3x biblické ,,Nebojte sa“ do dnešných dní

3x biblické ,,Nebojte sa“ do dnešných dní
Sv. písmo je veľkou inšpiráciou ako pre veriacich, tak i neveriacich ľudí.
Je oprávnene označované prívlastkom „kniha kníh“. V časoch ťažkých i časoch dobrých sa nám Boh a jeho prisľúbenia prihovárajú z veršov Starého a Nového zákona. Ak ste si stále nevytvorili návyk posilňovať svoju nádej čítaním Biblie, možno práve dnes je čas načerpať novú silu…

Človek v zajatí obáv a ,,Neboj sa, som s tebou!“

Netreba žiadne odborné definície, aby sme vedeli vysvetliť, čo je strach a obava. Každý z nás ich už zažil v rôznych situáciách a obmenách. Prežívame ich denne pri zabezpečovaní materiálnych potrieb rodiny, pri vážnom ohrození zdravia, či pri nebezpečenstve smrti blízkych. O niečo intenzívnejšie zažívame strach a obavy v tomto čase, v čase pandémie. No i tu prichádza Boh so svojimi uisteniami a prihovára sa nám každý deň: ,,Neboj sa, som s tebou!“ A práve vtedy, keď tento hlas v našom srdci nie je dostatočne silno počuť, je čas opäť otvoriť Sv. písmo.

 

1. Verš vernosti

Keď si Boh niekoho „vyvolí a obľúbi“, neustúpi. S týmto prisľúbením sa stretávame  v starom zákone. Ako si v čase vybral izraelský ľud a potomstvo Abraháma za svojho ,,miláčika“, tak si každý deň vyberá teba. I vtedy, keď často blúdiš po vlastnej púšti problémov a nedostatkov a sťažuješ sa. Všetko, čo od nás Boh chce, je dôvera a odovzdanie. Nie sťažovanie sa. Dôverujeme a odovzdávame mu naše púšte? Odovzdávame mu naše obavy alebo si ich radi nechávame pre seba?

 

Iz 41, 13: „Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.““

 

2. Verš lásky

Dokonalá láska vyháňa strach. Ako to už v každom vzťahu býva, na lásku a vzťah sú potrební dvaja. Nie jeden. Milovať niekoho a nebáť sa v tomto vzťahu kráčať, napredovať, rásť, znamená zažívať lásku. Vnímať ju v činoch. Láska vytvára stabilitu vzťahu, chráni ho a zároveň nedáva priestor pochybnostiam a neistote. Boh  je odvážny, každý deň ma miluje prvý. Každé ráno mi prvý podáva svoju ruku. Čo robím ja? Odpovedám mu a hľadám ho v rannej modlitbe alebo môj zrak padá inde? Mám čas vnímať jeho lásku a nechávam sa uisťovať o nej? Budujem s ním vzťah?

 

1 Jn 4, 18: „V láske niet strachu a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.“

 

3. Verš nádeje

Biela sobota. Keď sa už „nič veľkolepé nedeje“, všade je ticho a ľudská nádej začína pomaly vyhasínať, posiela Boh anjela, aby vyslovil jedno z najdôležitejších ,,nebojte sa“ v dejinách spásy. ,,Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal.“ Ak si prežil nedávne sviatky Veľkej noci bez Zmŕtvychvstania, ako je potom možné víťaziť nad strachom a beznádejou v ľudskej rovine? Dokážeš to sám? Veď práve nádej vo vzkrieseného Krista nám dáva istotu v neistých dňoch, že hoci sme v sobotu zostali nachvíľu neistí a ustráchaní, Boh už onedlho prichádza so svojím veľkolepým milosrdenstvom. A ak si prežil Veľkú noc bez svojho „zmŕtvychvstania“, vráť sa. Vráť sa späť do ticha a preži svoju Bielu sobotu ešte raz. Veď strach a beznádej zomrela v piatok. Vstal som s Kristom?

 

Mt, 28, 5 – 6: Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal.“

 

 

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00