Richard Vašečka
  Ako prežívať Pôst: Nedeľa radosti

  Ako prežívať Pôst: Nedeľa radosti

  Už-už je za nami polovica Pôstu! To vážne? Vážne! Ako vo vašej rodine pokračujete so svojimi pôstnymi prípravami na Veľkú noc? Ježiš niekedy používa tvrdé slová. Robí to však vždy z lásky a pre naše dobro. Napríklad: „Hovorím vám, ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete.“ (Lk 13, 3) Pôstne obdobie je obdobím pokánia a treba ho […]

  Ako prežívať Pôst: Kedy je vlastne tá Veľká noc?

  Ako prežívať Pôst: Kedy je vlastne tá Veľká noc?

  „Tichá noc, svätá noc…“ Nie, nebojte sa. Nepomýlili ste sa. Nehovoríme o Vianociach, ale o Veľkej noci. Len sme vás chceli upriamiť na jednu zaujímavú vec: Uvedomili ste si, že pre nás kresťanov sú najväčšími sviatkami práve tieto dve noci? Prvou je už spomínaná „tichá noc, svätá noc“. A tú druhú noc rovno nazývame „Veľkou“. Noc. Veľká noc. […]

  Ako prežívať Pôst: Príprava na Veľkú noc v rodine

  Ako prežívať Pôst: Príprava na Veľkú noc v rodine

  Pôstne obdobie začalo. Ono tu však nie je samo pre seba. Je tu preto, aby nás upriamilo na Veľkú noc. Film „Umučenie Krista“ od Mela Gibsona z roku 2004, ktorý zobrazoval posledných 12 hodín Ježišovho pozemského života a krátku scénu vzkriesenia, rozpútal okolo seba vášnivú diskusiu. Niektorí diskutujúci vyjadrili názor, že sa im viac páčili iné spracovania […]

  Ako prežívať Pôst: Prvá pôstna nedeľa

  Ako prežívať Pôst: Prvá pôstna nedeľa

  V Cirkvi sme v stredu začali prežívať obdobie prípravy na Veľkú noc, Pôstne obdobie. Ak vám to ušlo, alebo ste to len tak „lízli“, máte druhú šancu. Prvá pôstna nedeľa je akoby druhým začiatkom Pôstneho obdobia. Pretože je to nedeľa. Popolcová streda je uprostred pracovného týždňa a nie je to ani cirkevne prikázaný sviatok. Naproti […]

  Ako prežívať Pôst: Popolcová streda

  Ako prežívať Pôst: Popolcová streda

  Raz ročne, istý deň vo februári alebo v marci, sa nám opakovane môže naskytnúť zaujímavý pohľad. V práci alebo v škole si môžeme všimnúť jednotlivcov, ktorí majú na čele akúsi špinku, sú zvyčajne vážnejší a prípadne poblednutí a stavím sa o čo chcete, že väčšina z nich s vami v ten deň nepôjde na obed. Tým dňom je Popolcová streda, tou „špinkou“ je znak […]

  Advent a Vianoce v rodine: Adventný finiš

  Advent a Vianoce v rodine: Adventný finiš

  Aký Advent, také Vianoce! Ak nie ste celkom spokojní s vašou doterajšou adventnou prípravou, máte ešte stále dobrú šancu. Je pred nami posledný adventný týždeň. Dobrá adventná príprava sa nezaobíde bez dobrej svätej spovede. Tento rok sa na ňu môžete pripraviť spoločne s deťmi, a to aj s tými, ktoré na svätej spovedi a na prvom svätom prijímaní ešte […]

  Advent a Vianoce v rodine: Ako využiť Advent naplno

  Advent a Vianoce v rodine: Ako využiť Advent naplno

  Advent je veľmi dynamický. Máme za sebou jeho prvý týždeň, čo je zhruba štvrtina Adventu. Preto nepremárnime adventný čas, ale využime ho do poslednej kvapky! Okrem Ježiša, ktorý je, samozrejme, dominantou nielen celého Adventu, ale aj celého cirkevného roka, je Adventné obdobie úplne logicky zamerané aj na Ježišovu matku, Máriu. Jedným z vrcholov Adventu je aj […]

  Advent a Vianoce v rodine: Aký Advent, také Vianoce

  Advent a Vianoce v rodine: Aký Advent, také Vianoce

  To, čo potrebujeme, je poriadny Advent! Adventom sa začína cirkevný rok odznova, a tak to môže byť nový duchovný začiatok pre nás a pre naše rodiny. Advent je moje najobľúbenejšie obdobie cirkevného roku. Milujem jeho atmosféru, je pre mňa vždy silnou inšpiráciou stíšiť sa a seriózne sa zaoberať dobrou duchovnou prípravou na narodenie Pána. Rozmýšľal som, prečo je […]

  Ako prežívať Veľkonočné obdobie

  Ako prežívať Veľkonočné obdobie

  Mnohým kresťanom sa po intenzívnej duchovnej príprave, ktorou je Pôst, a po vyvrcholení, ktorým je Veľkonočné trojdnie, môže zdať, že nasledujúce 50-dňové Veľkonočné obdobie je akési… všedné. Bez dynamiky, ktorú zreteľne cítime v Pôstnom období a pri slávení Veľkej noci. Ale je to len zdanie. Veľkonočné obdobie má svoju dynamiku. Skúsme ju spoločne so svojimi rodinami nájsť. […]

  Ako prežívať Veľkonočné trojdnie v rodine

  Ako prežívať Veľkonočné trojdnie v rodine

  Viete, ktoré tri dni tvoria Veľkonočné trojdnie? No predsa… Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota… A čo s Veľkonočnou nedeľou? Pravda je taká, že tie tri dni sú piatok, sobota a nedeľa. „Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo Štvrtok Pánovej večere; jeho stredom je Veľkonočná vigília a končí sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.“ (VSLR 19) […]

  Ako prežívať Pôst počas pandémie: Kvetná nedeľa

  Ako prežívať Pôst počas pandémie: Kvetná nedeľa

  Už nás čakajú naozaj posledné dni Pôstneho obdobia. Najbližšia nedeľa je už posledná pôstna! Jej názov, po našom Kvetná, z latinčiny doslova palmová, pripomína Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema týždeň pred Veľkou nocou: „Veľký zástup, čo prišiel na sviatky, sa dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna! […]

  Ako prežívať Pôst počas pandémie: Smrtná nedeľa

  Ako prežívať Pôst počas pandémie: Smrtná nedeľa

  Posledné tri pôstne nedele majú aj svoje originálne názvy – Nedeľa radosti, Smrtná nedeľa a Kvetná nedeľa. Nedeľu radosti máme už za sebou, najbližšie nás čaká predposledná pôstna nedeľa, ktorá sa ľudovo nazýva aj Smrtná. Jej najviditeľnejším znakom je zahalený kríž. Zahalený bude od tejto nedele až do Veľkého piatku, keď jeho odhalenie a uctenie si tvorí […]

  Ako prežívať Pôst počas pandémie: Prvá pôstna nedeľa

  Ako prežívať Pôst počas pandémie: Prvá pôstna nedeľa

  V Cirkvi sme v stredu začali prežívať obdobie prípravy na Veľkú noc, Pôstne obdobie. Ak vám to ušlo alebo ste to len tak „lízli“, máte druhú šancu. Prvá pôstna nedeľa je akoby druhým začiatkom Pôstneho obdobia. Pretože je to nedeľa. Popolcová streda je uprostred pracovného týždňa a nie je to ani cirkevne prikázaný sviatok. Naproti tomu v nedeľu máme […]

  Ako prežívať Pôst v pandémii: Popolcová streda

  Ako prežívať Pôst v pandémii: Popolcová streda

  Raz ročne, istý deň vo februári alebo v marci, sa nám opakovane môže naskytnúť zaujímavý pohľad. V práci alebo v škole si môžeme všimnúť jednotlivcov, ktorí majú na čele akúsi špinku, sú zvyčajne vážnejší, prípadne poblednutí a stavím sa o čo chcete, že väčšina z nich s vami v ten deň nepôjde na obed. Tým dňom je Popolcová streda, tou „špinkou“ je znak […]

  Ako prežívať Pôstne obdobie počas pandémie

  Ako prežívať Pôstne obdobie počas pandémie

  Čože!? To už naozaj zasa začína Pôst? Naozaj. Už najbližšia streda bude Popolcová streda, začiatok štyridsaťdennej prípravy na Veľkú noc. A budúca nedeľa bude Prvá pôstna. Pandémia. Nečakali sme ju, ani neplánovali. Za posledný rok sa udialo v našich životoch mnohé, dosiaľ nepredstaviteľné. A to sa týka aj života viery.Mnohí rodičia sa boria s prežívaním viery svojich detí, ktoré […]

  Národný týždeň manželstva: Nikdy ťa neopustím

  Národný týždeň manželstva: Nikdy ťa neopustím

  Začal nám Národný týždeň manželstva (NTM), ktorý sa nesie v duchu hesla „Bezpečne v manželstve“. Manželstvo sa už vo svojej podstate líši od iných vzťahov práve vytváraním „bezpečného prostredia“. Okrem lásky, ktorá „všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží“ a ktorá „nikdy nezanikne“, ho pomáhajú vytvárať aj dôvera, istota, stálosť. Spojením celoživotnej lásky a vzájomnej dôvery je manželský […]

  Národný týždeň manželstva: Aby si sa pri mne cítil bezpečne

  Národný týždeň manželstva: Aby si sa pri mne cítil bezpečne

  Už roky chodíme s deťmi splavovať slovenské a české rieky. Väčšinou dvaja-traja chlapi, otcovia, a niekoľko (našich) detí, chlapcov i dievčat, vo veku od prvej triedy ZŠ vyššie. Je to dobrodružstvo a romantika zároveň. Vždy však maximálne dbáme na bezpečnosť. Učíme deti zodpovednosti a rešpektu voči vode. Nezabúdame sa ubezpečiť, že svoje záchranné vesty majú nasadené, a správne a poriadne zapnuté a zatiahnuté. Ešte […]

  Ako budovať jednotu v manželstve V. – Trávenie času

  Ako budovať jednotu v manželstve V. – Trávenie času

  Potrebujeme pracovať aj oddychovať. Líšime sa však v miere dôležitosti, akú pripisujeme svojej práci, i v predstavách o trávení (voľného) času. Podobne ako mnoho chlapov, manželov a otcov rodín, aj ja trávim veľa času v práci. Svoju prácu učiteľa i poslanca mám rád. Nikdy však nebola mojou vrcholnou životnou ambíciou a sebarealizáciou. Tou je láska k Martuške a naša rodina. A Martuška a deti […]

  Ako budovať jednotu v manželstve IV. – Výchova detí

  Ako budovať jednotu v manželstve IV. – Výchova detí

  Obaja svoje deti milujeme a chceme ich dobre vychovať. V tom sa zhodneme. Odlišujeme sa však v tom, ako pristupujeme k ich výchove. Inak hodnotíme ich správanie a inak naň reagujeme. Môžeme mať rozdielnu predstavu o tom, čo konkrétne značí mať „dobre vychované deti“ a ako to dosiahnuť. Aj pri výchove detí si musíte uvedomiť, že prvoradý je váš vzťah, vaša jednota. […]

  Ako budovať jednotu v manželstve III. – Financie

  Ako budovať jednotu v manželstve III. – Financie

  Nezhody kvôli peniazom sú medzi manželmi (bohužiaľ) bežné. Nezriedka častejšie ako spory v iných oblastiach, sexualitu nevynímajúc. Peňazí (zdá sa) nie je nikdy dosť. Obzvlášť v rodinách s deťmi. Zväčša jeden príjem, ale množstvo potrieb. Poznáme to veľmi dobre z vlastnej skúsenosti. Z pätnástich rokov, keď som pracoval ako učiteľ, bola Martuška dvanásť na materskej. My s Martuškou sme sa však […]

  Najnovší podcast+

  Invalid Date

  0:00

  Téma+