Anketa: Kedy bol v mojom živote konkrétne prítomný Duch Svätý?

Anketa: Kedy bol v mojom živote konkrétne prítomný Duch Svätý?

Boha Otca a Syna vnímame ľahšie, konkrétnejšie. Ale čo tretia božská osoba? Je pre nás často neuchopiteľná, a pritom v našich životoch veľmi konkrétna, hoci si to neuvedomujeme. Kde všade môžeme vnímať Ducha Svätého? Spýtali sme sa našich respondentov, v akých životných situáciách pocítili jeho pomoc a vedenie.

Anketa: Kedy bol v mojom živote konkrétne prítomný Duch Svätý?

Helena Slivková

spoluzakladateľka a dlhoročná líderka spoločenstva Marana Tha, pedagogická pracovníčka na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove

Veľmi živo si spomínam na nedávnu skúsenosť z nemocnice. Spolu s jednou pacientkou z vedľajšej izby, staršou paňou, ktorá bola ležiaca, nás odviezli na vyšetrenie. V čakárni bolo viacero ľudí a čím dlhšie sme čakali, tým viac bola stará pani nepokojnejšia, zmätenejšia a vystrašenejšia. Vnímala som, že ju treba povzbudiť. Pristúpila som k nej, chytila som ju za ruku a začala som sa k nej prihovárať. Hneď ako som začala hovoriť, bolo mi jasné, že nás vedie Duch Svätý – ten viedol celý rozhovor. Celá čakáreň stíchla a naplnila sa akoby posvätnou atmosférou. Zažila som silnú Božiu prítomnosť. Pripadalo mi to ako stretnutie Márie a Alžbety. Pani sa nielenže upokojila, ale pokračovali sme v rozhovore plnom viery, pokoja a dôvery v Božiu dobrotu a vernosť. Božia láska sa rozlievala v celej miestnosti. Keď ma zavolali dnu, počas celého vyšetrenia v „bubne“ moje srdce skákalo od radosti, akú som už dávno nezažila. Bolo mi jasné, že to bola veľmi vzácna chvíľa, ktorú nám Boh pripravil – Duch Svätý nás štedro napĺňal a zakaždým, keď si na to spomeniem, mi srdce zohreje vďačnosť.

Anketa: Kedy bol v mojom živote konkrétne prítomný Duch Svätý?

Barbora Oparty

mama troch detí z Oravy, influencerka

Najväčšiu silu Ducha Svätého som pociťovala a pociťujem najmä v jeho podobe Utešiteľa. V mojom živote to zatiaľ bolo v týchto konkrétnych situáciách:
1. Počas mojej puberty, keď mali moji rodičia obrovskú krízu v manželstve a naša rodina prechádzala naozaj zlým a temným obdobím. Často som sa vtedy prechádzala po lúkach, s plačom sa modlila svätý ruženec a prosila o pomoc. V tom tichu som vždy dostala akési utešenie a nádej, že bude opäť dobre. A naozaj je.
2. Vždy keď mi zomrie niekto blízky. Ten neskutočný žiaľ napokon vždy premôže sila Ducha Utešiteľa a ja sa pri Žalme 23: ,,A budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní,“ začnem i napriek obrovskému žiaľu usmievať. Utešiteľ mi dodá nádej, že sa nič neskončilo, že práve vtedy sa začína pre tú konkrétnu osobu ten skutočný život.

Anketa: Kedy bol v mojom živote konkrétne prítomný Duch Svätý?

Zuzana Bergmannová

učiteľka, katechétka

Prvýkrát som si Ducha Svätého uvedomila pri prijatí sviatosti birmovania. No bolo to skôr také teologické poznanie. Skrz to som sa aj neskôr rozhodla pre štúdium teológie. Pri každej skúške som cítila pomoc a silu Ducha Svätého. Najťažšie obdobie bolo, keď mi zomrel otec dva mesiace pred svadbou. Vtedy bola modlitba k Duchu Svätému mojou najobľúbenejšou. Cítila som silu v každej chvíli, bez neho by som to asi nezvládla. Aj rozhodnutie nerušiť svadbu bolo jeho rozhodnutie. Myslím si, že celé moje manželstvo je ním vedené a mám toho najúžasnejšieho manžela. Som Bohu veľkým dlžníkom.

Anketa: Kedy bol v mojom živote konkrétne prítomný Duch Svätý?

Zuzana Mojzešová

manželka gréckokatolíckeho kňaza, všeobecná lekárka pre dospelých

Celá rodina máme rovnakého spovedníka, vďaka ktorému môžem na duchovný rozhovor a spoveď chodiť každý týždeň. V tejto sviatosti zažívam také naplnenie Božou láskou, že si ho nesiem v srdci aj do ďalších chvíľ. Vnímam ju ako sviatosť lásky. Vnímam, že Ježiš mi už vopred všetko odpustil, už si len prichádzam po jeho objatie, útechu, uistenie, že ma miluje a napĺňa Svätým Duchom.

Po pravidelnej spovedi prichádzam do práce a chodba je už plná čakajúcich pacientov. Viem, že začiatok ordinovania bude náročný, lebo i pri najväčšej snahe budú musieť tí poslední trochu čakať. V pokoji to však spolu so sestričkami zvládneme. Pôsobenie lásky, prijatia druhých, nech sú akýkoľvek; trpezlivosť, ktorá prevyšuje moju vlastnú trpezlivosť; súcit, ktorý je zhora – toto je viditeľné pôsobenie Svätého Ducha v mojom živote.

Ďalšie pôsobenie Ducha Svätého cítim doma. Jedno z našich detí sa teraz (v období, keď deti hľadajú svoju identitu aj vo viere) zatúlalo ďalej od Pána Boha, nechodí do chrámu a všetko spojené s vierou neguje. No po sviatosti zmierenia mi povedalo:  ,,Si nejaká iná, mala by si chodiť na spoveď častejšie.“ Darmo by som niečo vysvetľovala, nejaké pravdy viery, Svätý Duch svojou prítomnosťou vo mne vydáva svedectvo svojou ,,vôňou“ vďaka sviatosti, ktorá uzdravuje, pohládza a napĺňa.

Autor: Karolína Smolinková

Úvodná snímka: unsplash.com

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00