Ako budovať jednotu v manželstve V. – Trávenie času

Ako budovať jednotu v manželstve V. – Trávenie času
Potrebujeme pracovať aj oddychovať. Líšime sa však v miere dôležitosti, akú pripisujeme svojej práci, i v predstavách o trávení (voľného) času.

Podobne ako mnoho chlapov, manželov a otcov rodín, aj ja trávim veľa času v práci. Svoju prácu učiteľa i poslanca mám rád. Nikdy však nebola mojou vrcholnou životnou ambíciou a sebarealizáciou. Tou je láska k Martuške a naša rodina. A Martuška a deti to vedia. Že hoci veľa pracujem a som často mimo domu, neutekám od nich. Vedia, že ľutujem každú chvíľku, keď s nimi nie som. Vedia, že keby sa moja práca a naše dobré vzťahy vylučovali, neváham ani chvíľku a zrieknem sa svojej práce. Ak rozmýšľam nad tým, čo som v živote dosiahol, tak mi na um neprídu žiadne pracovné úspechy, ale spomeniem si na Martušku, ženu, ktorú milujem ako svoj život a u ktorej je môj domov, a na naše milované deti – Samka, Emku, Mareka a Katku.

Robím všetko preto, aby moja manželka a naše deti nemali žiaden dôvod žiarliť na moju prácu. Z práce sa vždy ponáhľam domov. Idem najkratšou cestou, nechcem stratiť ani minútu. Nie preto, že je to pre mňa najkomfortnejšie, ale preto, že to pokladám za normálne. Manžel má byť pri manželke a otec má byť pri deťoch.

Mám aj priateľov a koníčky, ale mojím (bezkonkurenčne) najlepším priateľom je Martuška a mojím najväčším koníčkom je aktívne trávenie času s rodinou. Nestalo sa to len tak náhodou. Rozhodol som sa tak a roky na tom pracujem. Úmyselne relativizujem svoju prácu a svoje záujmy, aby nevytlačili z môjho srdca moju manželku a naše deti.

Človek potrebuje (popri manželskom partnerovi a deťoch) aj priateľov a koníčky. Pomáhajú mu rozvíjať sa a relaxovať. Nie sú tu však ako alternatíva k manželstvu a rodičovstvu, ale ako prostriedok k tomu, aby som bol lepším manželom a rodičom. Ak však musíte (načas) niečo zanedbať, priatelia a koníčky (chvíľku) počkajú, respektíve zaujmú iné miesto vo vašom živote. Ak na niekoho nemám (voľný) čas, nech sú to radšej kolegovia z práce než moja manželka. Práca je načas, manželstvo na celý život.

Špeciálne to kladiem na srdce mužom, ktorých manželka je (možno už roky) doma na materskej. Berte vážne jej prežívanie a pocity a nedovoľte, aby prevládol dojem, že vy žijete naplno, užívate si vo svete (v práci), máte množstvo zaujímavých kontaktov s ľuďmi, trávite čas s priateľmi a s kolegami aj mimo práce, a ona je sama zavretá doma. Dokážte jej, že skutočný život prežívate s ňou, zapojte ju do svojho života v maximálne možnej miere, aj v tomto „priľnite k svojej manželke a staňte sa s ňou jedným telom“. Nebuďte sebci, vedome sa zrieknite svojich možností a výhod, ktoré máte oproti nej, a skúste to čo najviac vyrovnať. Ak nemôže ísť ona, nechoďte ani vy. Ak musí byť doma, buďte s ňou doma aj vy. Vynaložte maximálne úsilie na to, aby mala aj ona možnosti – či už s vami, alebo so svojimi priateľkami – vyraziť si a žiť.

 

Ako budovať jednotu v manželstve V. – Trávenie času

 

Ženy chcem zas povzbudiť, aby sa nenechali obalamutiť. Byť doma na materskej nie je žiadna chyba, žiaden trest. Nie je to prestávka v „normálnom“ živote, je to ten najnormálnejší život s veľkým Ž. Je to krásny a požehnaný čas, aj keď často veľmi náročný. Som na vašej strane a mám pre vás veľké pochopenie. Ale neutiekajte sa k sebaľútosti a ilúziám. Môže to byť lákavé, ale nijako vám to nepomôže, len ublíži. Vám aj vášmu manželstvu. Radšej aktívne hľadajte spolu so svojím manželom riešenia.

Určite nezostávajte samy. Poproste manžela, aby bol s vami, kedykoľvek môže. Ak vám však môžem dobre poradiť, nespoliehajte sa len na neho. Aj keby chcel, nedokáže vám nahradiť priateľov, kolegov, širšiu rodinu, spoločnosť. Ak to budete od neho očakávať, umoríte jeho aj seba. Ešte nedávno boli mladé mamičky obklopené ženami zo širšieho príbuzenstva – matkami, babkami, sestrami či švagrinami. Dnes vysoko vyzdvihujeme osamostatnenie sa, ktoré je bezpochyby veľmi dôležité pre budovanie základov manželstva. Keď však prídu deti, zisťujeme, že nie sme až tak samostatní ako skôr osamotení. Hlavne ženy.

My bývame ďaleko od svojich príbuzných. Nebanujeme to, Boh nás sem povolal, ale snažíme sa udržiavať vzťahy s rodičmi i súrodencami. Martuška má bežne aj niekoľkokrát do týždňa dlhé telefonické rozhovory so svojou mamou či so svojimi sestrami. Spočiatku som sa na to pozeral aj trošku podozrievavo, ale rýchlo som pochopil, že je to veľmi užitočné. Aj pre mňa a pre naše manželstvo. Asi by som nemal kapacitu počúvať všetky tie detaily ženského a materinského života a Martuška by to mohla prežívať ako nezáujem a odmietnutie.

A ak vám náhodou, milé dámy, príde na um, že muži to majú ľahšie a chceli by ste byť radšej mužmi, rýchlo to zažeňte. Nechceli by ste byť mužmi. Verte mi. Prajem vám, aby ste prežívali hlbokú radosť z toho, že ste ženami. Manželkami a matkami. Je to úžasné. Klobúk dole.

Riaďte sa podľa sľubu, ktorý ste dali svojmu manželskému partnerovi: „Budem ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života… A nikdy ťa neopustím.“ Neopúšťajte svojho manželského partnera, nenechávajte ho osamoteného, buďte spolu, prežívajte život čím viac spoločne, nech vás od seba neoddelí ani vaša práca, ani vaše koníčky. Nemusíte (a ani nemôžete) byť fyzicky stále spolu, ale nech váš partner cíti, že ste pri ňom, že na neho myslíte, že sa už nemôžete dočkať, kedy budete zasa spolu.

Je tu, samozrejme, množstvo rozdielov v predstavách, ako tráviť čas. Potrebujete sa podriadiť jeden druhému a navzájom sa prispôsobiť . Nemôže však stále ustupovať len jeden. Ten aktívnejší sa musí krotiť a ten pasívnejší vzchopiť. Hľadajte balans medzi spoločným časom a individuálnym časom. Nemusíte robiť spoločne všetko, ale nie je možné, aby ste spolu nerobili nič.

Dôležité je aj rozumne si rozložiť čas mimo pracovnej doby (po večeroch a víkendoch) medzi domáce práce a oddych. Odporúčam vám, aby ste naozaj obaja ustúpili a snažili sa nájsť porozumenie a kompromis. Dohodnutá spoločná práca na vašej domácnosti a spoločný oddych môžu posunúť vaše manželstvo i vašu rodinu krásne dopredu.

Spoločne skúmajte, čo je Božia vôľa. Teda nie, či bude po mojom, alebo po tvojom, ale „po Božom“. A nebojte sa, Boh vie, čo potrebujete a po čom túžite. Boh je najlepším a najväčším zástancom vašich skutočných záujmov!

 

Odporúčame vám, aby ste siahli po najnovšej publikácii Aby vám deti nezničili manželstvo. Nájdete ju v našom obchode.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00