Andrea Mikolášiková: Milovanie je vrcholným momentom sebadarovania

Andrea Mikolášiková: Milovanie je vrcholným momentom sebadarovania
Otvorene hovorí o ľudskej sexualite a nebojí sa otvárať témy, ktoré sú pre mnohých tabu. Jej srdcovou témou je mystika sviatostného manželstva a ženská spiritualita. Aj o týchto témach sme sa rozprávali s teologičkou, manželkou a matkou piatich detí Andreou Mikolášikovou.

Aký je podľa vás v dnešnej dobe pohľad na manželskú sexualitu v Katolíckej cirkvi?

Fascinujúci. Myslím si, že máme v tejto oblasti veľa čo ponúknuť tomuto svetu. Svätý Ján Pavol II. otvoril dvere chápaniu milovania ako momentu, v ktorom sa muž a žena výnimočným spôsobom pripodobňujú Svätej Trojici! To je čistá mystika! Podľa Jána Pavla II. totiž muž a žena, ktorí sa vzájomne darujú v manželstve jeden druhému, sa stávajú obrazom Svätej Trojice, v ktorej sa Otec daruje Synovi v Duchu Svätom. A milovanie je vrcholným momentom tohto sebadarovania, keď sa muž a žena dávajú jeden druhému úplne celí a stávajú sa jedným.

 

V akom zmysle ide pri manželskej intimite o mystiku?

Predovšetkým je potrebné očistiť pojem mystika od chápania, že mystika je o levitácii, bilokácii, extázach a podobne. Toto sú javy, ktoré niekedy sprevádzajú mystické prežívanie, no nie sú však jeho podstatou. Slovník kresťanskej spirituality definuje mystiku ako zážitok hlbokého pokoja a jednoty so všetkým, čo je – Bohom, ľuďmi i celým stvorenstvom.

 

Teda zážitok hlbokého pokoja a jednoty už robí milovanie mystickým zážitkom?

Môže to znieť banálne, ale dá sa to tak povedať. Akokoľvek jednoducho to môže pôsobiť, mať túto skúsenosť hlbokej jednoty a pokoja nie je vôbec niečo, čo človek zažíva pri intimite bežne. Ľudia, ktorí napríklad masturbujú, pozerajú porno alebo praktizujú voľnú sexualitu, hovoria namiesto o pocite hlbokej jednoty o pocite hlbokej osamelosti. Rovnako v manželstve sa cítia manželia často osamelo, ženy niekedy použito… Zažívať pri milovaní to „bytie jedným“ – s manželom, Bohom a všetkým, čo je, sa napokon ukazuje ako určitá pomerne nesamozrejmá duchovná rovina.

 

Ako ešte inak by sa dala popísať táto mystická rovina?

Príťažlivý je pohľad talianskeho kňaza Carla Rocchettu, ktorý vo svojej knihe Mystika manželskej intimity robí prepojenie medzi skúsenosťou extasis, čo je určité vytrhnutie z bežného stavu vedomia, a enstasis, čo je pohrúženie. Rocchetta píše, že pri milovaní manželia zažívajú orgazmus (extasis) a táto extáza môže byť zároveň pohrúžením (enstasis) do Božej prítomnosti. Mne to príde veľmi silné a priam prevratné vnímať a prežívať milovanie takto.

 

Nie je to však len teória?

Neviem celkom posúdiť, koľko manželov reálne prežíva svoju intimitu takto. Toto je však pohľad, ktorý Cirkev ponúka a do ktorého pozýva.

 

Čo prináša sex do kresťanského manželstva, aký je jeho prínos v duchovnej oblasti?

Sex môže byť jednoznačne silným zjednocujúcim momentom. To, k čomu sú kresťanskí manželia volaní, je – byť jedno. Toto „bytie jedným“ sa však nestane samo momentom vyslúženia sviatosti manželstva. To je začiatok dlhej cesty, keď sa jednotlivé vrstvy dvoch osobností postupne obrusujú a zjednocujú. Na tejto dlhej ceste potrebujú rôzne prostriedky zjednocovania. Sex je jedným z nich. Ďalšími sú Eucharistia, modlitba, spoločné prekonávanie ťažkostí, ktoré prináša život, vzájomné napĺňanie si potrieb a tak ďalej.

 

Hovoríte, že sex je silným zjednocujúcim momentom. Čo pod tým máme rozumieť?

Konkrétne to znamená, že po sexe sú si manželia bližší než pred ním. Pociťujú k sebe väčšiu náklonnosť, viac prehliadajú partnerove nedostatky a viac vnímajú jeho prednosti.  Sú akoby do seba zasa viac zaľúbení.

 

Niekedy sa hovorí o sebadarovaní ako o jedinom dôležitom aspekte sexuality. Často však dochádza k rôznym ťažkostiam vo fyzickej oblasti. Nemalo by sa viac hovoriť aj o fyzickom prežívaní manželskej sexuality?

Jednoznačne. Ako hovorí svätý Tomáš Akvinský, milosť stavia na prirodzenosti. Ťažko zažívať pri sexe mystiku, keď sa manželia trápia s takými prozaickými problémami ako problémy s erekciou alebo nedostatočná vlhkosť pošvy. Práve o fyzickom prežívaní manželskej sexuality by sme potrebovali hovoriť viac. Žiaľ, v dôsledku chápania sexuality kresťanskou spiritualitou až do 20. storočia k tejto téme nemáme dostatok vlastných zdrojov a potrebujeme hľadať inšpirácie inde, predovšetkým v psychológii, a integrovať tieto poznatky aj do našej kresťanskej spirituality.

 

Sexualitu sme dostali ako dar od Boha, niekedy sa z nej však v manželstve stáva problém, ktorý manželov nespája, ale – naopak – rozdeľuje. Prečo sa to deje?

 

CHCETE SI PREČÍTAŤ CELÝ ROZHOVOR?

Prečítali ste si úryvok z tlačeného vydania Slovo+ (február 2023). Celý rozhovor nájdete v papierovej forme.

Dozvedeli by ste sa ešte:

  • Je potrebné sa o sexe medzi manželmi rozprávať?
  • Je dôležité povedať tomu druhému, čo sa nám v intímnom živote páči?
  • Ako na hlboké sexuálne traumy z detstva a dospievania, ktoré sa prenášajú do manželstva?
Andrea Mikolášiková: Milovanie je vrcholným momentom sebadarovaniaKaždý mesiac prinášame v tlačenom Slovo+ tie najkvalitnejšie články a najzaujímavejší obsah, ktorý si môžete vychutnať doma a s vôňou papiera v modernej grafike. Objednajte si tlačené Slovo+ domov, pomôžete nám zachovať projekt Slovo+ a dostanete navyše úplne zdarma februárový výtlačok do vašej schránky priamo z redakcie.
Získajte bezplatne februárový výtlačok, kde nájdete aj tento článok, tu. (Je potrebné oň požiadať mimo nového predplatného).

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00