Advent a Vianoce v rodine: Adventný finiš

Advent a Vianoce v rodine: Adventný finiš
Aký Advent, také Vianoce! Ak nie ste celkom spokojní s vašou doterajšou adventnou prípravou, máte ešte stále dobrú šancu. Je pred nami posledný adventný týždeň.

Dobrá adventná príprava sa nezaobíde bez dobrej svätej spovede. Tento rok sa na ňu môžete pripraviť spoločne s deťmi, a to aj s tými, ktoré na svätej spovedi a na prvom svätom prijímaní ešte neboli. Ako na to, sa môžete inšpirovať v našej najnovšej knižke „Advent a Vianoce v rodine“.

Na adventnom venci už horia všetky štyri sviece. Liturgia 4. adventnej nedele nás upriamuje na blízke Narodenie Pána. Modlitbu dňa ste už asi niekde počuli:

Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.“

Pochádza zo starobylej modlitby Anjel Pána, ktorá sa postupne vyvíjala do dnešnej formy od 11. do 15. storočia.

 

Tip:

Pomodlite sa dnes s deťmi modlitbu Anjel Pána ráno, napoludnie aj večer.
Modlite sa modlitbu Anjel Pána celý štvrtý adventný týždeň.

 

Prvé čítanie z knihy proroka Micheáša hovorí o Betleheme, ktorý je stáročia vopred predpovedaným miestom narodenia Mesiáša.

 

Tip:

Porozprávajte sa o Betleheme. Keď použijete Mapy Google, zistíte, že trasa z chrámu Narodenia Pána v Betleheme do chrámu Božieho hrobu v Jeruzaleme je dlhá len necelých 10 km a trvá peši zhruba len 2 hodiny. Ak ste turisti, môžete si spraviť podobne dlhú túru a porozprávať sa o Betleheme počas nej.
Prečítajte si spolu niečo o histórii mesta Betlehem.

Pripravte si betlehem, t.j. ozdobu znázorňujúcu narodenie Ježiša s ďalšími postavami. Dobre si ho popozerajte a porozprávajte sa o ňom. Upozornite deti, že už ho treba mať nachystaný, pretože Vianoce – teda oslava Narodenia Pána – sú predo dvermi.

 

Prečítajte si dnešné evanjelium. „V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji.“ Máriina cesta k Alžbete bola „trochu“ dlhšia ako túra z Betlehema do Jeruzalema. Z Nazareta, kde Mária bývala, kde sa jej zjavil archanjel Gabriel a kde počala z Ducha Svätého Ježiša, do Ein Karem, kde bývala Alžbeta, ktorá bola už v posledných troch mesiacoch svojho tehotenstva s budúcim Jánom Krstiteľom, je to 140 km.

Napriek fyzickému výkonu však pri stretnutí Márie s Alžbetou dominovala duchovná sila: „Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.“ Mária bola Milostiplná, čiže plná milosti, plná Ducha Svätého; pod srdcom (a určite aj v srdci) nosila živého Ježiša a tak prinášala dotyk Ducha Svätého tým, s ktorými sa stretla.

 

Advent a Vianoce v rodine: Adventný finiš

 

Tip:

Pomodlite sa dnes desiatok svätého ruženca: „Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila“.

 

Všimnite si, že prvá časť modlitby Zdravas (alebo inak modlitby Anjelské pozdravenie) je zložená zo slov, ktoré zazneli v evanjeliu na slávnosť Nepoškvrneného počatia a v dnešnom evanjeliu na 4. adventnú nedeľu. V prvom z nich oslovuje archanjel Gabriel Máriu: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou“ (Lk 1, 28). V druhom hovorí Alžbeta Márii: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života“ (Lk 1, 42).

 

Tip:

Pomodlite sa s deťmi trikrát modlitbu Zdravas tak, že slová archanjela Gabriela (Zdravas‘, Mária, milosti plná, Pán s tebou) povedia muži (ocko so synmi), slová Alžbety (Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš) povedia ženy (mamička s dcérami) a druhú časť modlitby (Svätá Mária…) poviete všetci spolu.

 

Ani nezbadáme ako a bude 24. decembra. Tento deň ešte nie sú Vianoce, ale Advent. Vrchol Adventu, vyvrcholenie adventného očakávania. Pán je blízko. Ako teda prežiť tento deň, ako zvládnuť záverečný finiš?

Váš prístup k dnešnému dňu je jasným svedectvom pre vaše deti, čo je najdôležitejšie, čo je prvoradé. Nájdite si čas na modlitbu. Začnite deň modlitbou.

 

Tip:

V dnešný deň môžete spojiť modlitbu so stolovaním. Keď sa ráno všetci zídete na raňajky, zapáľte všetky štyri sviece na adventnom venci. Prihovorte sa krátko deťom, že dnes je ten deň; že už dnes večer a v noci budeme sláviť Narodenie Pána.

Pomodlite sa (vyberte si):

Modlitbu Anjel Pána.

Desiatok svätého ruženca: „Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila“.

Chválospev Benediktus z dnešného evanjelia (Lk 1, 68 – 79).

Ranné chvály (napríklad zo stránky breviar.sk).

 

Tip:

Dohodnite si v rodine časový plán na dnešný deň. Dohodnite sa, kto s čím pomôže.

Vysvetlite deťom, že dnes je deň stíšenia sa a zdržanlivosti. Ak je to možné, nepúšťajte si dnes televíziu, rádio, odložte mobily, nezapínajte počítač. Jedlo nech je jednoduché a bezmäsité (nemusíte sa prísne postiť či hladovať, len sa počas dňa miernite – oslava bude večer).

Nezabudnite si naplánovať aj poobedňajší odpočinok (najmä ak sa chystáte na nočnú liturgiu).

Skúste stráviť dnešný deň spoločne a v pokoji, bez kriku a bez hádok.

Na poludnie sa spoločne pred obedom pri zažatom adventnom venci pomodlite modlitbu Anjel Pána, modlitbu napoludnie z breviar.sk alebo žalm z dnešnej liturgie: „Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.“

 

Advent a Vianoce v rodine: Adventný finiš

 

Ráno sa môžete zúčastniť aj poslednej „fialovej“ adventnej svätej omše, posledných rorátov. Večerná svätá omša z vigílie už bude v bielom, slávnostnom, vianočnom (v liturgickom kalendári je uvedená ako Vigília prikázaného sviatku Narodenia Pána). Niekedy sme zvykli pred večerou ešte zájsť na túto večernú svätú omšu, ktorá býva v našej farnosti zvyčajne okolo 16:00. Ak sa však chystáte s deťmi na Polnočnú, tak si dajte pozor, aby ste to s tými omšami „neprepálili“.

Ďalšie tipy na Advent, ale aj na celé Vianočné obdobie, nájdete v knihe „Advent a Vianoce v rodine“.

Kniha je popretkávaná svedectvami a mnohými praktickými tipmi. Nájdete v nej aj podnety na krátke katechézy pre deti. Naším cieľom však nie je vás inštruovať, ale inšpirovať.

Nech vám táto knižka pomôže mať dobrý Advent, dobrú prípravu na Pánov príchod, aby ste mali aj dobré Vianoce, skutočné narodenie Ježiša Krista vo vašich srdciach a vo vašej rodine.

 

Príď, Pane Ježišu!

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00