Ako rozpoznať, že máte v manželstve problém

Ako rozpoznať, že máte v manželstve problém
Spomeňte si na svoj svadobný deň. Verili ste, že vás čaká skvelé manželstvo a že práve vám sa budú problémy vyhýbať. A keby aj nie, hravo ich spoločne zvládnete.

Prešlo však nejaké obdobie (mesiac, rok, pár rokov) a dostihla vás realita. Namiesto kompromisov boje, tvrdohlavosť namiesto láskavosti, pýcha či tvrdé slová. Nedorozumenia, zranenia, bolestné situácie. Nevyhnú sa vám. Každé manželstvo zažíva v nejakej podobe problémy.

Bolesť spôsobenú niekým, na kom vám záleží – v tomto prípade manželským partnerom – je ťažké zvládnuť. Väčšina z nás má celkom presné predstavy, ako by sa k nám naše polovičky mali správať. Očakávame nedokonalosť od ostatných ľudí, ale nie od tých, ktorých milujeme. Sme však ľudia – a tak sa aj správame. Zraňujeme (chtiac či nechtiac) aj tých, ktorých milujeme. Takže hoci sa môžeme snažiť, nikdy nebudeme dokonalí ako Kristus a hriech sa teda nebude vyhýbať ani nám.

 

TRI STUPNE MANŽELSKÝCH PROBLÉMOV
  1. Malé problémy

Ján a Žofia sa už nerozprávajú tak, ako predtým. Často sa hádajú o tom, ako správne vychovávať ich dve deti či ako investovať spoločne našetrené peniaze. Rozprávajú sa hlavne o praktických veciach a ani ich intímny život nie je taký, ako býval. Ako manželia spolu trávia málo času, na rande boli naposledy ešte pred svadbou. Po pár intenzívnych hádkach si však dokázali uvedomiť, že ich manželstvo nejde dobrou cestou, a rozhodli sa navštíviť seminár pre manželov. Počas seminára si opäť pripomenuli nástroje na riešenie problémov a okrem toho prežili pekný čas vo dvojici, bez detí. Rozhodli sa konkrétne návrhy zo seminára implementovať do každodenného života a o rok si podobný kurz zopakovať, aby na to nezabudli.

 

  1. Vážne problémy

Erik a Alena sa alebo hádajú, alebo majú tichú domácnosť. Alena sa obáva, že Erik si niekoho našiel, pretože sa jej už párkrát vyhrážal rozvodom. Erik má pocit, že si ho Alena neváži a že mu neustále niečo vyčíta. Obaja však túžia na manželstve pracovať a Erikove vyhrážky sú len volaním o pomoc. Spoločne sa rozhodnú dať manželstvu šancu, vyhľadajú manželského poradcu a po pár mesiacoch sa naučia lepšie komunikovať a vyhýbať sa deštruktívnym zlozvykom.

 

  1. Kríza

Filip sa dozvedel, že Jana ho podviedla. Prvé, čo mu napadne, je rozvod, a vyhodí Janu z domu. Po čase si však uvedomí, že chce o manželstvo a o ich rodinu zabojovať. Jana je na tom rovnako, no dohodnú sa, že pokým neabsolvujú manželskú terapiu, každý bude bývať sám. Filip zároveň navrhne, aby si obaja našli duchovného sprievodcu. Po niekoľkých mesiacoch sedeniach u terapeuta a sprevádzaniach nastal moment pravdy – Jana sa sťahuje späť k Filipovi. Čaká ich ešte dlhá cesta a mnoho odpúšťania, obaja však chcú na sebe i na ich manželstve intenzívne pracovať.

POZOR!

V žiadnom prípade sa nepokúšajte sami zvládnuť prípady, v ktorých ide o vašu bezpečnosť alebo o bezpečnosť vašich blízkych. Okamžite vyhľadajte odbornú pomoc , ak vo vzťahu spozorujete slovné, emocionálne, sexuálne, spirituálne alebo fyzické zneužívanie, príznaky mentálnej choroby alebo veľkých výkyvov v správaní, pri závislostiach a bezprostrednom ohrození zdravia a života vás a vašich blízkych.

 

Ako rozpoznať, že máte v manželstve problém

 

TREBA SA ZASTAVIŤ A ZAMYSLIEŤ SA

Poďme však k jadru veci. Priznajme si – vidíme smietku v oku brata, ale brvno vo vlastnom nevidíme, či si ho dokážeme ospravedlniť. Na vzťah však treba hľadieť v pravde – nie je hanba uznať si, že máme problém, a pustiť sa do jeho riešenia. Čo sú teda tie ukazovatele toho, že vo vzťahu je čo vylepšovať?

 

Obavy rodiny a priateľov

Ak vás rodina alebo priatelia upozornia na to, že sa u vás niečo deje, zbystrite pozornosť. Ľudia mimo manželstva sa často dokážu na váš vzťah pozrieť objektívnejšie a zbadať problém skôr ako vy. I tu je však nutné rozlišovanie. Obavy týkajúce sa vášho vzťahu berte do úvahy len vtedy, keď ich vyjadrujú ľudia, ktorým na vás záleží a o ktorých dôveryhodnosti a dobrých úmysloch nemáte pochybnosti.

 

Zmeny v správaní detí

Ďalším indikátorom manželských problémov sú zmeny v správaní detí. Možno si vy a váš manželský partner myslíte, že je medzi vami všetko v poriadku, no deti sú citlivé na nepohodu v domácnosti a často sa to odzrkadľuje na ich zhoršenom prospechu a správaní. Mladšie deti práve takto dávajú najavo svoju frustráciu a staršie sa snažia vyrovnať so stresom v domácnosti po svojom – výstredné správanie, alkohol či chodenie poza školu.

 

Fyzické útoky, sexuálne zneužívanie a závislosti

Bezpečnosť na prvom mieste. Ak sa vo vašom manželstve objavili vyhrážky alebo fyzické násilie, prípadne partner podlieha závislosti (alkohol, gambling, pornografia), choďte do bezpečia. Nezostávajte na mieste, kde vám hrozia ďalšie útoky. Kontaktujte príbuzných alebo políciu. A vedzte, že zneužívanie nie je nikdy v poriadku a takéto správanie rozhodne nie je normálne.

 

Nevera

Odhalenie nevery patrí medzi najtemnejšie a najbolestivejšie momenty v manželstve. Šok, popieranie, hnev, smútok či ďalšie emócie sú na mieste. Ak sa toto stalo práve vám, potrebujete odborného poradcu. Vyhľadajte kňaza venujúceho sa manželským párom alebo odborného terapeuta. Vedzte, že nevera nemusí nutne znamenať koniec vášho manželstva.

 

Negatívny vzťah s Bohom

Sväté písmo nás učí, že manželstvo je úzko spojené so vzťahom k Bohu. Ak pociťujete problémy v osobnej modlitbe, pristupovaní k sviatostiam či prežívaní viery, môže to byť odrazom problémov vo vzťahu k partnerovi. Manželské problémy totiž pôsobia ako obštrukcie vo vzťahu k Bohu – ide to, skrátka, ťažšie.

 

Ako rozpoznať, že máte v manželstve problém

 

STOJÍ VAŠE MANŽELSTVO ZA ZÁCHRANU?

Nepochybne! Štatistiky totiž dokazujú, že rozvedení ľudia nemajú vysokú úspešnosť v ďalších manželstvách, ba čo viac, majú tendenciu opakovať chyby z predchádzajúceho vzťahu. Rozvod totiž zvyčajne nerieši osobné alebo vzťahové dysfunkcie. Ak máte deti, rozvod ich ovplyvní na zvyšok života a pravdepodobnosť, že i ony zažijú vo vzťahu vážne problémy alebo budú musieť čeliť rozvodu, sa výrazne zvyšuje.

Spomeňte si na svoj manželský sľub. V šťastí i v nešťastí. V zdraví aj v chorobe. Milovať a ctiť.

Boh si vás vyvolil pre vznešenú úlohu manžela, manželky. Posvätil váš zväzok a manželstvo povýšil na sviatosť. Denne vám ponúka skrze túto sviatosť svoje milosti. Boh vám požehnal – a on sa nemýli. Dáva vášmu manželstvu stále novú a novú šancu. Dajte mu ju aj vy.

 

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00