Anketa: Ako vnímajú laikov biskupi a kňazi?

Anketa: Ako vnímajú laikov biskupi a kňazi?

V čom sú laici v Cirkvi nápomocní? Aké je ich poslanie a aké sú ich silné či slabé stránky? Aj o tom hovoria respondenti z našej ankety.

Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy:

Niekedy zvykneme príliš zdôrazňovať rozdelenie veriacich na laikov a tých, ktorí majú posvätný rád alebo sú v zasvätenom živote. Zabúdame však, že všetci máme spoločné krstné kňazstvo. Byť kňazom, biskupom alebo zasvätenou osobou znamená osobitným spôsobom vložiť sa do služby Bohu a ľuďom. V tomto zmysle to nie je nejaké „povýšenie“ nad laikov, ale skôr záväzok ešte intenzívnejšie im slúžiť. Laici sú pre nás požehnaním, lebo nám vytvárajú priestor služby. Sú nám tiež príkladom života v tomto svete so všetkým, čo prináša – príjemným i náročným. Predstavujú prienik medzi životom Cirkvi a vonkajším svetom. A môžu nám byť veľmi dobrým zrkadlom, ktoré nám pomáha pravdivejšie poznať seba. Veľmi si vážim angažovanosť laikov v Cirkvi a povzbudzujem ich k intenzívnemu životu viery.

Stanislav Stolárik, biskup Rožňavskej diecézy:

Laici sú v Cirkvi tými, ku ktorým sú poslaní kňazi a biskupi a pre ktorých dostávajú od Pána moc sprostredkovať poklad Božieho slova a sviatostí. Komu by slúžili kňazi, keby neboli laici? Čo by robili laici, keby neboli vysvätení Boží služobníci – kňazi a biskupi? Svätý Pavol hovorí o mystickom tele Cirkvi, kde má každý úd svoju úlohu. Stačí, keď nás len niečo bolí, keď len niečo v našom organizme nefunguje… cíti to celé telo. Všetko v organizme je potrebné a nemôže byť celý organizmus ani mozgom, ani srdcom… V Cirkvi majú svoje poslanie a úlohy vysvätení služobníci, ale aj laici, ktorí pri krste dostali tiež kňazstvo, ale všeobecné, a pri birmovke dostali aj poslanie ísť a hlásať Ježiša Krista.

U angažovaných laikov si cením často obdivuhodné nasadenie, ochotu, pomoc v rôznych oblastiach služieb života Cirkvi v spoločenstvách, farnostiach, diecéze, ale predovšetkým v ich rodinách. Ak sa to všetko deje pod múdrym vedením kňaza, ktorý nechce všetko robiť sám, ale akceptuje poslanie a kompetencie laikov, ich pomoc prijíma a koordinuje, ale aj patrične oceňuje a pozýva do tejto spolupráce, tam kvitne farnosť a tam je aj svedectvo.

Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor:

Laikov veriacich v Krista považujem za vzácny Boží dar – vychádzajúc zo slov svätého Jána Pavla II., ktoré dal ako názov svojej knihy venovanej kňazom: Dar a tajomstvo. Cením si na nich najmä rozmer obetavej lásky, ktorú prejavujú ženy i muži, počnúc od svojich najbližších v rodine cez farské spoločenstvo až po univerzálnu Cirkev. Týchto kresťanov laikov však v dnešnej dobe ubúda. Možno je to spôsobené zvýšenou angažovanosťou v prorockej službe (učiť, poúčať aj kňazov či biskupov) alebo v kráľovskej službe (riadiť, spravovať). Na tomto však máme „popracovať“ všetci (aj laici, aj vysvätení služobníci Cirkvi): … nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, Bože…

Jakub Garčár, jezuita:

Táto otázka ma zastihla vo Francúzsku, kde ako takzvaný ekleziálny asistent sprevádzam dve delegátky Spoločenstva kresťanského života (CVX) na Slovensku na 18. Celosvetovom zhromaždení tohto laického ignaciánskeho hnutia.

Považujem to za príhodný kontext a výstižnú ilustráciu toho, čo verím, že je úlohou a poslaním a identitou pastiera: byť tu pre starať sa o ovečky. Laik – človek, ktorého Boh túži spasiť – je ten, pre ktorého kvôli ktorému kňaz i biskup existujeme.

Veľmi si na laikoch – ľuďoch, ku ktorým ma Boh posiela – vážim každý ich prejav dôvery, každú otvorenosť pre vzájomný vzťah a zakaždým aj odvahu k úprimnosti, hoci pravda – tá oslobodzujúca – vie aj poriadne zabolieť.

Zároveň vnímam ako spoločnú výzvu, nielen pre laikov, ale i pre klérus, dorastať do poznania a vteľovať, že to spolu tvoríme jednu Kristovu cirkev a že sme si nejako navzájom cestou do nebeského kráľovstva. 

Tomáš Gerboc, verbista:

V akejkoľvek pastorácii si dnes už neviem predstaviť efektívnu službu bez pomoci laikov. Priestor, do ktorého môžeme a je potrebné vstúpiť, je taký veľký, že žiaden kňaz si nemôže nahovárať, že všetko zvládne sám. Práve v tom sú laici nápomocní.

Formácia v škole za pomoci katechétov –  a nielen tých; formácia v rodine; vedenie spoločenstiev s rôznymi charizmami; služba vo farnosti, tieto všetky oblasti si vyžadujú spolupracovníkov, ktorí budú akoby pravou rukou kňaza. Niekedy sa však zamýšľam, nakoľko sa dokážeme týmto našim spolupracovníkom venovať, sprevádzať ich. Často od nich  chceme „výkon“, no aj oni, ak majú dávať, potrebujú prijímať. Je tiež potrebné brať do úvahy i to, nakoľko dokážu naši spolupracovníci chápať zodpovednosť kňaza, lebo on ju má, a byť mu tak skutočne nápomocní a rešpektovať v diskusii jeho rozhodnutie.

Preto je základom spolupráce a prijatia „daru laikov“ dialóg.

TENTO ČLÁNOK SME PRINIESLI V TLAČENOM VYDANÍ A ŠPECIÁLNE HO ZVEREJŇUJEME ONLINE

Anketa: Ako vnímajú laikov biskupi a kňazi?Každý mesiac prinášame v tlačenom Slovo+ tie najkvalitnejšie články a najzaujímavejší obsah, ktorý si môžete vychutnať doma a s vôňou papiera v modernej grafike. Objednajte si tlačené Slovo+ domov a pomôžete nám zachovať tento projekt.
 

 

 

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00