7 tipov, ako mať dobrý sex

7 tipov, ako mať dobrý sex
Hoci internet a svet okolo nás je plný tipov na to, ako zlepšiť váš sexuálny život v spálni, málo z nich je skutočne hodných aplikovania do života dnešného kresťana.

Boh stvoril sex. Z toho vyplýva, že sexualita je dar – dar mužovi a žene, ktorí sa navzájom jeden druhému darujú počas manželského styku. Adama a Evu pozval Boh k radostnému prežívaniu sexuality: „Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ (Gn 1, 28) A na inom mieste zase hovorí: „A obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehanbili sa jeden pred druhým.“ (Gn 2, 25) Nuž a všetko, čo Boh stvoril, je dobré – a teda vieme, že sex je dobrý a manželia v ňom majú nachádzať radosť.

Sexualita je zameraná na manželskú lásku muža a ženy. V manželstve sa telesná intimita manželov stáva znakom a zárukou duchovného spoločenstva (KKC 2360). A ako teda zistiť, či je váš sexuálny život „dobrý“? Ksawery Knotz v knihe Nebojte sa sexu dáva jednoduchý návod na kontrolu: „Plodom dobrého pohlavného styku s mocou sviatosti manželstva je hlboký pokoj srdca.“ Jedným z častých problémov v kresťanských manželstvách býva chýbajúca radosť zo sexu a pretrvávajúce pocity viny či nečistoty. Pius XII. sa v Príhovore pôrodným asistentkám v roku 1951 vyjadril jasne: „Sám Stvoriteľ ustanovil tiež, aby manželia v tejto úlohe plodenia nachádzali rozkoš a šťastie tela i ducha. Manželia teda nerobia nič zlé, ak túto rozkoš hľadajú a tešia sa z nej.“

 

EXISTUJÚ V SPÁLNI HRANICE?

Ak ste si položili niekedy v živote túto otázku, určite ste počuli aj argument – Cirkev sa nemá miešať manželom do postele. Prečo by sa však manželom nemal miešať do života Boh – ten, ktorý sex vymyslel a dal ho manželom ako dar? Základom každého manželského spojenia majú byť dva prvky – spojivý a plodivý. Jeho cieľom je totiž jednota manželov a otvorenosť splodeniu nového života. Ak k týmto prvkom nedochádza, oddeľujeme od sexu jeho podstatu. Sex nie je len o biológii či psychológii. Sexuálny akt sa dotýka človeka na jeho najhlbšej úrovni – je totiž integrálnou súčasťou lásky. Platí teda, že vždy by sme mali na všetko, čo sa v manželskej spálni deje, nazerať tak, aby to boli úkony čestné a dôstojné, konané spôsobom skutočne ľudským, ktoré zároveň napomáhajú vzájomnému radostnému darovaniu sa (porov. KKC 2362). Svätý Ján Zlatoústy dokonca priamo odporúča, ako by mal manžel pristupovať k manželke: „Privinul som ťa k sebe, milujem ťa a dávam ti prednosť aj pred vlastným životom.“ Ak teda skutočne hľadíme na dobro manželského partnera a skúmame pravdivo svoje úmysly, prídeme na to, že morálny zákon má každý človek vpísaný hlboko do srdca.

Rady v rôznych lifestylových časopisoch často odporúčajú manželom, aby si svoj sexuálny život obohatili spoločným pozeraním porna. Kresťanskí manželia však musia chápať, že pornografia je vnášanie „ďalšej osoby/ďalších osôb“ do najintímnejšieho spojenia dvojice. Tam, kde sa máte plne sústrediť jeden na druhého, zrazu dostáva (hoci iba vo fantázii) priestor niekto ďalší. Pornografia zároveň redukuje človeka (toho na obraze, aj toho v spálni) na predmet užívania. Každý človek si však zasluhuje, aby s ním bolo zaobchádzané ako s predmetom lásky, nie predmetom užívania.

 

7 tipov, ako mať dobrý sex

AKO NA DOBRÝ SEX

Pokiaľ máte plné zuby rád z internetu, ktoré v konečnom dôsledku manželskú intimitu ničia, ponúkame vám alternatívu založenú na kresťanskom základe.

 

  1. Modlite sa spolu.

Čo majú spoločné dobrý sex a modlitba? Veľa. Napríklad to, že spoločná modlitba manželov je skvelým budovateľom intimity – rovnako ako dobrý sex. Ak si každý deň nájdete čas na spoločnú modlitbu, každý deň vlastne investujete malý kúsok do svojho sexuálneho života.

 

  1. Rozprávajte sa.

Na to, aby ste sa pri milovaní cítili obaja komfortne a aby ste si dokázali prejaviť vzájomnú lásku, je potrebné nemať medzi sebou bariéry či nevyjasnené veci. Ak je vaša manželka nahnevaná, pretože ste zabudli vyzdvihnúť deti zo škôlky, asi ťažko sa bude chcieť milovať. Nezabudnite, že ak vám na otázku: „Čo sa deje?“ odpovie: „Nič,“ veľmi pravdepodobne nebude naklonená žiadnej intimite, kým si spoločne neujasníte, čo sa vlastne stalo a prečo sa cíti tak, ako sa cíti.

 

  1. Prejavujte si lásku rôznymi spôsobmi.

Navarte manželovi skvelú večeru. Potešte ju kvietkom. Objímte sa počas dňa. Napíšte si peknú smsku. Skúmajte, ktorý je hlavný jazyk lásky vášho partnera. Či už sú to slová uistenia, pozornosť, skutky služby, prijímanie darčekov alebo fyzický dotyk, dbajte na to, aby bola jeho nádoba lásky viac plná ako prázdna.

 

  1. Vyhraďte si dostatok času.

Privstali ste si ráno o desať minút skôr, aby ste mali čas na milovanie? Stačí to? Spravte z milovania výnimočnú udalosť. Ak máte skutočne nabitý rozvrh, naplánujte si ho a vyhraďte si naň dostatok času. Muži sú ako plynové sporáky – rýchlo vzplanú a rýchlo ich možno vypnúť. Naopak, ženy sú ako elektrické platne – pomaly sa rozohrievajú a pomaly chladnú. Hovorte o tom, koľko času približne potrebujete na to, aby bol sex pre vás oboch príjemný.

 

  1. Nemajte prehnané nároky.

V tom poslednom romantickom románe opisovala hlavná hrdinka vášnivý akt na desiatich stranách, muselo to trvať aspoň hodinu! A kolega v práci mi opisoval, čo robí tá jeho manželka, nemohla by to zvládnuť aj tá moja? Nezabúdajte, že ten, s kým sa milujete, je váš manželský partner. Je originál. Žiadna kópia z knihy či filmu, ale človek z mäsa a kostí. Subjektívne dobro nás vedie k nazeraniu na partnera v zmysle „našiel som v tebe dobro pre seba“. Objektívne dobro však poukazuje na to, že by sme sa na svojho partnera mali dívať optikou „tvoje dobro má väčšiu hodnotu ako môj pocit príjemnosti“.

 

  1. Buďte k sebe úprimní.

Predstierali ste vyvrcholenie, len aby ste potešili partnera? Nevonia vám, keď si pri milovaní necháva ponožky? Radi by ste sa milovali občas pri svetle, no vaša manželka sa príliš hanbí? Hovorte o tom, no nezabúdajte na láskavosť. Ako má váš partner/partnerka vedieť, čo sa vám páči a čo nie, ak o tom spolu nekomunikujete? Nezabúdajte, že ten druhý vám do mysle nevidí. Možno sa snaží niečo odčítať z reči tela, no vy ňou možno cielene klamete, aby ste ho nezranili. V najhlbšom momente intimity však pretvárka a klamstvo nemajú priestor. Komunikujte aj počas milovania. Vyhovuje ti toto? Je to takto v poriadku? Úprimné odpovede na intímne otázky vás postupne budú viesť k skvalitneniu vášho sexuálneho života.

 

  1. Rešpektujte sa navzájom.

Necítite sa dnes na milovanie? Nedokážete vypnúť hlavu, kým nemáte splnené povinnosti? Jedným z najdôležitejších aspektov dobrého milovania je vzájomný rešpekt a úcta. Telo je chrámom Ducha Svätého, a teda tak by sme k nemu mali aj správať. Možno vaša polovička nemá ideálne miery, ak jej však prejavíte úctu, rešpekt a lásku, bude sa cítiť ako najmilovanejšia osoba na svete. Rešpekt a úcta sú zároveň kľúčom k zdravému sebavedomiu a pravému prežívaniu ľudskej sexuality.

 

Ak sa chcete o manželskej sexualite dočítať viac, určite si prečítajte knihy Radostná zvesť o sexe a manželstve od Christophera Westa či Nebojte sa sexu od Xaveryho Knotza.

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+