TOP

Ako hovoriť o intimite s dcérou?

Ako dcére vysvetliť intímne veci? Existuje všeobecne vhodný čas? Ako dcéru ochrániť pred možnými sexuálne ladenými útokmi či narážkami bez toho, aby sme predbiehali jej túžbu po poznaní?

Odpovedá Simona Predáčová, šťastná manželka, dcéra, žena a mama troch dnes už dospelých dcér, lektorka STM:

Nie som odborníčka. Moja odpoveď je úvahou nad položenými otázkami, nenárokuje si byť komplexná ani objektívne správna. O intímnych veciach rozprávame pravdivo, pokojne, s úctou, bez tabuizovania, primerane veku,  najlepšie vtedy, keď dcéra prejaví zvedavosť či záujem. Ak nás otázka zaskočí, nevyhýbajme sa odpovedi, odpovedzme aspoň stručne a pokojne navrhnime vhodnejší čas alebo miesto a buďme pritom konkrétni. Pri rozhovore sa asi nevyhneme biologickým „názvom“ lebo slovenčina nemá „ľudový“ slovník (ak teda nechceme používať ten slangový/vulgárny). Ak nevieme ako na to, siahnime po vhodnej literatúre a doplňme si praktické informácie. Asi neexistuje všeobecne vhodný čas, rýchlosť rastu, dospievania a čas keď dieťa prejaví záujem o tieto témy, sú veľmi rozdielne. Keď dieťa vycíti nechuť rozprávať sa, môže sa uzavrieť. Na druhej strane sú aj deti, ktoré sa nechcú s rodičmi o intímnych veciach rozprávať. Tu môže pomôcť iný dospelý, ktorému dieťa aj rodič dôveruje. Rozhodne je múdre oboznámiť slečnu so skutočnosťou pravidelného mesačného krvácania  a praktického používania hygienických ženských pomôcok skôr, ako ju prekvapí na skautskom tábore.

 

Deti sa učia pozorovaním. Ak sa otec správa k mame s úctou, láskou a rešpektom, budú dcéry intuitívne očakávať to isté aj od iných mužov. Ak milujme naše deti bezpodmienečnou (nie „opičou“) láskou, vieme ich oceniť a povzbudiť, vedieme ich k zodpovednosti za seba aj za iných, posilňujme tým ich sebaúctu a sebadôveru. Potom máme nádej, že si nebudú musieť nič dokazovať a nebudú hľadať ocenenie a lásku v sexuálnych vzťahoch. Rešpektujme ich vlastný štýl obliekania i „stylingu“ (aj keď sa nám možno celkom nepáči), ak je nielen moderný a atraktívny, ale aj slušný.

Správanie, ktorým si udržia primeraný odstup, oblečenie a sebavedomie bude prirodzenou ochranou pred sexuálne ladenými útokmi či narážkam. Budú sa cítiť v partii vrstovníkov dobre, ale nebudú provokovať. Nech vidia, že láska nie je len slovo alebo príjemný pocit, že je to túžba chcieť dobro milovanej osoby. Povedzme im, že sex súvisí so vzťahom a záväzkom, že to nie je zábava. Väčším deťom môžeme porozprávať o našej ceste poznania, hľadania, zápasov za čistotu a možno aj praktizovania pravidelnej zdržanlivosti. Modlime sa za ne aj s nimi. Máme istotu, že Boh pôjde po tejto ceste poznania spolu s nami.Komentáre