Anketa: Čo by ste poradili párom, ktoré sa trápia s neplodnosťou?

Anketa: Čo by ste poradili párom, ktoré sa trápia s neplodnosťou?
Boh nenaplnil ich túžbu po deťoch, no napriek tomu prežívajú jeho požehnanie. Lekári ich vyhlásili za neplodný pár – a dnes majú deti. Nemohli mať vlastné deti, no rozhodli sa stať rodičmi prostredníctvom adopcie. Čo by tieto páry poradili tým, ktorí sa trápia s neplodnosťou?

Anketa: Čo by ste poradili párom, ktoré sa trápia s neplodnosťou?

Táňa a Ján Páleníkovci

Pokúste sa oslobodiť od svojich predstáv a predstáv svojho okolia, či, kedy, ako a koľko budete mať detí. Potom budete otvorení hľadaniu Božej vôle. Pátrajte po zdravotných dôvodoch vašej neplodnosti a snažte sa ich lekársky riešiť, no buďte pripravení, že v nejakom momente si možno bude treba vedieť povedať dosť a z tejto cesty sa vrátiť. Úprimne skúmajte svoje povolanie a spôsoby jeho naplnenia. Existujú rôzne formy náhradného rodičovstva či rôzne formy služby, ktoré sú špecificky prístupné práve bezdetným párom. V našom prípade sa odpoveď skrývala v adopcii a pestúnstve, no vy musíte zistiť, ktorá cesta je tá vaša.

 

Anketa: Čo by ste poradili párom, ktoré sa trápia s neplodnosťou?

 

Vierka a Ján Kurucovci

Určite by sme odporučili stáť na Božích prisľúbeniach, veriť, že náš Boh je dobrý Boh. Je dôležité si uvedomiť, že Boh je darca života a chce dobré veci pre svoje deti. Na týchto slovách treba stáť vytrvalo a s vierou. Ďalšia dôležitá vec je vďačnosť. Ďakovať Bohu aj za tú túžbu po rodičovstve, ktorú máme v srdci.

Tiež sme často prosili iné páry, ktoré mali deti, aby sa za nás modlili, aby nám žehnali. Pán Boh nám dal deti a my sa dnes modlíme za manželov túžiacich po deťoch a žehnáme im, aby mali deti. Tiež nám pomáhalo naučiť sa naspamäť časti Písma, ktoré do nášho srdca prinášali pokoj v tejto oblasti, a tieto slová si neustále opakovať, keď sme prežívali úzkosť.

 

Anketa: Čo by ste poradili párom, ktoré sa trápia s neplodnosťou?

 

Manželia Tina a Vlado Gurkovci

Neprestávajte dôverovať Bohu a jeho načasovaniu, aj keď sa zdá, že veci nejdú podľa vašich predstáv. Stojte pri sebe ako manželia a buďte si navzájom oporou hlavne vo chvíľach, keď vás začne „valcovať“ prázdnota a pocit, že vaša snaha je márna.

A aj keď táto hlboká túžba ostáva nenaplnená, skúste si nájsť v bežnom živote rôzne iné radosti, ktoré budú dávať zmysel vašim dňom. Nezabúdajte, že Boh požehnáva aj rôznymi inými spôsobmi. Buďte na ne vnímaví a tešte sa z nich.

 

Anketa: Čo by ste poradili párom, ktoré sa trápia s neplodnosťou?

 

Marta a Braňo Letkovci

My sami sme neplodný pár, ale Boh nám daroval štyri deti – tri žijúce, jedno je u Pána. Celá Biblia je popretkávaná príbehmi neplodných, ktorým Boh dal deti za úplne absurdných okolností. Vyvrcholí to tým, že dal svojho Syna, ktorý sa narodil úplne z nemožného sa stalo možné na jeho slovo. Poradil by som dôverovať Bohu, lebo on sám chce, aby ste mali deti viac ako vy sami. A Bohu nič nie je nemožné.

 

Svätci, ktorí nás môžu sprevádzať neplodnosťou

Ak sa cítite sami, skúste poprosiť o pomoc svätcov, ktorí sa môžu spolu s vami za vás prihovárať aj vtedy, keď vy už nevládzete. Na ceste neplodnosti môže pri vás stáť svätý Gerard, ktorý je patrónom matiek, tehotných žien a malých detí.

Zo svojou túžbou po dieťatku sa môžete zveriť aj svätej Gianne Berettovej Mollovej, ktorá bola tiež matkou a tak určite rozumie vašej túžbe po dieťatku.

Ďalším patrónom neplodných žien je aj svätý Dominik – ženy, ktoré túžia otehotnieť, nosia pásik odmeraný podľa obvodu zázračného obrazu v Soriane . Pásik je vyrobený z bavlnenej stužky a sú na ňom posledné slová svätého Dominika: „Ó, spem miram – Ó, vzácna nádej…“

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00