Anketa: Žijú okolo vás svätci? Poznáte nejakých?

Anketa: Žijú okolo vás svätci? Poznáte nejakých?
Viete o niekom, kto by si zaslúžil označenie „svätý“ už dnes? A prečo? Sám Svätý Otec František zdôrazňuje, že svätosť je pre každého. Sme pozvaní žiť ju – každý jeden z nás. Svätosť nie je iba pre vyvolených jednotlivcov. Často sa svätými stávajú ľudia v skrytosti, takí, o ktorých vieme málo. Preto sme sa rozhodli niekoľkých odhaliť.

Anketa: Žijú okolo vás svätci? Poznáte nejakých?

 

Svätosť vidím v každom človeku

Michal Škombár, autor knižných príbehov, bojovník so svalovou atrofiou

Svätých ľudí si zväčša predstavujeme ako niekoho so „svätožiarou okolo hlavy“. Ako niekoho, kto nikdy nehreší a kráča životom bez zakopnutia. Ja však svätosť vidím v každom človeku, ktorý sa mihne vôkol mňa. Svätosť sa najlepšie prejavuje v maličkostiach, ktoré sa dajú postrehnúť, len ak človek naozaj pozorne vníma svoje okolie. Myslím si, že keď človek vo svojom živote prejde niečím ťažkým, zložitým, dokáže svätosti akosi ľahšie porozumieť. V niektorých prípadoch to chce veľkú odvahu a silu vytrvať na ceste viery. Preto nedokážem povedať len jedno meno. Keď sa človek započúva do príbehov ľudí, v každom nakoniec odhalí svätosť v určitej forme, ktorá mu vyrazí dych. Preto vás chcem, milí čitatelia, ak mi to dovolíte, do niečoho odvážneho pozvať: ,,Nabudúce, keď pôjdete von, skúste dať šancu aj tým, ktorých ste už v predstihu odvrhli. Možno vás dokážu prekvapiť viac, než si dokážete predstaviť.“

 

Anketa: Žijú okolo vás svätci? Poznáte nejakých?

 

Mama sa stala laickou sestrou v reholi, kde vstúpila moja sestra

Barbora Semanová, manželka a mama, módna influencerka

Dve pre mňa sväté osoby nachádzam práve vo svojej rodine. Prvá je maminka a druhá moja najstaršia sestra. Mama asi hlavne preto, že keď nám pred vyše dvadsiatimi rokmi zomrel ocko, tak namiesto toho, aby Boha za niečo obviňovala, sa rozhodla Bohu celým srdcom dôverovať. Rozhodla sa vložiť do jeho rúk a zjavovať jeho lásku aj nám – svojim ôsmim deťom. Okrem toho sa rozhodla venovať službe Rómom a ako keby toho nebolo dosť, stala sa laickou sestrou v reholi, kde vstúpila moja sestra do povolania. Duchovne za ňou, ale aj za nami všetkými vždy stojí. Verí, že Boh vdovy miluje a vypočuje každú ich modlitbu. A moja sestra je pre mňa svätá preto, do akej rehole sa rozhodla vstúpiť. Je misionárka lásky (Missionaries of Charity) a napriek tomu, že domov na návštevu môže prísť iba raz za niekoľko rokov, je šťastná tam, kde je. Vie, že je na mieste, na ktoré ju pozval Boh. Bezdomovcom vraví, že sú jej najlepší priatelia, a raz mi povedala, že keď hojí ich rany a rany drogovo závislým ľuďom, cíti v nich Ježiša, akoby utierala jeho rany. Mám veľké požehnanie, že mám takéto dve svätice vo svojej rodine.

Anketa: Žijú okolo vás svätci? Poznáte nejakých?

 

V každom z nás je potenciál byť svätý

Monika Janoťáková, psychológ, zasvätená osoba

Svätý je pre mňa ten, cez koho môžem zakúsiť Božiu prítomnosť. Kto nosí v sebe Boží oheň. Nejde primárne o dosiahnutie dokonalosti, o život bez zakopnutí, s čistým štítom. To človek vyhnaný z raja na tomto svete jednoducho nedokáže. Sme vystavení zápasiť so svojimi slabosťami. Svätý človek je ten, kto tento boj v pokore prijíma a nikdy ho nevzdáva. Je to tiež ten, kto dáva vo svojom živote Bohu voľnú ruku a tak sprítomňuje na zemi Boží dotyk. Svätý je ten, kto sa túži rozdať. Akoby sa minúť. Oslobodiť sa od seba, stratiť sa, stávať sa menším, aby Boh v ňom mohol rásť. Míňať sa tak, ako sa míňa vosková svieca, ktorá svoj život položí za to, aby druhí mali svetlo. Stratí sa, aby sa druhí nestratili v tme. Svätý človek môže vyzerať presne tak, ako ja a ty, pretože v každom z nás je ten potenciál.

 

Anketa: Žijú okolo vás svätci? Poznáte nejakých?

 

V izbe obsiatej svätými obrázkami sa modlí za celý svet

o. Karol Švarc, OFM, kňaz a rehoľník

Žijú okolo nás svätci? Jeden tip by som mal. Je ním brat Paschal z trnavského františkánskeho kláštora. Brat laik malinkého vzrastu, ale veľkého srdca, ktorý nevie povedať „nie“. Ťahá mu na osemdesiatku, ale ešte aj v tomto veku si dokáže zahrať futbal. Stará sa o kláštornú záhradu, kde sa prihovára kvetom, rastlinám a iným živým tvorom, aby chválili Pána. Len čo zazriete medový úsmev brata Paška, dospejete k istote, že Pán Boh nemôže byť zlý. Ako sám zvykne hovoriť: „Nestačí len ďakovať a chváliť Boha, ale treba sa tešiť z jeho dobroty a lásky.“ Izba tohto jednoduchého rehoľníka je obsiata svätými obrázkami, z ktorých sa modlí za celý svet. Ak sa na vás usmeje šťastie, tak možno práve preto, že brat Paško ťahal Pána Boha za fúzy. A to je výsada svätých. Raz sa snáď budeme modliť z podobného obrázka s jeho vlastnou usmiatou tvárou.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00