Ako budovať jednotu v manželstve II. – Intimita

Ako budovať jednotu v manželstve II. – Intimita
Budovať manželský vzťah a hlbokú jednotu medzi manželmi nie je možné bez intímneho zbližovania sa. Nejde tu len o sex, ale najmä o ochotu byť telesne blízko svojmu partnerovi:
Ona: „Vieš, aké je pre mňa ťažké mať s tebou sex a necítiť, že si blízko?“
On: „A vieš, aké je ťažké cítiť, že si blízko, a nemať s tebou sex?“

„V manželstve sa telesná intimita manželov stáva znakom a zárukou duchovného spoločenstva.“ (KKC 2360)

Buďte si blízko, neodťahujte sa od seba. Manželský partner je človek, s ktorým sa každodenne intímne zbližujem. Z hľadiska budovania manželského vzťahu je škoda každého dňa, keď ste k sebe neboli intímne nežní, keď ste sa k sebe nepritúlili, nebozkávali ste sa, neobjímali ste sa alebo ste nehladili jeden druhého.

„Sexualita, prostredníctvom ktorej sa muž a žena navzájom odovzdávajú, vôbec nie je iba čosi biologické, ale týka sa najvnútornejšieho jadra ľudskej osoby ako takej.“ (porov. KKC 2361)

 

Rozprávajte sa o tom

Cudnosť a úctivosť sú určite dobré, ale niet sa za čo hanbiť. „Obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehanbili sa jeden pred druhým.“ (Gn 2, 25) Neskrývajte pred sebou svoje telá, ale ani svoje myšlienky a pocity.

Ak máte zábrany hovoriť otvorene o všetkom, začnite s tým, čo dokážete. Buďte voči sebe veľmi pozorní, úctiví a citliví. Nerobte si posmešky, nebuďte ironickí, nemajte zbytočné komentáre. Ak vám partner začne hovoriť o svojom prežívaní telesnej intimity, je to často intímnejšie ako samotný sex.

A nezabudnite si povedať počas dňa: „Ľúbim ťa. Páčiš sa mi. Si krásna. Si fešák. Túžim po tebe.“

 

Šetrite čas a sily

Vo vašej situácii si treba veľmi starostlivo vyberať, čo budete robiť. Ak chcete mať hlboký manželský vzťah a hlbokú jednotu medzi vami dvoma, musíte mať – získať, vytvoriť si, ušetriť – čas a silu na plnohodnotnú telesnú intimitu medzi sebou navzájom.

Svätý Ján Pavol II. hovorí, že „darovať svoje telo druhému človeku je symbolom úplného odovzdania sa tomuto človeku“. Vy, vaše telo, ale aj vaša sila a čas patria vášmu manželskému partnerovi. Pretože ste sa tak slobodne rozhodli. Nemôžete teda sto percent svojho výkonu, sily a času venovať iným záležitostiam – hoci aj práci či starostlivosti o deti a domácnosť. Musíte povedať: „Na toto nemám čas. Nemôžem. Musím sa šetriť, aby som sa vládal darovať svojmu manželovi, manželke.“ Potrebujete si oddýchnuť, potrebujete „nerobiť nič“. Aby ste mali nielen čas, ale aj silu.

 

Ako budovať jednotu v manželstve II. – Intimita

 

Nezabudnite na ľudskú prirodzenosť

Nie sme zvieratá, ale ani anjeli. Sme ľudia, duchovno-telesné bytosti.

A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte a množte sa a naplňte zem!“ (Gn 1, 27 – 28)

Slová, ktoré tu prekladáme ako „muž“ a „žena“, v hebrejčine doslova znejú „samec“ a „samica“. Samec človeka sa volá muž a samica človeka žena, takže v tom nie je žiaden problém. Sme ľudia, nie zvieratá, ale nemali by sme zabúdať, že muž je samec a žena je samica.

„Manželská láska má v sebe úplnosť, v ktorej majú miesto všetky zložky ľudskej osoby: požiadavky tela a pudu, sily zmyslov a citov, túžby ducha a vôle. Táto láska smeruje k čo najhlbšej osobnej jednote, ktorá ponad spojenie v jednom tele vedie k tomu, aby vytvorila jedno srdce a jednu dušu.“ (KKC 1643)

 

Nenahrádzajte si manželskú intimitu niečím iným

Najvypuklejším spôsobom nahrádzania si manželskej intimity je manželská nevera a flirtovanie s konkrétnym človekom. Aby ste sa tam nikdy nedostali, nesmiete prekračovať hranice, ktoré sa však nachádzajú oveľa bližšie, ako sa nazdávate.

Zvlášť mužom sa v dnešnej dobe ako náhrada za chýbajúcu intimitu s manželkou podsúva pornografia: „Pornografia… znetvoruje manželský úkon, ktorý je vzájomným intímnym darovaním manželov … ponára do ilúzie neskutočného sveta.“ (KKC 2354) Aj keď je možno situácia s vašou manželskou intimitou náročná a aktuálne neveselá, nedajte prednosť klamstvu a ilúzii pred reálnym vzťahom so svojím partnerom. Zabojujte!

Na druhej strane ženy majú zas väčšiu tendenciu podľahnúť ilúzii filmových či literárnych postáv a vzťahov. Filmy a romány sú fajn, dá sa nimi inšpirovať, ale treba sa úprimne spýtať, či vás k vášmu manželskému partnerovi približujú, alebo vás od neho vzďaľujú.

Paradoxne, najväčším a najsilnejším pokušením, čím si nahradiť nedostatok manželskej intimity a nežnosti, môže byť – vzťah s deťmi. Rodičovstvo je veľmi silným putom, ale nemôže, nemá a nesmie nahradiť manželstvo. Prejavy rodičovskej lásky môžu byť v mnohom podobné láske manželskej, ale nemôžu byť jej náhradou. Buďte k svojim deťom nežní, ale uvedomte si, že cieľ tejto nežnosti je radikálne odlišný od manželskej nežnosti. Svojim deťom máte prejaviť lásku a prijatie, posilniť ich hodnotu, ale nemáte medzi sebou vytvárať bytostnú jednotu a celoživotné nedeliteľné puto! Až by sa dalo povedať: Buďte k deťom nežní a láskaví, ale držte si ich (obrazne) od tela. Manžela, manželku, si – naopak – držte čím bližšie pri tele. Aj doslova.

 

Ako budovať jednotu v manželstve II. – Intimita

 

Starajte sa o seba, ale…

Aby ste boli vo svete úspešní, musíte sa o seba starať. Musíte dobre vyzerať a musíte byť pripravení podať vysoký výkon.

Starať sa o seba a snažiť sa dobre vyzerať i dobre pracovať, je správne aj v manželstve. Nie však zo strachu, že nebudem milovaný alebo že budem opustený, ale z lásky.

Ak muž tvrdo pracuje, podáva vysoký výkon a snaží sa dobre zarobiť, nemal by to robiť zo strachu, že ak nesplní všetky rodinné potreby a manželkine požiadavky, nebude si ho žena vážiť a nebudem chcieť s ním žiť. Ak tvrdo pracuje, nemá to robiť preto, aby bol milovaný, ale preto, že miluje. Milujem ťa, chcem ti prejaviť lásku, a preto to všetko robím.
Ak sa žena stará o seba, domácnosť, deti, nemá to robiť zo strachu, že ak nebude mať skvelú postavu a účes, ak nebudú dom a deti v „tip top“ stave, muž ju prestane milovať a opustí ju. Ak sa snaží byť krásna a vytvárať príjemný domov, nemá to robiť preto, aby bola milovaná, ale preto, že miluje. Milujem ťa, chcem ti prejaviť lásku, a preto sa snažím, aby bolo všetko krásne – vrátane mňa.

 

Neodopierajte si navzájom

Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne aj manželka voči mužovi. Žena nemá moc nad svojím telom, ale muž; podobne ani muž nemá moc nad svojím telom, ale žena. Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť.“ (1 Kor 7, 3 – 5)

Tento text pripomína mužom i ženám, že uzavretím manželstva sa rozhodli darovať sa svojmu manželskému partnerovi. Aj so svojím telom. Dobrovoľne mu darovali moc nad ním. Preto by sa mu nemali odopierať s výnimkou vážnych dôvodov a okolností. Nie preto, že ich do toho núti ich partner, ale preto, že sa sami dobrovoľne rozhodli zobrať na seba takúto povinnosť.

Svätý Pavol tiež upozorňuje, že dlhodobá absencia manželskej intimity môže spôsobovať vážne problémy. Týka sa to aj takzvaných „týždňoviek“. Pre manželský vzťah to určite nie je dobré. Dá sa na to síce zvyknúť, ale keď nemusíte, nezvykajte si. Ak vás vaše momentálne ekonomické podmienky do toho nútia, podstúpte to. Ale okamžite, ak sa naskytne iná možnosť, vďaka ktorej budete môcť byť opäť spolu, využite ju.

 

Nebojte sa rodičovstva!

Jedným z najčastejších kameňov úrazu pri prežívaní manželskej intimity je strach z rodičovstva. Chceme byť spolu, ale nechceme mať (ďalšie) deti.

Plodnosť je nedeliteľnou súčasťou manželskej intimity. Nie je to nejaký nechcený vedľajší účinok. „Stvoril muža a ženu a povedal im: Ploďte a množte sa!“

Nevidím tu žiaden priestor na špekulovanie a kľučkovanie. Raz a navždy sa rozhodnite, zahoďte strach z rodičovstva a zabuchnite za ním dvere. Prirodzene a zodpovedne si plánujte svoje rodičovstvo, rozumne využite to, čo nám Boh ponúka. Ale nebojte sa (vlastných) detí.

 

Tieto témy aj s praktickými tipmi nájdete podrobnejšie rozpracované v našej najnovšej publikácii Aby vám deti nezničili manželstvo. Za najlepšiu cenu aj s podpisom autora ju nájdete v našom obchode na stránke Milovať a ctiť.

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00