TOP

Ako prežívať nádej v ťažkých situáciách

Okolnosti v našich životoch nebývajú vždy ružové. Možno sa až príliš často boríme s ťažkosťami, ktoré nás okrádajú o nádej, radosť a víziu lepšieho zajtrajška.

Smrť, choroba, strata zamestnania, depresia, úzkosť, problémy v rodine, smútok, či beznádej nikdy nie sú ľahkými vecami. Vyžadujú si čas a niekedy aj odbornú pomoc. V ťažkých situáciách preto potrebujeme upierať svoj zrak na Otca a jeho prísľuby. Pomôcť nám v tom môže niekoľko zásad budujúcich nádej a dôveru v dobrého Boha.

 

DENNÝ REŽIM A PRAVIDLÁ POMÁHAJÚ

Môže sa to zdať ako banalita, no dobré nastavenie si dňa je základ snahy o udržanie si nádeje. Na začiatku celého procesu je dobré určiť si pravidlá, ktorých dodržiavanie bude mať pre náš život zmysel. Pravidelná modlitba, prijímanie sviatostí, pobyt na čerstvom vzduchu, vyvážená strava, čas pre rodinu, ale aj pre seba a svoje záľuby, môžu byť piliermi nášho dňa. Zdôrazniť pritom musíme slovo pravidelnosť.

 

NEBOJME SA VYKROČIŤ ZO STEREOTYPU

Zmyslom pravidiel a pravidelnosti nie je otroctvo. Keď teda cítime, že nám zavedený režim začal prinášať stereotyp, nebojme sa urobiť niečo nečakané. Narušme svoje každodenné činnosti netypickým spôsobom. Pozor, nie v zmysle, že vynecháme modlitbu alebo nejaký iný pilier. Stačí si len nájsť inú formu, spôsob či miesto. Tiež by sme sa mali naučiť dopriať si oddych a niekedy samých seba prekvapiť darčekom.

 

NEOSTÁVAJME SAMI

Často je najťažšie povedať o ťažkých veciach, ktoré prežívame, svojim najbližším. Môžeme sa hanbiť, trpieť falošnou pokorou, podceňovať vlastné prežívanie, popierať problém. Bolesť, ktorú sa rozhodneme zdieľať, sa však nesie ľahšie. Naučme sa preto poprosiť o vypočutie, príp. aj praktickú pomoc.

 

SVOJE OČI SMERUJME DO NEBA

John Eldredge nás v knihe Všetko tvorím nové povzbudzuje, aby sme sa držali nádeje navzdory ťažkostiam a zúfalstvu, a považovali ju za kotvu našich duší. Tajomstvo tejto nádeje spočíva v upieraní našich očí za hranice tohto sveta. Ak sa totiž naučíme aj v ťažkých situáciách žiť nádej, pochopíme, že nič nie je stratené, pretože smerujeme k radostnému stretnutiu s Bohom, ktoré nám na kríži vydobyl Kristus.

 

Komentáre

v Slovo+ od roku 2020 Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Spolupracovala s týždenníkom ZRNO, Katolíckymi novinami a Prešovským večerníkom. Je manželkou a mamou štyroch detí. Baví ju písať o témach týkajúcich sa kresťanstva, vzťahov, rodiny a detí. Má rada knihy, hudbu, hubárčenie a každú chvíľu, ktorú môže tráviť so svojou rodinou. Relaxuje pri umývaní riadu, bojí sa hadov a neznáša poháre položené na okraji stola.