7 citátov Jána Pavla II., ktoré vám dodajú nádej

7 citátov Jána Pavla II., ktoré vám dodajú nádej
Jeho život bol svedectvom o nádeji v Božiu prozreteľnosť a milosrdenstvo. Ján Pavol II. o nádeji nielen hovoril, ale ju aj žil. Pripomeňme si jeho slová, ktoré môžu vniesť nádej aj do našich dní.

Život Jána Pavla II nebol jednoduchý. Zažil stratu milovaných, vojnu, komunizmus, pokus o atentát… Napriek tomu všetkému jeho srdce nezatrpklo, ale ešte viac sa otvorilo na pôsobenie Božej milosti. V mnohých svojich príhovoroch pripomínal ľuďom, aby nikdy nestratili nádej. Hovoril im, aby sa nebáli.

Ako veľmi potrebujeme počuť tieto slová aj dnes. A nielen ich počuť, ale im aj uveriť. Svet dnes zúfalo potrebuje svedkov nádeje. Nechajme sa preniknúť nádejou prostredníctvom slov pápeža, ktorý dôveroval Bohu. A istotu nachádzal v Ježišovom kríži a zmŕtvychvstaní.

Dnešný svet veľmi potrebuje nádej. Akosi sme si zvykli existovať v strachu a bezmocnosti. Ešte sme sa ani nespamätali z pandémie a prišla vojna. My ako kresťania však máme byť ľuďmi nádeje aj v takýchto ťažkých časoch. Veď svetlo svieti v tmách. Ako byť takým svetlom sa môžeme naučiť aj od svätého Jána Pavla II., ktorý tiež šíril nádej v ťažkých časoch vojny, ale aj komunizmu.

 

„Neexistuje žiadne zlo, ktorému by Kristus nečelil spolu s nami. Neexistuje žiaden nepriateľ, ktorého by už Kristus dávno neporazil. Neexistuje žiaden kríž, ktorý by už pre nás Kristus nebol dávno niesol, a nenesie teraz s nami.“

 

„Pamätajte si, že nikdy nie ste sami, Kristus je s vami na vašej púti každý deň vašich životov! Povolal vás a vybral si vás, aby ste žili v slobode Božích detí. Obracajte sa naňho s modlitbou a láskou. Proste ho, aby vám udelil odvahu a silu žiť stále v jeho slobode. Kráčajte s tým, ktorý je „cesta, pravda a život“!“

 

„Ten, kto sa aj utrpením snaží plniť Božiu vôľu, je užitočný aj pre blížneho. Aj keď je ochromený vo vonkajšej činnosti, aj keď je uzavretý vo svojej samote, vyžaruje okolo seba vlnu duchovného svetla, z ktorého môžu mnohí čerpať.“

 

„Odkedy si Ježiš vybral kríž a zomrel na Golgote, všetci, čo trpia, zvlášť tí, čo trpia nevinne, môžu sa stretnúť s tvárou „Trpiaceho služobníka“ a nájsť v jeho utrpení plnú pravdu o bolesti, o jej plnom zmysle a o jej dôležitosti.“

 

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“

 

„Kráčajte vždy vo svetle a v sile vzkrieseného Krista. Buďte silní v nádeji a v láske k Bohu a blížnemu. Zachovajte si svoje vzácne slovenské tradície a svoje dedičstvo viery.“

 

„Netvárime sa, že život je iba krásny. Uvedomujeme si temnotu a hriech, chudobu a bolesť. Ale vieme, že Ježiš porazil hriech a prešiel svojou vlastnou bolesťou k sláve zmŕtvychvstania. A žijeme vo svetle jeho paschálneho tajomstva – tajomstva jeho smrti“

 

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00