Barometer manželstva: Ako ste na tom?

Barometer manželstva: Ako ste na tom?

Chceli by ste otestovať, ako je na tom vaše manželstvo? Ponúkame vám krátku aktivitu, ktorá vám pomôže odhaliť oblasti, na ktorých môžete spoločne pracovať, aby ste zlepšili vaše manželstvo.

Ako na to?

Najlepšie je, ak si každý z manželov spraví túto aktivitu osobitne a potom sa o nej spoločne pozhovárate. Budete potrebovať dva čisté papiere, ceruzku a jedno farebné pero. Odporúčame vyhradiť si na samotnú aktivitu približne desať až pätnásť minút času a aspoň dve hodiny na nerušený rozhovor.

Na čistý papier si prekreslite priložený diagram. V diagrame sa nachádza osem oblastí dôležitých pre manželstvo. Cieľom je, aby ste v každej z nich dosahovali hodnoty blížiace sa alebo rovnajúce sa desiatke, pričom v centre kruhu sa nachádza nula a na jeho okraji je desiatka (výsledkom stopercentného spokojného manželstva je uzavretý kruh).

Barometer manželstva: Ako ste na tom?

Poznámka: Dané oblasti sú definované na základe Knihy o manželstvePiatich jazykov lásky. Ak však máte túžbu niektorú z nich vymeniť alebo je pre vás dôležité niečo iné, nebojte sa to vymeniť, prípadne doplniť. Pre úspešnosť aktivity je však podstatné, aby oblastí nebolo viac ako osem a aby ste ich nejaké obdobie (ideálne aspoň pár mesiacov) stabilne sledovali.

Teraz si na čiare pri každej z oblastí zaznačte farebným perom číslo miery, do akej ste v nej spokojní v manželstve, kde 0 je maximálne nespokojní a 10 maximálne spokojní. Keď ste tak urobili, spojte všetky farebné čísla. Mali by ste tak vizuálne vidieť, na ktorých oblastiach potrebuje vaše manželstvo zapracovať.

Diskusiu si rozdeľte na dve časti. V prvej sa zamerajte na kroky, ktoré môžete v danej oblasti spraviť vy, aby ste sa cítili lepšie. Čo môžem a chcem pre zlepšenie stavu urobiť? Kedy to urobím? Buďte čo najkonkrétnejší.

V druhej časti predostrite svojej polovičke konštruktívne návrhy na to, ako by vám mohla pomôcť docieliť v danej oblasti zlepšenie. Vyhnite sa kritike – váš partner nie je zodpovedný za vaše pocity, no môže vám pomôcť zlepšiť sa. Zamerajte sa na pozitívnu formuláciu. Môžete napríklad použiť frázy:

Pomohlo by mi, keby si viac ocenil moju snahu slovne/malým darčekom/fyzicky…

Cítil/a by som viac milovaná, keby sme na tom pracovali spoločne, a to tak, že…

Oceňujem tvoju schopnosť… a prial/a by som si, aby si ju využíval častejšie v prospech nášho manželstva.

Ak máte pocit, že je pre vás príliš abstraktné takto formulovať myšlienky týkajúce sa manželstva, predstavte si, ako by vyzeral váš ideálny stav v danej oblasti, na akej pozícii ste a aký najmenší krok musíte spraviť, aby ste sa posunuli o číslo vyššie.

Príklad pre oblasť manželská modlitba:

Stav hodnoty 10 vyzerá tak, že s manželským partnerom/partnerkou si denne čítame ráno Sväté písmo a večer sa spoločne modlíme celý ruženec. Okrem toho chodíme v nedeľu a dvakrát počas týždňa spoločne na svätú omšu, raz do mesiaca na duchovnú obnovu a raz ročne na duchovné cvičenia.

Realita: hodnota 5. Ráno sa spolu nemodlíme, večer sa modlíme iba s rodinou desiatok ruženca. Na svätú omšu chodíme v nedeľu, ale nie vždy spoločne. Duchovné obnovy a duchovné cvičenia absentujú úplne.

Najmenší krok, ktorý spravím, aby sme sa posunuli z hodnoty 5 na hodnotu 6 – vždy večer nachystám Sväté písmo s evanjeliom na nasledujúci deň, nechám ho v kuchyni na stole a ráno si ho pri káve nahlas prečítame.

Na toto cvičenie si vyhraďte dostatočne veľa času, môžete si ho rozdeliť aj na niekoľko večerov. Dohodnite sa na konkrétnom dátume (ideálne po jednom mesiaci), kedy si ho zopakujete a pozriete sa, či sa vám podarilo naplniť zadefinované ciele a či dané ciele docielili zlepšenie vo vami želanej oblasti. Pre dosiahnutie zlepšenia odporúčame vybrať si jednu až tri oblasti, na ktoré sa v rámci daného mesiaca zameriate. Nesnažte sa nasilu hýbať v každej oblasti, aby ste neboli príliš zahltení úlohami a frustrovaní neúspechom. Menej je niekedy viac. Riaďte sa heslom: Robíme malé, ale možné kroky na ceste vpred.

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00