Aj vdovy a vdovci potrebujú spoločenstvo. Kde ho môžu nájsť?

Aj vdovy a vdovci potrebujú spoločenstvo. Kde ho môžu nájsť?

Čo potrebujú ženy a muži, ktorí prišli o manželského partnera? Čas, pochopenie, zmierenie, rôznu praktickú pomoc? Potrebujú sa podeliť o svoje prežívanie v skupine ľudí s podobnými skúsenosťami? Či sa azda len potrebujú vyrozprávať zo žiaľu, hnevu, nepochopenia alebo samoty?

Ľudia, ktorí prišli o manželského partnera, potrebujú všetko vyššie spomenuté – a práve to môžu nachádzať v spoločenstve. Kde také spoločenstvo však môžu nájsť?

Na Slovensku sa osamelým ľuďom venuje viac organizácií, konkrétne spoločenstvá venujúce sa len vdovcom a vdovám však nie sú. Takto osamotení ľudia môžu pomoc čiastočne nájsť cez absolvovanie duchovných obnov či terapeutických kurzov.

KDE HĽADAŤ?

Jeden z takýchto kurzov z času na čas organizuje Duchovné centrum Lukov Dvor v Nitre. Centrum ponúka vzdelávanie v oblasti katolíckej spirituality, psychológie, pedagogiky, medziľudskej komunikácie, ako aj kultúrne a duchovné podujatia. Preto spoločne s certifikovanými lektormi, psychológmi, kňazmi a ďalšími odborníkmi organizuje duchovné cvičenia, kurzy, tréningy a workshopy. Jeho činnosť však nie je primárne zameraná na osamelých ľudí. Ak preto ovdovelí jednotlivci túžia po stretávaní na pravidelnej báze, musia hľadať inde.

Ďalšou z možností by pre nich mohlo byť spoločenstvo založené v Kanade Family Solitude Myriam (FSM), ktorého slovenský ekvivalent Rodina Máriiných osamelých dva roky funguje už aj na Slovensku. Poslaním FSM je práve starostlivosť o vdovy, vdovcov, páry v manželskom odlúčení, rozvedených a znova zosobášených, kňazov a zasvätených v celibáte. Jezuita Matej Kasan, ktorý spoločenstvo vedie, však hovorí, že sa v ňom momentálne venujú viac-menej len rozvedeným. Zároveň však ochotne dodáva, že ak by sa našli a zaujímali aj vdovy a vdovci, určite by ich v spoločenstve skúsili zaradiť.

SPOLOČNÉ STRETNUTIA A FORMÁCIA

O niečo jednoduchšie to majú ovdovelí seniori, ktorí patria do spoločenstva Manželské stretnutia starých rodičov a seniorov (MSS). Tie sú súčasťou Manželských stretnutí, ktoré prostredníctvom svojich aktivít ponúkajú hlbšie pochopiť podstatu manželstva, ozdraviť vzťahy manželov, obnoviť rodiny, aby v nich mohli vyrastať zrelé osobnosti pre ďalšie manželstvá i duchovné povolania. Ako samostatný turnus pre seniorov funguje MSS už desať rokov. Duchovnú formáciu a sprevádzanie zabezpečujú saleziáni na čele s don Mariánom Valábkom. „Na naše turnusy chodia staršie páry. Prirodzene sa teda stáva, že niekomu manželský partner odíde do večnosti. Zostávajúci partner sa preto môže ďalej zúčastňovať našich kurzov, obnov a online stretávania,“ vysvetľujú manželia Karol a Eva Pekárovci, ktorí sú zodpovední za MSS.

Dôkazom, že takáto forma spoločenstva seniorom vyhovuje, je aj fakt, že na tohtoročnom letnom kurze v Banskej Štiavnici sa popri štyridsiatich šiestich manželských pároch stretlo aj dvanásť vdov a prvýkrát aj dvaja vdovci. Témy prednášok mali spoločné a jemne odlišné boli len témy, respektíve pracovné listy na zdieľanie po prednáškach. „Okrem letného kurzu organizujeme aj dve obnovy – jednu na jeseň, druhú na jar. Aj na tie sa samostatne žijúci účastníci bežne prihlásia a sú s nami,“ hovoria Pekárovci a dodávajú, že na svojich zosnulých členov si spomínajú aj vďaka pamätníku s príznačným názvom Strom života.

POMÁHAJÚ AJ ODBORNÍCI

Azda najrozbehnutejším projektom venujúcim sa ľuďom, ktorí prežili stratu, je občianske združenie Kolobeh života. Sídli v Prešove a už desať rokov poskytuje informácie, sprevádzanie a poradenstvo v smútení po strate blízkeho. Medzi ich pravidelné aktivity patria víkendové pobyty ovdovelých rodičov s malými deťmi, terapeutické tábory pre deti, online skupiny, dramaterapeutické dielne a mnohé iné. Kolobeh života tvoria ľudia, ktorí si sami prešli stratou, ale aj odborníci a dobrovoľníci. Svoje aktivity smerujú na ľudí po strate životného partnera, deti po strate rodičov a rodičov po strate detí.

Tieto tri podporné skupiny môže smútiaci nájsť aj na Facebooku. Stránka tohto občianskeho združenia ponúka smútiacemu aj poradňu so základnými informáciami, nielen čo sa týka pomoci v rôznych oblastiach (finančnej, právnej, psychologickej), ale aj o tom, aké sú prejavy normálneho smútenia či praktické kroky, ktoré je potrebné urobiť pri úmrtí blízkeho. Kolobeh života síce neponúka výhody spoločenstva, ako ho poznáme z kresťanského prostredia, ale smeruje človeka po strate na adresnú pomoc. Členovia združenia nenechávajú človeka samého, sprevádzajú ho počas smútenia a vedia ho včleniť medzi ľudí, ktorí prežili alebo prežívajú podobné veci. To je aj pre vdovy a vdovcov veľmi dôležité – neostať sám, nájsť silu prijať a dôvod žiť.  

Snímka: Pexels.com

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00