Charita rozniesla viac ako 900 ton pomoci pre Ukrajinu

Charita rozniesla viac ako 900 ton pomoci pre Ukrajinu
Viac ako 900 ton pomoci rozniesla Slovenská katolícka charita odídencom na Slovensku i ľuďom, ktorí ostali na Ukrajine. Hodnota pomoci pritom predstavovala viac ako 5 miliónov eur.

Teplé jedlo, poukážky na potraviny, lieky i hygienické  potreby sú len zlomok pomoci pre Ukrajinu. Tá smerovala priamo do zón vojnového konfliktu ale i tým, ktorí utiekli na Slovensko. Prostredníctvom projektu Adopcia na diaľku charita podporuje aj najbiednejšie deti z Ukrajiny.

V centrách podpory na Slovensku, ktoré charita zriadila po vypuknutí konfliktu na pomoc odídencom pomohli núdznym viac ako 140- tisíc krát. To zahŕňalo nielen potravinovú a materiálnu pomoc, ale  i hygienické balíčky, integračné aktivity, či psychologickú pomoc. Zamestnanci v centrách podpory tiež poskytli odídencom pomoc aj rady pri zamestnaní, ubytovaní, vzdelávaní, či ako sprievod.

V rámci integračných aktivít na Slovensku sa v centrách podpory konali aj rôzne odborné kurzy, spoločenské podujatia, výlety, tvorivé aktivity pre deti a aj letné tábory. „Pracovníci v našich centrách podpory sa neustále stretávajú s obrovskou túžbou odídencov vrátiť sa späť. Tí si uvedomujú, že tu budú musieť ešte nejaký čas ostať, a preto pre nich vytvárame priestor a aktivity, ktorými ich chceme integrovať do spoločnosti,“ povedala manažérka humanitárnej pomoci a integrácie Alexandra Mruk Papaianopol.

 

Charita rozniesla viac ako 900 ton pomoci pre Ukrajinu
Snímka: Arcidiecézna charita Košice

 

Jednou z najvýraznejších integračných aktivít sú kurzy slovenského jazyka. Vďaka charite môžu odídenci na Slovensku vyhľadať tiež psychologickú pomoc. „Veľký problém vidím v rámci adaptácie detí v školách, množia sa prípady šikanovania detí. Je veľmi smutné, keď slovenskí učitelia nereagujú na to, keď niekto bije ukrajinské dieťa. Je tiež mnoho problémov v rodinách bez otcov, pretože sa necítia v bezpečí,“ hovorí ukrajinská psychologička v popradskom Centre podpory, Marina Donska. „Navyše, niektorí Ukrajinci zažívajú na Slovensku poníženie. Mnohokrát počúvajú niečo v zmysle Putin je môj hrdina, choďte preč Ukrajinci,“  pokračuje Donska.

Hoci to stále nie je bezpečné, drvivá väčšina odídencov sa chce vrátiť späť. Aj také sú skúsenosti z centier podpory, ktoré pomáhajú odídencom a ľuďom v núdzi.

Centrá podpory, ktoré zriadila Slovenská katolícka charita navštevujú ľudia v zložitých a komplikovaných situáciách, ide najmä o matky s deťmi a seniorov, ktorí si nemôžu nájsť prácu.

Tlačová správa+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00