TOP

Čistota v manželstve – láska a zodpovednosť

Čistota v manželstve predstavuje jednu z najmenej pochopených tém. Karol Wojtyla v diele Láska a zodpovednosť (toto dielo na viacerých miestach spomenieme) spomína štúdiu filozofa M. Schelera, ktorej názov je Rehabilitácia čnosti. Rehabilitácia znamená očistenie mena, prinavrátenie uznania. Vari cnosť stratila dobré meno? Vari cnosť čistoty stratila dobré meno? Vari ju ľudia neuznávajú za cnosť?

Scheler u ľudí spozoroval postoje, ktoré nie sú zrovna naklonené uznaniu cností ako hodnôt. Tento postoj spočíva v nesprávnom alebo v skreslenom vzťahu k samotnej hodnote. Je to nedostatok objektivizmu v hodnotení i oceňovaní a jeho prameň sa nachádza v slabosti vôle. Ide totiž o to, že vyššia hodnota si na realizáciu vyžaduje väčšie úsilie vôle. A tak je to i s čistotou; dovolím si povedať, že cnosť čistoty je pre pochopenie a realizáciu najťažšia práve preto, že si vyžaduje veľké úsilie vôle. Ešte predmanželská čistota je ako-tak zrozumiteľná, ale čistota v manželstve?! Načo? Aký má zmysel a čo to vlastne znamená?

 

 

Nie pasivita, ale aktivita

Problém tejto témy vidím v nesprávnom porozumení pojmu čistota. Chápe sa skôr negatívne: Aby sme sa nezašpinili, preto buďme čistí… To je trocha málo, nie? Aby mi to neublížilo, preto budem zdržanlivý… Ale skúsme sa na ňu pozrieť z iného uhla pohľadu. Byť čistý znamená, že moja láska je čistá, nezakalená, autentická, kreatívna. Je to láska, ktorá hľadá a koná dobro pre druhého človeka.

Je opakom egoizmu, je to teda aktívna široká láska, nie pasívny či defenzívny postoj k sexuálnemu aktu v zmysle: Radšej „to“ nerobme, aby sme sa náhodou (i keď žijeme v manželstve) neprevinili, lebo je to čosi, pri čom sa aj Boh červená… Nie. Sexuálny akt je zavŕšením a oslavou manželskej lásky. To je prvá dôležitá vec. No sexuálny akt nesmie byť zneužívaním druhej osoby ako predmetu!

Karol Wojtyla v knihe Láska a zodpovednosť píše, ako zabezpečiť osobu proti tomu, aby sa nestala pre druhú osobu iba prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Ak má byť táto možnosť vylúčená, musia mať obaja spoločný cieľ. „Týmto cieľom, ak ide o manželstvo, je prokreácia, potomstvo, rodina, ale súčasne úplná, stále vzrastajúca zrelosť spolužitia dvojice osôb vo všetkých oblastiach, ktoré so sebou prináša manželské spoločenstvo.“

 

 

Chcem tvoje dobro, spoločné dobro

Druhá vec je, že čistota – v zmysle „čistá láska k tebe“ – sa týka

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Objednať predplatné Už mám účet, prihlásiť


Komentáre