Ako budovať jednotu v manželstve IV. – Výchova detí

Ako budovať jednotu v manželstve IV. – Výchova detí
Obaja svoje deti milujeme a chceme ich dobre vychovať. V tom sa zhodneme. Odlišujeme sa však v tom, ako pristupujeme k ich výchove. Inak hodnotíme ich správanie a inak naň reagujeme. Môžeme mať rozdielnu predstavu o tom, čo konkrétne značí mať „dobre vychované deti“ a ako to dosiahnuť.

Aj pri výchove detí si musíte uvedomiť, že prvoradý je váš vzťah, vaša jednota. Ambícia mať dobre vychované deti je správna, ale nesmie prevýšiť ambíciu mať dobré manželstvo na celý život. Ak treba z niečoho ustúpiť, nech je to radšej vaše lipnutie na niektorých výchovných spôsoboch a predstavách.

Nie sú to moje deti alebo tvoje deti. Sú to naše deti. Obaja ich milujeme. Sme však rozdielni a pochádzame z rozdielnych rodín. Naučte sa v týchto rozdieloch vidieť výhodu, nie problém. Od obidvoch to vyžaduje rozlišovanie. Musíme prehodnotiť, čo je v našej osobnosti a vo výchove, ktorú sme dostali, dobré a čo zlé. „Všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!“ (1 Sol 5, 21 – 22)

V našom synovstve a dcérstve i v našom otcovstve a materstve je veľké bohatstvo. Sú tam však aj rôzne nánosy a hriechy, ktoré predsa nechceme prenášať na svoje deti, a preto sa ich musíme zriekať. To je veľká, nikdy nekončiaca sa úloha, pretože to sú veci, ktoré sú v nás hlboko vryté. Ale nebojte sa, Božia milosť a láska sú väčšie!

 

Ako budovať jednotu v manželstve IV. – Výchova detí

 

Prvá vec: Neobviňujte sa, ale ani sa neobhajujte! Opäť platí, že potrebujete milosrdenstvo spojené s pokáním. Buďte milosrdní a čiňte pokánie! To je jediná cesta. Aj voči sebe, aj voči deťom. „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ (Jn 8, 11)

Druhá vec: Nebojujte proti sebe, ale spolupracujte na výchove! Nestrácajte silu na vzájomný boj a hádky. Radšej ju investujte do svojho vzťahu a vzťahov so svojimi deťmi. Iste, aj tu potrebujete na dosiahnutie jednoty veľa, veľmi veľa komunikovať (podľa možnosti nie pred deťmi). Nesústreďte sa však na vás dvoch (kto je „ten dobrý“, kto to robí správne), ale na deti (čo je dobré pre ne). A nestresujte, nemusíte to – väčšinou – vyriešiť za päť minút. Zvyčajne na to máte roky. To neznamená, že máte strácať čas a donekonečna to odkladať. Práca na jednote vo výchove je kľúčová.

Tretia vec: Jednota vo výchove neznamená rovnakosť! Otec to bude robiť vždy inak ako matka. A naopak. A tak je to dobré, tak je to v poriadku. Dieťa nepotrebuje dve matky alebo dvoch otcov. Potrebuje jedného otca a jednu matku. Nesmiete si však podrážať nohy, ale musíte sa navzájom podržať. Podstata jednoty vo výchove sú spoločné hodnoty a spoločné ciele. Spôsoby sa môžu líšiť. V podstatnom jednota, v ostatnom sloboda, vo všetkom láska.

Štvrtá vec: Obaja potrebujete poznať a podstupovať Pánovu výchovu! Veľmi výstižne a veľmi triezvo opisuje princípy „výchovy v Pánovi“ svätý Pavol: „Deti,  poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: Aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.“ (Ef 6, 1 – 4) „Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to milé Pánovi! Otcovia, nedráždite svoje deti, aby nezmalomyseľneli!“ (Kol 3, 20 – 21)

 

Ako budovať jednotu v manželstve IV. – Výchova detí

 

Nezáleží príliš na tom, čo si myslíš ty, tvoja mamička alebo tvoj svokor, rozhodujúce je Božie slovo; to, čo si o výchove „myslí“ Boh: Deti majú poslúchať rodičov. Úcta k rodičom vedie k požehnaniu a večnému životu. Rodičia nemajú svoje deti „dráždiť“, to znamená, že ich nemajú ponižovať, ale majú rešpektovať, že ich deti sú v prvom rade Božími deťmi a osobami s plnou ľudskou dôstojnosťou. Výchova nemá vzbudzovať v deťoch vnútorný hnev alebo malomyseľnosť. Správna výchova je prísna – zrozumiteľná a dôsledná. Rodičia majú deti napomínať, to znamená, že sú zodpovední, aby svojim deťom jasne povedali, čo je dobré a zlé; k dobrému ich povzbudili a pred zlým vystríhali.

My s Martuškou sme, aj čo sa týka výchovy, veľmi rozdielni. Ale čím dlhšie sme manželmi a rodičmi, tým viac si uvedomujeme, že nielen pre naše manželstvo, ale aj pre výchovu našich detí je naša jednota dôležitejšia ako tie najskvelejšie výchovné metódy jedného či druhého z nás. Inými slovami, ak v mene našej manželskej jednoty ustúpim (v niečom) zo svojich výchovných metód a podporím (niektoré) výchovné metódy svojho partnera, urobím to najlepšie – pre nás manželov i pre deti.
Niektorí rodičia sú takí presvedčení o správnosti svojho modelu výchovy, že cítia povinnosť bojovať s manželským partnerom, aby ho presadili. Po jednom workshope som sa rozprával s mladou ženou, ktorá mi opisovala situáciu v ich rodine. Ich mama trvala na tom, aby sa jej ich otec „neplietol“ do výchovy. Nedopadlo to dobre.

Prosím vás, pre lásku Božiu a pre dobro vášho manželstva, prestaňte tak slepo veriť vo svoje výchovné metódy. Mamičky s tým majú zvyčajne väčší problém. Materinský pud (či radšej cit?) je veľmi silný. Nemusíte ho potláčať, ale pre dobro svojho manželstva ho kroťte. Nebuďte pri výchove len (materinsky) pudové a živelné, dovoľte svojmu manželovi, aby sa vám „plietol“ do výchovy. Potrebujete to vy, potrebuje to on, potrebujú to vaše deti a potrebuje to aj vaše manželstvo. Radšej hamovať, ako banovať.
Výchovu by ste mali (spolu) plánovať a (pravidelne) sa o nej ako rovnocenní partneri rozprávať. Vaša výchova by mala byť uváženou systematickou akciou a nielen živelnou reakciou na vzniknuté situácie. Mimochodom, vaše deti nebudú také, akými ich chcete mať. Budú také, akými ste vy. Vy a váš manželský partner. Ak sa učíte milovať a prijímať svojho partnera takého, aký je, aj s jeho chybami a nedostatkami, veľmi sa vám to zíde pri prijímaní vašich detí a ich správania.

A nakoniec, pamätajte, že rodičia najlepšie svoje deti „vychovávajú k zachovávaniu Božieho zákona tým, že sami prejavujú poslušnosť vôli nebeského Otca“. (KKC 2222)

 

Ak tomu veríte, ale hľadáte spôsob, ako sa to dá prakticky zvládnuť, odporúčame vám, aby ste siahli po našej najnovšej publikácii Aby vám deti nezničili manželstvo. Za najlepšiu cenu aj s podpisom autora ju nájdete v našom obchode.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00