Bolesť z „lásky zblízka“

Bolesť z „lásky zblízka“
Týmto blogom by som chcel pozvať ľudí, ktorí žijú v manželstve, aby sa podelili o to, prečo napriek utrpeniu a skúškam nevyhnutne spojeným s týmto povolaním netreba tratiť vieru v krásu a dobrotu manželského stavu.

Autor: Christopher West

Raz som sa totiž vyjadroval k prudkej reakcii istého manžela, znechuteného z požiadaviek prirodzeného plánovania rodičovstva. Jeho rada znela: „Ak ste slobodní, zostaňte tak. Je ľahšie vyhnúť sa pokušeniu, ak žijete sami, než ak vaša manželka leží vedľa vás.“ Následne som dostal email od čitateľky s týmto znením:

„Pre mňa ako osobu, ktorá dúfa, že sa raz vydá, je to NESKUTOČNE DEPRESÍVNE. Súhlasím s Vašou odpoveďou na frustráciu tohto manžela. No jeho postoj ma naozaj odrádza a bojím sa, že taká situácia sa môže zopakovať aj u mňa. Viem, že s tým, s touto manželskou bolesťou, nedokážem nič urobiť, ale verte mi, desí a deprimuje ma to.“

Viete čo? Chápem. Rozumiem frustrácii toho muža, ale takisto aj strachu tejto ženy.

Utrpenie a ťažkosti sú nevyhnutnou súčasťou každého životného povolania. Ak je manželstvo tou cestou, ktorú pre vás Boh pripravil, jeho trápenia budú tým nástrojom, ktorý vás bude okresávať a stvárňovať do takej podoby ženy, na akú ste povolaná, akou túžite byť. A to bolí.

 

Bolesť z „lásky zblízka“

 

Strádanie manželského života by som mohol opísať ako „utrpenie preto, že sa učím milovať zblízka“. Abstraktne dokáže milovať hocikto. Ktokoľvek dokáže milovať zďaleka. No ľúbiť zblízka – a nechať sa milovať zblízka – je niečo úplne iné. Robí nás to zraniteľnými a vydesenými z odmietnutia. Vynáša to na svetlo všetky naše rany a zlomenosť. A pritom sa človek aj zašpiní. Krváca. Trpí.

Keď v manželskom živote takto vypláva na povrch hnus, mnohí ľudia „zostupujú z kríža“. Rozumiem tomu. Zdá sa to jednoduchšie. Omnoho ľahšie. Poznám to z vlastnej skúsenosti. No pre tých, ktorí vytrvajú, kráčajú s námahou ďalej a vychádzajú z boja ako víťazi, otvoria sa nové obzory lásky a jej radosti. Slzy a žiale nevychádzajú navnivoč, ale sú nejakým spôsobom pretvorené.

Práve neopakovateľná príležitosť dávať a prijímať „lásku zblízka“ je dôvod, prečo pre mňa manželstvo stojí za to. Je to taká láska, pre ktorú sa oplatí podstúpiť riziko a všetko vytrpieť. Prorockými slovami Briana Adamsa: „Nemôžete mi povedať, že nestojí za to bojovať o to, nemôžete mi povedať, že nestojí za to umierať pre to.“

Tento príspevok z blogu vychádza s láskavým dovolením The Cor Project.

 

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00