5 P pravého priateľstva

5 P pravého priateľstva
Je priamy, vie sa prispôsobiť, venuje svoju pozornosť, dopraje bez závisti a poskytne priestor. Aj taký je ozajstný priateľ. Ak takého vo svojom živote máme, patríme k šťastným ľuďom. Už svätý Tomáš Akvinský to vedel, keď povedal, že na tejto zemi nie je nič cennejšie ako priateľstvo. Možno sme priateľmi už dlho a náš vzťah je pevný ako strom rastúci v záhrade. Alebo sa priateľom ešte len učíme byť a naše priateľstvo rastie pomaly ako vzácna bylinka. V každom prípade potrebujeme poznať veci, ktoré priateľstvo pomáhajú budovať. Nájsť takého človeka, ktorý má pre nás v každom čase otvorené srdce, totiž nie je ľahké ani rýchle. Rovnako ako byť takým priateľom. Je to proces, ktorý si vyžaduje angažovanosť, úsilie, láskavosť a mnoho iného. Napríklad aj týchto päť P.
PRIAMOSŤ

Azda mi dáte za pravdu, že úprimnosť je dôležitá vlastnosť. Jej podstata však nie je v tom, že poviem všetko, čo mi slina prinesie na jazyk. Ale, naopak, v tom, že si (hlavne v ťažkých situáciách) starostlivo vyberám miesto, čas, spôsob a slová, ktoré hovorím. Nič nepridávam, ani neuberám. Povedať, ale aj vypočuť si možno nepríjemnejšie veci, to si vyžaduje lásku a dôveru na oboch stranách. Často sa vedú rozhovory o tom, či má človek vždy povedať úplnú pravdu, alebo je lepšie niečo zamlčať, aby sme priateľovi neublížili. Univerzálna odpoveď asi neexistuje. Som však presvedčená, že svedomie nám vždy napovie, čo je v konkrétnej situácii správne.

PRUŽNOSŤ

Schopnosť prispôsobiť sa dodá nášmu priateľstvu tú správnu dynamiku. Nejde len o ochotu zmeniť svoje plány, ale aj tvorivosť, ako priateľstvo posilniť. Môže to byť niečo pravidelné, ale tiež úplne spontánne. Výlet, stretnutie pri káve, večerná prechádzka… Byť vo vzťahu flexibilný tiež zahŕňa odhodlanie nevzdať sa priateľstva, keď sa vzdialenosť medzi nami zväčší o  viac ako desať kilometrov. Či už fyzicky, alebo napríklad emocionálne. Nachádzanie (aj nezvyčajných) možností, ako nestratiť kontakt, totiž patrí k prejavom ozajstného priateľstva.

POZORNOSŤ

Priateľ si zaslúži, aby som mu venoval nerušenú pozornosť. Tá je výživnou pôdou na rast a prekvitanie vzťahov. Keď sme teda spolu, ako dôkaz svojho záujmu odložím telefón, udržujem s ním očný kontakt a venujem sa mu. Dostatok pozornosti sa však dá prejaviť, aj keď spolu fyzicky nie sme. Napríklad tak, že mu napíšem alebo zavolám ako prvý. Zaujímam sa o neho aj v obyčajné dni a nedovolím, aby nadobudol pocit, že si na neho spomeniem len vtedy, keď niečo potrebujem. Časom určite zistím, čo má rád, aké sú jeho obľúbené miesta alebo ktoré jedlo neznáša. Svoju priazeň mu prejavím aj tým, že si tieto informácie zapamätám a v príhodnej chvíli použijem.

5 P pravého priateľstva

 

PRAJNOSŤ

Skutočnému priateľovi doprajem aj to, čo sám nemám. Úspech, voľnosť, oddych, radosť… Teším sa z jeho víťazstiev, plačem kvôli jeho bolestiam. V problémoch sa mu zo všetkých síl snažím byť nápomocný. A ak ich neviem vyriešiť, aspoň mu nepridávam žiadne ďalšie. Praktická pomoc je vždy vítaná. Navarený obed v čase choroby, postráženie detí, nákup alebo pomoc pri vykopávaní zemiakov je skvelým dôkazom, že som tu pre neho. Svoju žičlivosť mu dokážem prejaviť rovnako v maličkostiach, ako aj vo veľkých veciach. Nečakám odmenu, ani zadosťučinenie. Doprajem mu všetko, čo akurát potrebuje. Objatie, vypočutie, láskavé slovo, ticho, ale aj napomenutie či radu.

PRIESTOR

Priateľstvo si vyžaduje čas, záujem o toho druhého, ale aj spoločné zážitky a skúsenosti. Avšak netreba zabúdať dopriať si čas aj pre seba. Nemusíme totiž tráviť každú voľnú sekundu spolu. Napriek sympatiám, ktoré k sebe cítime, nie je zlé tráviť čas aj osve a dovoliť si od seba oddýchnuť. Necháme si tak priestor, aby sme sa venovali vlastným záľubám, navštívili iných kamarátov, prípadne jednoducho boli sami. Niekedy je totiž samota vítaná. Prináša nám iný pohľad na život, slobodu i novú radosť a zapálenie. Dokonca má moc preniesť naše priateľstvo do ďalšieho levelu a ešte väčšej blízkosti.

PRIATEĽ JE AKO VZÁCNY POKLAD

Atribútov, ktoré nám hovoria o tom, že máme alebo budujeme pravé priateľstvo, môže byť určite veľa. Priamosť, pružnosť, pozornosť, prajnosť a priestor je len päť z nich. Ak ich však vo svojom priateľstve vidíme, môžeme byť spokojní, že máme dobrého priateľa a rovnako sme sami dobrými priateľmi. Nadobudli sme totiž vzácny poklad, o ktorý sa však treba starať v každej dobe a zo všetkých síl.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+