9 vecí, ktoré som mal vedieť predtým, než som sa oženil

9 vecí, ktoré som mal vedieť predtým, než som sa oženil
Siedmeho novembra minulého roku, na sviatok Panny Márie – sprostredkovateľky všetkých milostí, sme s manželkou oslávili sedemnáste výročie sobáša. Sedemnásť blažených rokov, ktorým sa nevyrovná žiadna iná etapa môjho života.

Dnes už môžem povedať, že to boli roky plné manželského porozumenia a harmónie, a nemyslím tým pokoj typu ticho pred búrkou. Naopak, hovorím o pokoji založenom na fakte, že sme rodina. Pokoj, ktorý sme spoločne vydobyli. Nebolo to jednoduché. Táto harmónia je totiž súčasťou posvätnosti manželstva, ktorá je jedným z plodov tejto sviatosti.

Manželstvo je tak trochu zvláštna sviatosť. Pri ostatných sviatostiach sú prvky, ktoré ich ustanovujú, jasné a odlišné. V prípade sviatosti manželstva, snúbenci sú zároveň vonkajšími symbolmi, vysluhovateľmi aj prijímateľmi sviatosti, a ich vyjadrenie slobodnej vôle je formou, ktorou sa tak uskutoční.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00