poznávacie znamienko jeho učeníkov. Je to akoby definícia kresťana.

Pane, táto akokoľvek vysoká latka je pre svet veľmi potrebná. Veď aj ja žijem z tvojho odpustenia a štedrosti. Uč ma robiť podobne. Amen.

 

TIP NA DNES:

Skúsim si odpovedať na otázku: „Pane, čo v mojom živote a v mojich vzťahoch zjavuje teba?“

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00