Advent a Vianoce v rodine: Aký Advent, také Vianoce

Advent a Vianoce v rodine: Aký Advent, také Vianoce
To, čo potrebujeme, je poriadny Advent! Adventom sa začína cirkevný rok odznova, a tak to môže byť nový duchovný začiatok pre nás a pre naše rodiny.

Advent je moje najobľúbenejšie obdobie cirkevného roku. Milujem jeho atmosféru, je pre mňa vždy silnou inšpiráciou stíšiť sa a seriózne sa zaoberať dobrou duchovnou prípravou na narodenie Pána. Rozmýšľal som, prečo je to tak. Zišlo mi na um, že možno aj preto, lebo Martuška, moja milovaná manželka, sa mi najviac páči, keď je tehotná. A vôbec, každé tehotenstvo, teda očakávanie narodenia našich detí, bolo pre mňa časom, keď ma prenikala obrovská bázeň z tajomstva života a lásky. No a Advent, to je vlastne Panna Mária v deviatom mesiaci!

Posledný mesiac tehotenstva je časom bezprostredných príprav na príchod nového života na svet. Nevieme síce dňa ani hodiny, ale vieme, že to bude už-už. Pamätám si, ako sme sa spolu s našimi troma staršími deťmi pred dvanástimi rokmi v nedeľu 13. septembra večer modlili večernú modlitbu. Počas modlitby ma hlboko preniklo: „Bude to už tento týždeň!“ A tak som to po modlitbe takto povedal aj našim deťom: „Deti, naša Katka sa narodí už tento týždeň. Buďme pripravení, pomáhajme mamičke a modlime sa.“ A naozaj, naša najmladšia Katarína Mária sa narodila už v utorok 15. septembra – na sviatok Sedembolestnej Panny Márie.

Toto je adventná atmosféra. Očakávanie blízkeho narodenia. Panna Mária v deviatom mesiaci. Príchod nového Dieťaťa. Dych života.

Adventom sa začína cirkevný rok. Tak ako sa počatím a tehotenstvom začína život každého človeka.

Všetko má svoj čas.“ (Kaz 3, 1) Advent je jedným z období, ktoré nám to najviac pripomínajú. Ako čítame v ekumenickom preklade: „Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas: je čas narodiť sa a čas zomrieť.“ (Kaz 3, 1 – 2 SEP)

Je čas narodiť sa. Je čas narodenie očakávať. Advent je časom očakávania, čakania. Na ten správny čas, na tú určenú chvíľu.

Toto je jedna z hlavných vecí, ktoré sa môžeme s deťmi počas Adventu učiť. Učiť sa čakať. Čakať na ten správny čas. Je to jedna z najväčších životných múdrostí: „Múdre srdce pozná čas a správny spôsob. Lebo každá záležitosť má svoj čas a správny spôsob.“ (Kaz 8, 5 – 6)

Spoločne čakať. Čakať a pripravovať sa. Lebo Advent tu nie je sám pre seba. Je tu kvôli Vianociam, kvôli narodeniu Pána. Kvôli Pánovi.

Slovo „advent“ pochádza z latinského „adventus“, čo v preklade znamená príchod (ale aj pamiatka či spomienka). Názov Adventného obdobia naznačuje, že je to čas pripomenutia si Pánovho príchodu, ale aj čas prípravy na jeho príchod. Či už ide o duchovný príchod do našich sŕdc počas Vianoc, alebo o jeho druhý slávny príchod, ktorý očakávame. Nejde teda len o to: „Kedy už budú Vianoce?!“ Je to zároveň aj veľmi vážna príprava na druhý príchod Krista, na koniec svet či koniec života, na posledný súd.

 

Advent a Vianoce v rodine: Aký Advent, také Vianoce

 

Lebo Advent je túžobné očakávanie skorého príchodu Ježiša. Vystihujú to slová, ktorými sa končí celá Biblia:
„Hľa, prídem čoskoro… Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec… A Duch i nevesta volajú: ‚Príď!‘ Aj ten, čo počúva, nech volá: ‚Príď!‘ Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života… Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: ‚Áno, prídem čoskoro.‘ ‚Amen. Príď, Pane Ježišu!‘“ (porov. Zjv 22, 12 – 21).

Okrem správneho vnútorného nastavenia sú dôležité aj dobré pomôcky, ktoré nám môžu veľmi pomôcť s prežívaním Adventu v rodine.

V našej rodine sa ako veľmi dobrá pomôcka osvedčil adventný veniec. Martuška nachystá každý rok veľmi krásny a originálny veniec. Na Prvú adventnú nedeľu ho prinesieme do chrámu a dáme si ho posvätiť. A potom ho celý Advent používame pri každej spoločnej modlitbe.

Ak je to možné, je veľmi dobré urobiť si so svojou rodinou, prípadne s ďalšími rodinami z vašej farnosti či z vášho spoločenstva, úvod do Adventu. Spoločnú modlitbu s krátkou katechézou a povzbudením. Dobrou príležitosťou je vigília Prvej adventnej nedele, čiže v sobotu večer. Môže to byť však aj priamo na Prvú adventnú nedeľu alebo počas týždňa pred ňou.

Počas Adventu sú krásnou tradíciou takzvané rorátne sväté omše, ktoré sa zvyčajne začínajú v skorú rannú hodinu, ešte za tmy. Na zdôraznenie myšlienky tmy a svetla (ktoré prichádza na svet v osobe Ježiša Krista) si so sebou môžete vziať lampáš (samozrejme, nech ho nesú deti).

Na roráty, ale aj počas celého Adventu vám odporúčame vziať si so sebou katolícky spevník. Či už v knižnej podobe alebo ako aplikáciu v mobile. Predstavte si, aj taká existuje! Pre deti a mladých ľudí to môže byť ešte zaujímavejšie. A navyše, nikdy si ho nezabudnú doma.

V Advente je kľúčová spoločná modlitba v rodine. My obzvlášť hlboko prežívame každodennú večernú modlitbu. Zapálime si sviece na adventnom venci, spievame pieseň „Už je čas, príď medzi nás, čakáme ťa“, čítame si evanjelium z nasledujúceho dňa. V našich každodenných modlitbách často používame modlitby spojené s tajomstvom tohto obdobia – Anjel Pána či desiatok radostného svätého ruženca, najmä „ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala“. A počas celého dňa používame „strelnú“ modlitbu: „Príď, Pane Ježišu!“

 

* * * * *

Poriadnu porciu inšpirácie pre prežívanie tohoročného Adventu vám ponúkame v našej novej knižkeAdvent a Vianoce v rodine“. Delíme sa v nej s tým, čo máme v Advente a počas Vianoc v našej rodine a v našom spoločenstve dlhodobo vyskúšané. Začíname Prvou adventnou nedeľou a pokračujeme až do Obetovania Pána. Venujeme sa aj sviatkom, ktoré na tieto obdobia pripadajú.

Kniha je popretkávaná svedectvami a praktickými tipmi. Nájdete v nej aj podnety na krátke katechézy pre deti. Naším cieľom však nie je vás inštruovať, ale inšpirovať.

Počas jednej adventnej kázne ma hlboko zasiahli slová kňaza a dobre som si ich zapamätal: „Aký Advent, také Vianoce! Žiaden Advent, žiadne Vianoce!“

Nech vám táto knižka pomôže mať dobrý Advent, dobrú prípravu na Pánov príchod, aby ste mali aj dobré Vianoce, skutočné narodenie Ježiša Krista vo vašich srdciach a vo vašej rodine.

 

Príď, Pane Ježišu!

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00