Advent a Vianoce v rodine: Ako využiť Advent naplno

Advent a Vianoce v rodine: Ako využiť Advent naplno
Advent je veľmi dynamický. Máme za sebou jeho prvý týždeň, čo je zhruba štvrtina Adventu. Preto nepremárnime adventný čas, ale využime ho do poslednej kvapky!

Okrem Ježiša, ktorý je, samozrejme, dominantou nielen celého Adventu, ale aj celého cirkevného roka, je Adventné obdobie úplne logicky zamerané aj na Ježišovu matku, Máriu. Jedným z vrcholov Adventu je aj slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. A na druhú i tretiu adventnú nedeľu nás evanjelium upriamuje na Pánovho predchodcu, svätého Jána Krstiteľa.

Mária a Ján Krstiteľ majú veľa spoločného. Obaja sú Ježišovými predchodcami a zároveň súčasníkmi. Sú to tí, ktorí mu doslova pripravili cestu. Prvýkrát sa stretli, keď Mária, ktorá počala Ježiša z Ducha Svätého, navštívila Alžbetu, ktorá nosila pod srdcom Jána. Ježiš, Mária a Ján boli zároveň aj príbuzní. Ján bol od Ježiša starší len o 6 mesiacov a obaja zomreli v približne rovnakom veku.

 

Tip:
Venujte počas Adventu pozornosť Panne Márii a Jánovi Krstiteľovi. Prečítajte si ich životopisy a texty z evanjelií, ktoré o nich hovoria.

 

Na každú nedeľnú (sviatočnú) liturgiu sa pripravte vopred a prečítajte si spolu liturgické čítania. Ak to nie je možné v sobotu večer, pokojne si ich spolu prečítajte napríklad aj v nedeľu poobede alebo niekedy cez týždeň.

V knihe „Advent a Vianoce v rodine“ nájdete množstvo konkrétnych aktivít ako v tieto dni hlbšie pochopiť a prežiť s deťmi to, čo počúvame v biblických čítaniach. Napríklad:

 

Tip:

Vyberte sa dnes na nejaký kopec a tam sa porozprávajte o slovách Jána Krstiteľa: Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži“. Ideálne s výhľadom na nejakú dobrú cestu (D, R, 1.), kde vidieť, ako ľudia vyrovnávajú kopce a doliny – robia tunely, mosty, násypy, úpravy terénu, aby zlepšili a zrýchlili cestu. Čo pre vás znamená v duchovnej príprave počas Adventu „pripraviť cestu Pánovi“?

 

Advent a Vianoce v rodine: Ako využiť Advent naplno

 

Pre niektoré deti môže byť zaujímavý historický úvod k pôsobeniu Jána Krstiteľa alebo pohľad na historickú mapu z biblických čias, ako vysvetlenie k úvodu evanjelia.

Počas druhého adventného týždňa nám pomôžu intenzívne sa ponoriť do Adventu dva krásne sviatky.

Prvým je sviatok svätého Mikuláša. Keď som sa pri tvorbe spomínanej knihy opýtal dcéry: „Čo by si poradila ľuďom, ako využiť sviatok svätého Mikuláša v adventnej príprave?“ hneď povedala: „Hlavne nech neblbnú s nejakým Santa Clausom, ako keby bol dôležitejší než Vianoce!“

 

Tip:

Skúste počas Adventu aspoň trochu zmeniť skladbu toho, čo sledujete. Skúste sledovať menej komercie, menej hlúpostí typu Santa a všelijakých falošne vianočných rozprávok a komédií. Získaný čas venujte tichu, modlitbe, rodine, prírode a pod. Prípadne si pozrite spolu ako rodina niečo hodnotné.

Svätý Mikuláš rozhodne nebol nejaký sladký a naivný deduško. Rodičia mu zomreli, keď bol ešte mladým mužom. Po sebe však zanechali taký majetok, že Mikuláš sa nemusel báť o svoje živobytie. On sa však rozhodol všetko venovať chudobným.

 

Tip:

Prečítajte si s deťmi realistický životopis svätého Mikuláša.

Ak to zvládnete, pomôžte deťom, aby sa aj oni stali „Mikulášmi“. Porozmýšľajte spoločne, kto vo vašom okolí je v núdzi, a ako by mu vaše deti mohli prejaviť lásku a starostlivosť.

 

Druhým sviatkom je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, jeden z deviatich prikázaných sviatkov počas cirkevného roka. Prikázaný sviatok je ako nedeľa cez týždeň: spievame Glória i Krédo, máme dve čítania plus evanjelium. Liturgická farba je v tento deň biela alebo belasá.

Čítania z tohto sviatku sú kľúčom k poznaniu, prečo vlastne slávime Vianoce. Prečítajte si o prvom hriechu z knihy Genezis, nádherný hymnus od svätého Pavla, aj evanjelium o návšteve Márie archanjelom Gabrielom.

 

Tip:
Urobte si niekedy s deťmi exkurziu po knihách Svätého písma. Naštudujte si rozdelenie Písma na Starý a Nový zákon, na knihy historické, poučné i prorocké. Nájdite si pomôcky, ako sa v Písme zorientovať. Ak sa vám zdá, že máte toho na Advent dosť, venujte sa tomu počas Vianočného obdobia, zvlášť medzi sviatkami, počas vianočných prázdnin. Vtedy často nastáva u mnohých isté duchovné ochabnutie, konzumizmus, nuda. Vy sa v tom čase povenujte Božiemu slovu.

 

Nasledujúca nedeľa, už tretia adventná, sa nazýva nedeľou radosti, „Gaudete“. Slovíčko „gaudete“ znamená v latinčine „radujte sa“ a pochádza zo vstupnej antifóny sv. omše, ktorá znie: „Gaudete in Domino semper“ („Vždy sa radujte v Pánovi“) a je odrazom slov svätého Pavla z druhého čítania: „Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4, 4). Pretože oslava Narodenia Pána je už blízko. „Pán je blízko!“ (Flp 4, 5).

Na znak tejto radosti sa môže v túto nedeľu namiesto fialovej liturgickej farby použiť ružová. Ak sa to tak udeje aj vo vašej farnosti, môžete upozorniť deti, že kňaz je v ružovom rúchu. Aj na adventnom venci sú niekedy tri fialové sviece a jedna ružová.

Úplnou „bombou“ sú však liturgické čítania tejto nedele. Ako si ich prečítať s deťmi a ako ich aplikovať vo vašej rodine nájdete v knihe „Advent a Vianoce v rodine“. Pre krátkosť článku len krátka ochutnávka:

 

Tip:

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo si o vás myslí Boh? Čo k vám pociťuje? Prvé čítanie z proroka Sofoniáša (3, 14 – 18) krásnou kvetnatou orientálnou rečou hovorí práve o tom. Nech ho prečíta mamička.

Nech mamička povie každému jednému dieťaťu do očí: „Boh ťa miluje a teší sa z teba!“ Nech ocko povie každému dieťaťu do očí: „Boh ťa miluje a teší sa z teba!“ Nech deti (spoločne) povedia najprv mamičke a potom ockovi: „Boh ťa miluje a teší sa z teba!“ Nech si navzájom povedia ocko a mamička (ako manželia) do očí: „Boh ťa miluje a teší sa z teba!“ Môžete nechať chvíľku ticha a potom môže každý z vás, jeden po druhom, kto chce a v poradí, v akom chce, povedať: „Boh ma miluje a teší sa zo mňa!“

Kniha je popretkávaná svedectvami a ďalšími praktickými tipmi. Nájdete v nej aj podnety na krátke katechézy pre deti. Naším cieľom však nie je vás inštruovať, ale inšpirovať.

Nech vám táto knižka pomôže mať dobrý Advent, dobrú prípravu na Pánov príchod, aby ste mali aj dobré Vianoce, skutočné narodenie Ježiša Krista vo vašich srdciach a vo vašej rodine.

Príď, Pane Ježišu!

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00