Ako sa dívať na ľudskú stránku kňaza, keď chybí?

Ako sa dívať na ľudskú stránku kňaza, keď chybí?
Katechizmus. Hrubá kniha. Možno ju neraz nechávame niekde hlboko v knižnici. Je čas oprášiť ju a pozrieť sa na krásne pravdy, s ktorými nás chce (nielen) oboznámiť, ale dať aj dôvod za nimi ísť. Aby nám nielen dobre bolo, ale aby sme aj sväto žili.

Autor: Mária Kohutiarová, Zuzana Vandáková

Kto je kňaz a čo je jeho úlohou?

V prvom rade je to človek, ktorého si vyvolil Boh, aby osobitným spôsobom zjavoval jeho prítomnosť vo svete. Čiže nie človek si vyberá kňazstvo ako formu „povolania“, ale Boh si vyberá, koho pošle. Jeho úlohou je približovať ľuďom (teda nielen veriacim) lásku Boha a jeho svätosť a svojím životom motivovať iných stať sa tiež svätými. Kňazom Katolíckej cirkvi sa stáva muž, ktorý vyštuduje predpísané štúdiá, je starší ako dvadsaťpäť rokov, spĺňa predpoklady dané Katolíckou cirkvou a je platne vysvätený biskupom.

Vysviackou kňaz získava osobitnú milosť a úlohu prinášať Boha do sveta prostredníctvom slávenia Eucharistie a vysluhovania sviatosti zmierenia. Toto sú úlohy, ktoré sú zverené len kňazovi a nemôže ich robiť žiadny laik ani nižšie svätená osoba. Jeho úlohou je byť pastierom zvereného stáda (farnosti) a starať sa oň s nasadením všetkých síl a schopností. Aby to dokázal a nebol len organizátorom udalostí a bohoslužieb, kardinál Sarah odporúča každému kňazovi denne kľačať čo najviac pred Eucharistiou a prosiť o silu pre seba a pre svoju farnosť.

TIP: Pohľad na kňazov je v dnešnej dobe obzvlášť skreslený, jednostranný a zväčša len negatívny. Čo tak skúsiť sa pozrieť na to, kým kňaz je a aká je jeho úloha, z Božieho pohľadu? Prepožičať si pri pohľade na kňazov Božie okuliare. Skúsili ste to už?

 

Ako sa dívať na ľudskú stránku kňaza, keď chybí?

 

Prečo sa rímskokatolícki kňazi neženia?

O živote bez manželstva pre nebeské kráľovstvo, čo služba kňazstva predstavuje, hovorí už Matúšovo evanjelium (Mt 19, 12). Celibát, teda život rímskokatolíckych kňazov bez manželstva, je praktické pastoračné rozhodnutie cirkevného vedenia, nie je odvodené z noriem viery alebo dogmy. Cirkev pri predkladaní požiadavky na celibát kňazov vychádza zo skúsenosti a tiež z predobrazu Krista ako prvého veľkňaza, ktorý bol neženatý.

Manželstvo je určite úžasnou ustanovizňou, ktorá je daná Bohom a prináša mnoho požehnania. Ale tiež je pravda, že si vyžaduje od muža v pravdivom žití tohto statusu plnosť lásky a starostlivosti pre jeho manželku a rodinu. Keďže úlohou kňaza je byť pastierom a otcom celej farnosti a pastoračná prax pri plnení sľubu poslušnosti biskupovi predpokladá časté zmeny pôsobísk kňaza s novými, nie vždy jednoduchými podmienkami vo farnosti, bolo by pre kňaza náročné deliť svoju lásku, zodpovednosť, nasadenie a starostlivosť medzi rodinu a farnosť.

Preto je celibát darom kňaza pre tých, ktorým slúži a chce im slúžiť s nerozdeleným srdcom, a aj osobitným darom pre Boha. Mnohí z tých, ktorí polemizujú o celibáte, by možno mali vedieť, že z matematického hľadiska to nie je až taká trauma: ženatý muž sa tým, že si vyberie manželku, zrieka deväťstodeväťdesiatich deviatich iných žien. Kňaz už len tej jednej navyše – a určite to má iný dosah, požehnanie a výsledok.

TIP: Dnes sa neraz diskutuje len o tom, že celibát je zlý, treba ho zrušiť a je príčinou úpadkov kňazov. No čo tak skúsiť sa naň pozerať nie ako na bremeno, ale ako na dar? Lebo on ním je (celibát aj kňaz, ktorý ho žije).

 

Ako sa dívať na ľudskú stránku kňaza, keď chybí?

 

Ako sa dívať na ľudskú stránku kňaza, keď chybí?

Kňaz vysviackou získava milosti na vykonávanie služby pastiera vo farnosti, ale svätením sa z neho automaticky nestáva dokonalý človek či svätec. Rovnako musí stále a každý deň, tak ako aj my všetci, zápasiť so svojimi ľudskými slabosťami, ba aj s pýchou a inými hriechmi. Je teda prirodzené, že aj on rastie a má rásť v svätosti, a tým pádom sa nevyhne chybám v komunikácii, myslení, v činoch či zanedbaní dobrého.

Tieto chyby sú o to náročnejšie, citlivejšie a často viac zraňujúce, lebo ide o niekoho, kto je postavený na oči ako vzor a dosah jeho správania je oveľa vyšší ako dosah správania bežného človeka. Preto aj pohoršenie z takéhoto správania je oveľa väčšie.

Čo vtedy urobiť? Určite nešíriť informácie o takzvaných kňazských chybách, ktorých sme neboli sami svedkami. Ľudia nemajú kňazov veľmi v láske – a ak si môžu rypnúť, urobia to. Ak je to situácia, ktorá sa ma bytostne dotýka a bol som jej svedkom, mám po modlitbe zájsť za kňazom a vysvetliť mu s pokojom a láskou, čo sa stalo a čo spôsobilo jeho správanie.

Hovoriť o tejto situácii hocikomu nie je dobré ani vhodné – a ak už o tom treba hovoriť v závislosti od výsledku komunikácie s kňazom, tak s tým, pod ktorého kňaz spadá alebo kam spadá problém (ak je veľký a vážny), podľa druhu riešenia. Pokiaľ však ide o bežné ľudské chyby, okrem rozhovoru je potrebné použiť aj milosrdenstvo… a ponúknuť kňazovi pomoc, v každom prípade sa za neho intenzívne modliť. Kňaz padá a chybí vtedy, ak nie je krytý a živený modlitbou a Eucharistiou. Oba spôsoby dopingu k svätosti a rastu mu môžeme zabezpečiť aj my, každý jeden z nás.

TIP: Hovorí sa, že kňazi sú ako lietadlo. Počujeme o nich, len keď padajú. Skúsme sa za nich modliť neustále – aj keď (obrazne povedané) ako tie lietadlá lietajú vo vzduchu a darí sa im, aj keď padajú a majú ťažké časy. Aby ich niesli naše modlitby.

 

https://www.slovoplus.sk/katechizmus-po-lopate-3-maria/

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00