Zoltán Balga o Slovenskej katolíckej misii v Prahe: Na české pomery je táto farnosť naozaj veľmi živá

Zoltán Balga o Slovenskej katolíckej misii v Prahe: Na české pomery je táto farnosť naozaj veľmi živá
Slováci žijúci v Prahe nájdu svoje útočisko aj v prežívaní viery v rodnom jazyku a s vlastnými krajanmi. Viac nám o tejto skutočne živej misii povedal jej správca – Zoltán Balga, ktorý v Prahe pôsobí od roku 2016.

Mohli by ste nám priblížiť Slovenskú katolícku misiu v Prahe, v ktorej pôsobíte ako správca?

Slovenská katolícka misia v Prahe bola založená v roku 2008, prvým farárom bol otec Ladislav Radvanský. Táto misia je špecifická v tom, že to nie je len misia, ale je to personálna farnosť. Kódex kánonického práva umožňuje, aby farnosti boli zriadené nielen na teritoriálnej úrovni, ale aj na personálnej – čo sa týka obradu alebo národnosti. Pražský arcibiskup – vtedajší kardinál Vlk – založil Slovenskú katolícku misiu ako personálnu farnosť. To znamená, že každý Slovák žijúci na území Pražskej arcidiecézy je naším farníkom. Respektíve je tam dvojitý domicil – je farníkom aj teritoriálnej farnosti (danej mestskej časti) alebo farníkom aj našej personálnej farnosti. Toto je rarita, v iných misiách to nie je obvyklé.

 

Čo ponúka veriacemu človeku táto Slovenská katolícka misia?

Pravidelne máme sväté omše v stredu a piatok večer o 18.00 a v nedeľu máme bohoslužbu v slovenčine. Kostol máme v centre vedľa Václavského námestia. Organizujeme aj predmanželské prípravy. V Prahe žije okolo stotisíc Slovákov a na bežných predmanželských náukách máme 20 – 25 párov. Realizujeme ich šesťkrát ročne.

Každú stredu máme stretnutie s mladými – takzvané StreDko. Na toto stretnutie chodia mladí pracujúci alebo študenti, ktorí študujú na pražských univerzitách. Začíname svätou omšou, tú obyčajne máme s mládežníckym zborom, ktorý spieva. Potom preberáme rôzne témy, niekedy pozveme nejakého hosťa alebo máme biblickú hodinku, alebo oni pripravia nejakú tému. Na tieto mládežnícke stretnutia chodí 30 – 40 mladých.

Potom máme farský športový krúžok, pravidelne chodíme von. Organizujeme turistiku, výlety. Keď je dobré počasie – najmä cez leto –, vo farskej záhrade máme grilovačku alebo rôzne spoločenské stretnutia. V nedeľu máme po každej svätej omši agapé – je to možnosť stretnúť sa po svätej omši. Vo farnosti máme aj šesť organistov.

Máme farský ples, ružencové bratstvo, je tu aj možnosť hodín náboženstva, respektíve príprava na sviatosť prvého svätého prijímania. Vo farnosti taktiež funguje aj farský spevácky zbor. Veľmi zaujímavý program sme mali na Deň detí – mali sme asi štyridsať detí, boli pre ne pripravené aktivity a občerstvenie. Keďže máme k dispozícii farské priestory a záhradu, snažíme sa, aby sme tam mali farské akcie.

 

To znie ako živá farnosť.

Na české pomery je táto farnosť naozaj veľmi živá. V nedeľu máme na svätej omši okolo tristo ľudí. V našom kostole sídli slovenská, česká aj maďarská farnosť.

 

Zoltán Balga o Slovenskej katolíckej misii v Prahe: Na české pomery je táto farnosť naozaj veľmi živá

 

PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO JE MOJA SRDCOVÁ ZÁLEŽITOSŤ

Je niečo, čo vám je z tejto pastorácie srdcu najbližšie?

Keďže som cirkevný právnik a pracujem na cirkevnom súde, je pre mňa veľmi dôležité, aby bola príprava na prijatie sviatosti manželstva kvalitná. To je moja srdcová záležitosť – práca s mladými, ktorí sa pripravujú na sviatosť manželstva. Na prípravu vždy pozývam lekárov, rodiny, aby boli prípravy kvalitné. Potom majú svadbu na Slovensku, u nás majú len prípravu.

 

Máte nejaké plány do budúcnosti, čo by sa dalo robiť v tejto farnosti?

Plány určite sú. Čo vidím, že je naša slabá stránka, je výučba náboženstva pre deti. Sme v centre Prahy, tu máme kostol aj farskú budovu a pastoračné priestory. Pochopiteľne, rodiny žijú na sídliskách a niekedy je pre ne náročné cestovať aj hodinu. Je veľmi náročné, aby sme sa dohodli, v ktorý deň a hodinu bude hodina náboženstva napríklad pre deti do desať rokov. V Čechách nie je vyučovanie náboženstva na školách, majú to vyriešené ako záujmový krúžok pre celú školu – ako jedna hodina. Vo farnosti sa to rieši veľmi ťažko, máme problém dohodnúť sa s rodičmi, lebo deti chodia na rôzne záujmové krúžky. V tom by sme sa určite mohli zlepšovať. Ale inak sa mi zdá, že v našej farnosti máme takmer všetko. Určite by bolo užitočné, keby sme mali nejaké farské zájazdy do Lúrd, Ríma, zahraničia alebo farský letný tábor. Lenže naši farníci na letné prázdniny odcestujú na Slovensko a tu v Prahe neostávajú. Napriek tomu, že máme veľa farníkov, je tu veľmi silná fluktuácia ľudí. Napríklad na Vianoce alebo Veľkú noc naši farníci odchádzajú na Slovensko. Ostanú tu len tí, ktorí tu žijú tridsať či štyridsať rokov a ktorí sú začlenení do rôznych českých farností.

 

ODPUST AJ NOC KOSTOLOV

Na vašej webovej stránke ma zaujalo, že máte ako Slovenská katolícka misia aj odpustovú slávnosť. Ako ju slávite?

Patrónom naše farnosti je svätý Henrich (Jindřich). Je to jediný kostol v Pražskej arcidiecéze, ktorý má toto patrocínium. Každý rok pozveme pomocného biskupa alebo kardinála. Po svätej omši máme stretnutie vo farskej záhrade – varíme guľáš, čapujeme pivo, veriaci donesú zákusky, pre deti robíme rôzne akcie. Je to také rodinné stretnutie.

 

Napokon ste sa zapojili aj do programu Noc kostolov

Je to veľmi populárny program. Každý rok navštívi náš kostol okolo dvetisíc návštevníkov. Robíme ochutnávku vína, máme syry zo Slovenska, máme krásnu farskú pivnicu. V našom kostole vystupujú rôzne zbory alebo orchester. Je to veľmi bohatý kultúrny program.

Názov farnosti: Farnosť sv. Jindřicha, Praha

Adresa farnosti: Slovenská římskokatolícká farnost, Jindřišská 973/30 110 00, Praha Nové Město

Kontaktné údaje: 00420 734 688 656; [email protected]

Pravidelné aktivity: sväté omše cez školský rok v stredu a piatok 18.00 (cez prázdniny v piatok o 18.00), v nedeľu o 11.00 v Kostole sv. Jindřicha

Správca farnosti: Zoltán Balga

 

Tento projekt vznikol vďaka našim partnerom:

Zoltán Balga o Slovenskej katolíckej misii v Prahe: Na české pomery je táto farnosť naozaj veľmi živá

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00