9 predsavzatí pápeža Františka pre nový rok

9 predsavzatí pápeža Františka pre nový rok
Nový rok je časom predsavzatí. Inšpirujte sa tým, čo považuje pápež František za dôležité a čo zdôraznil pri stretnutí so zamestnancami Vatikánu. Pre všetkých môžu tieto body slúžiť ako novoročné predsavzatie.

1. Starajte sa o svoj duchovný život, o vzťah k Bohu, ktorý je základom všetkého, čo robíme a čo sme.

 

2. Starajte sa o rodinný život a dávajte svojim deťom a drahým nielen peniaze, ale predovšetkým čas, pozornosť a lásku.

 

3. Starajte sa o svoje vzťahy s druhými, premieňajte svoju vieru v život a slová v dobré skutky, najmä voči ľuďom, ktorí to najviac potrebujú.

 

4. Starajte sa o svoj jazyk. Očistite ho od urážlivých a hanlivých slov i od slov, ktoré vyjadrujú svetský úpadok.

 

5. Liečte rany srdca olejom odpustenia. Odpúšťajte ľuďom, ktorí vás zranili, ošetrujte rany, ktoré ste spôsobili druhým.

 

6. Dbajte na svoju prácu. Vykonávajte ju s nadšením, pokorou, kompetenciou, vášňou a s vďačnosťou.

 

7. Vyvarujte sa závisti a žiadostivosti, nenávisti a negatívnym pocitov, ktoré ničia váš vnútorný pokoj a menia vás na ľudí zničených a ničiacich iných.

 

8. Majte sa na pozore pred nenávisťou, vedúcou k pomste, pred lenivosťou, vedúcou do existenciálnej eutanázie, pred ukazovaním prstom, vedúcim k domýšľavosti, a pred neustálym sťažovaním, ktoré privádza k zúfalstvu.

 

9. Starajte sa o bratov a sestry, ktorí to potrebujú… starých ľudí, chorých, hladných, bezdomovcov a cudzincov. Podľa toho totiž budeme súdení.

Zdroj: FB Bosco point

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00