Aká je úloha laikov?

Aká je úloha laikov?
Katechizmus. Hrubá kniha. Možno ju neraz nechávame niekde hlboko v knižnici. Je čas oprášiť ju a pozrieť sa na krásne pravdy, s ktorými nás chce (nielen) oboznámiť, ale dať aj dôvod za nimi ísť. Aby nám nielen dobre bolo, ale aby sme aj sväto žili.

Autor: Mária Kohutiarová, Zuzana Vandáková

Kto sú laici a aká je ich úloha?

Katechizmus hovorí, že laici sú poslaní, aby sa v spoločnosti zasadzovali o rast Božieho kráľovstva medzi ľuďmi. Ide o všeobecný stav v Cirkvi – sú to pokrstení veriaci, ktorí nie sú vysvätení (a teda nie sú klerikmi) a patria k Božiemu ľudu. Majú podiel na Kristovom kňazskom úrade – všeobecné kňazstvo. Vnášajú evanjelium do sveta – do rodín, škôl, pracovísk, miest, kde žijú, a Cirkev im neraz zveruje úlohy, zodpovednosti.

TIP: Uvedomuješ si, že si kráľovským poslom? A že nesieš najúžasnejšiu správu, ktorú by mali denne mať všetky noviny a weby a sociálne siete na prvej strane? Boh posiela teba! Aby si hovoril o ňom, aký je – a to z vlastnej skúsenosti. Máš o čom? Ak áno… neboj sa hovoriť o svojom Bohu! Ak nie… čo tomu bráni?

 

Aká je úloha laikov?

 

Členom Cirkvi sa stávame krstom. Dá sa krst anulovať, ak v nej už niekto nechce byť?

Krst sa nedá zmyť. Vtláča do nás nezmazateľnú pečať Božieho dieťaťa. Je bránou do Cirkvi a začiatkom trvalého spoločenstva s Bohom. Niekto si možno povie, že bol pokrstený ako dieťa a nemohol sa pre to rozhodnúť, ale práve táto skutočnosť krstu malých detí ukazuje, že skôr ako sa my rozhodneme pre Boha, Boh sa už dávno rozhodol pre nás. Krst je nezaslúžená milosť, dar.

„Krstom sa každé dieťa prijíma do kruhu priateľov, ktorý ho nikdy – v živote ani v smrti – neopustí… Tento kruh priateľov, táto Božia rodina, do ktorej sa teraz dieťa začleňuje, ho bude navždy sprevádzať, a to aj v dňoch utrpenia, v temných nociach života. Bude mu útechou, prísľubom a svetlom,“ povedal emeritný pápež Benedikt XVI.

TIP: Sleduješ komentáre na Facebooku? Ako málo stačí, aby ťa pozvali tam alebo v niektorých obchodných reťazcoch stať sa VIP členom či zákazníkom. Boh ti krstom ponúka VIP klub, ktorý z teba neryžuje a je nezištný. Preto deň krstu, deň, keď som sa stal Božím dieťaťom, by sa mal rovnako sláviť ako narodeniny. Skús zistiť, ak nevieš, kedy si bol pokrstený, a urob slávnosť aj tým okolo seba v ten istý deň! Stojí to za to!

 

Aká je úloha laikov?

 

Prečo sa Boží ľud označuje aj ako ovčinec alebo stádo?

V evanjeliu Ježiš prirovnáva seba k pastierovi a Cirkev k ovčincu. „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.“ (porov. Jn 10, 11 – 18) Hovorí tiež, že on je brána k ovciam a on je pastierom stáda, ktoré mu zveril Boh.

TIP: S ovcami by to dopadlo kadejako, ak by nemali dobrého pastiera. Náš a môj Pastier nespí, ak nemá všetky ovce… pôjde a hľadá, záleží mu na každom z nás. Ale ak som jedna z oviec, súdržnosť aj celistvosť stáda záleží aj na mojej neochvejnej dôvere v Pastiera. Ako verím Ježišovi a ako jeho „zástupcovi“ (honelníkovi), Svätému Otcovi Františkovi?

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00