Budúci týždeň príde na Slovensko Mary Healy. Na Godzone konferencii bude hovoriť o uzdravení a o obnovení darov Ducha Svätého

Budúci týždeň príde na Slovensko Mary Healy. Na Godzone konferencii bude hovoriť o uzdravení a o obnovení darov Ducha Svätého
Modlitebno-formačné stretnutie s názvom Godzone konferencia sa uskutoční už budúci víkend, 5. – 6. mája 2023 v Športovej hale Dukla v Banskej Bystrici. Tento rok bude výnimočná tým, že ju bude hostiť doktorka Mary Healy zo Spojených štátov.

„Na Godzone konferencii budem hovoriť na tému obnovenie v Duchu Svätom a o znameniach, divoch, uzdraveniach a zázrakoch, ktoré chce Boh urobiť skrze nás,“ hovorí Mary Healy, hlavná hostka Godzone konferencie, „a nebudeme o tom len rozprávať. Budeme pozývať a očakávať Ducha svätého, aby prišiel so svojou mocou, znameniami a divmi.“

Kto je Mary Healy?

Mary Healy pôsobí v niekoľkých pápežských komisiách a je zodpovednou editorkou komentárov k Svätému Písmu. Pravidelne prednáša o Biblii a o charizmatickej obnove. Je autorkou viacerých kníh, z ktorých na Slovensku vyšli Duchovné dary a už tento týždeň vyjde jej ďalšia kniha Uzdravenie. Na Godzone konferencii sa bude venovať práve obnoveniu darov Ducha v nás, v programovom bloku, ktorý sa uskutoční počas soboty.

 

Budúci týždeň príde na Slovensko Mary Healy. Na Godzone konferencii bude hovoriť o uzdravení a o obnovení darov Ducha Svätého

 

Programové témy tohtoročnej Godzone konferencie

Okrem toho sa Godzone konferencia bude venovať aj ďalším témam, ako napríklad téme obnovenie síl, ktorú vo svojom slove rozoberá rečník Miroslav Tóth, ďalej program prechádza cez obnovenie viery, ktorej sa dotknú manželia Petrovci so slovom na tému Obnovenie viery a myslenia. Počas piatkového programu sa bude odohrávať aj tretí blok o obnovení radosti, skrze ktorý sa predstaví raperská skupina Tow Meot & Puer Dei.

Počas soboty bude okrem obnovenia darov Ducha aj blok o obnovení identity, počas ktorého sa bude konať svätá omša. Svätú omšu bude celebrovať apoštolský nuncius  Mons. Nicola Girasoli spolu s Jurajom Ďurnekom. Počas kázne sa dotknú práve témy obnovenie identity. Súčasťou tohto bloku bude aj spovedná služba, ktorá by mala byť dostupná v priestoroch haly.

Počas posledného bloku tohtoročnej konferencie bude Július Slovák rozprávať a pozývať k obnoveniu srdca a vášne pre Božie kráľovstvo.

Okrem samotných rečníkov budú celú konferenciu sprevádzať ďalší hostia, ako napríklad Ján Buc či Ondrej Chrvala. Atmosféru konferencie dotvoria aj známe kresťanské kapely, ako Piar Music, Marana Tha či interpreti, ako Katarína Jurová, Jana Zubajová a Martin Mitro.

Detailnejšie informácie o programe organizátori už zverejnili aj na svojej stránke konferencia.godzone.sk.

 

Ako sa dostať na konferenciu?

Vstupenky na Godzone konferenciu sú dostupné na stránke konferencia.godzone.sk. Predpredaj prebieha do 30.4.2023, bude ale možné si ich kúpiť aj na mieste.

Aj tento rok je dostupná možnosť dostať sa na konferenciu aj v prípade, že si to účastník nemôže finančne dovoliť. Vytvorená je na to kampaň PBS, pomôž blížnemu svojmu. V rámci tejto kampane sa môžu prihlásiť účastníci, ktorí si nemôžu vstupenku dovoliť, a zároveň darcovia, ktorí chcú takto niekoho iného požehnať.

Viac informácii je dostupných na stránke konferencia.godzone.sk.

Godzone konferencia je organizovaná projektom Godzone, ktorý je zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže. Garantmi projektu sú katolícki kňazi: ThDr. PhDr. Ján Buc, PhD., ThLic. Ondrej Chrvala a Mgr. Dominik Markoš.

Za projekt Godzone informovala Kristína Vrábová.

 

 

Tlačová správa+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00