TOP

Ako manželské problémy riešili sväté?

Ako hovoriť, pristupovať a správať sa voči partnerovi, ktorý je ku mne nevrlý, vysmieva ma, ponižuje ma, opovrhuje mnou alebo sa správa ku mne ako k sluhovi? Nie je jednoduché bojovať na mínovom poli ani modliť sa, keď máme pocit, že Boh nás nepočuje. Nech sú nám inšpiráciou svedectvá svätej Moniky a svätej Rity, ktoré pretavili evanjelium do praxe.
Patróni sviatostného manželstva

Svätí vôbec neboli v manželstvách dokonalí. Aj oni mali svoje slabosti. Veď byť slabým je ľudské, ale ak ide o lásku, slová z Písma dokázali pretaviť do praxe – do svojho manželstva. Zázraky, ktoré zažili vo svojich manželstvách, by sa neudiali, ak by sa nesnažili žiť čnostný život v súlade s Bohom. Ak by chceli svoje manželstvo zachraňovať vlastnými silami a meniť partnerov podľa seba, nikdy by nedostali dostatok milostí od Boha.

Ak si sa rozhodol zabojovať o svoje manželstvo, neboj sa každú bolesť, situáciu, strach a nepokoj zveriť do rúk Bohu a úplne sa mu odovzdať. S útokmi zlého sa dá bojovať len vtedy, ak dovolíme Bohu postaviť sa za nás.

Svätá Monika a jej vytrvalé modlitby

Rodičia ju vychovávali veľmi prísne a odmala bola zvyknutá na to, že musí počúvať. Neskôr sa to odrazilo aj v jej manželstve. Keď dovŕšila osemnásť rokov, rodičia ju vydali za staršieho muža, ktorý bol pohan. Patricius, jej manžel, bol prchkej povahy. Kombinácia muža pohana a kresťansky založenej mladej ženy predpovedala manželské problémy. Napriek mladému veku bola Monika vo viere veľmi vyspelá. Človek by očakával, že sa úplne zasvätí Bohu alebo sa stane manželkou bohabojného muža.

Namiesto toho si

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Objednať predplatné Už mám účet, prihlásiť


Komentáre