Čitateľský dotazník o digitálnych deťoch a digitálnych rodičoch (máj 2023)

Čitateľský dotazník o digitálnych deťoch a digitálnych rodičoch (máj 2023)
Počas mesiaca máj sme vám v Slovo+ prinášali tému o tom, ako sa s deťmi neutopiť v digitálnom svete. Zamýšľali sme sa nad tým, či je správne ochraňovať deti od vplyvu moderných komunikačných prostriedkov tým, že im ich zakážeme. Priniesli sme tipy, ako ich čo najlepšie uchopiť. A v mnohých ďalších článkoch sme ponúkali nápady i návody, ako byť tými najlepšími digitálnymi rodičmi. Zaujímali nás však aj skúsenosti našich čitateľov. Presne 102 z nich sa o ne s nami podelilo v našom májovom dotazníku.

Až 80,2 % zapojených bolo ženského, zvyšok mužského pohlavia. Respondenti boli prevažne vo veku medzi 40 a 50 rokov a priemerne sa tešia z troch detí.

 

Čitateľský dotazník o digitálnych deťoch a digitálnych rodičoch (máj 2023)

 

Väčšina detí dostala svoj prvý mobil okolo desiateho roku života. U 44,9 % to bol tlačidlový mobil, 46,1 % dostalo smartfón. Ostatné deti dostali namiesto mobilného telefónu inteligentné hodinky alebo podobné zariadenie.

Na otázku „Aké dôvody vás viedli ku kúpe mobilu pre vaše dieťa?“ odpovedala väčšina opýtaných rodičov, že to bola potreba spojiť sa na ceste z alebo do školy, prípadne na iných cestách mimo domova.

 

Čitateľský dotazník o digitálnych deťoch a digitálnych rodičoch (máj 2023)

 

Pri výbere mobilného telefónu u odpovedajúcich zavážila najmä jeho cena (37,8 %), potom parametre (30 %). V 8, 9 % si mobil vyberalo samo dieťa. V niektorých prípadoch ho dieťa podedilo.

Až 77,7 % respondentov má prehľad o tom, koľko času jeho ratolesť trávi na mobile. Ďalších 9,8 % priznalo, že na túto otázku nevie odpovedať. Zvyšok o tom nemá presnú predstavu. Čísla, ktoré hovoria o počte minút a hodín strávených na mobile, sa podľa odpovedajúcich rôznia podľa veku detí. U šesť až deväťročných detí to bolo priemerne do jednej hodiny. U desať až dvanásťročných jedna až dve hodiny. Odpovede rodičov tínedžerov boli rozmanité. Niektorí trávia na tomto telefónnom prostriedku až štyri hodiny. Väčšina dve-tri hodiny. Výnimočné sú násťročné deti, ktoré ho využívajú len minimálne, a to maximálne dvadsať minút denne.

Hry, aplikácie, počúvanie hudby či podcastov – to je to, na čo deti svoje mobilné aparáty využívajú najviac. Až po tom ich používajú na prípravu do školy či komunikáciu s rodičmi a kamarátmi. Niektoré ich požívajú aj na strihanie hudby  či pozeranie filmov, alebo rozprávok. Malé percento rodičov, žiaľ, nevie, čo na svojom mobile potomkovia robia.

 

Čitateľský dotazník o digitálnych deťoch a digitálnych rodičoch (máj 2023)

 

Na otázku „Zaregistrovali ste (aj bez vedomia dieťaťa), že vaše dieťa pozeralo obsah, ktorý je sexuálny alebo násilnícky?“ až 80,4 % respondentov odpovedalo záporne.

O niečo menšie percento – 72,8 % odpovedalo, že pri používaní mobilov majú s deťmi zavedené pravidlá. Vyberáme tie najinšpiratívnejšie:

– večer všetci odložíme mobil do košíka a vezmeme ho až ráno – teda s mobilom v izbe nespíme,

– ak chcú deti čokoľvek na mobile robiť, musia sa na to opýtať,

– deti si nesmú písať s cudzími, môžu navštevovať len dovolené stránky,

– ignorovať reklamy, nesťahovať hry, nedvíhať a nevolať na neznáme čísla,

– najskôr povinnosti, potom mobil,

– zlaté pravidlo – zdvihnúť vždy, keď volá rodič, a ohlásiť sa vždy, keď nastane nejaká zmena (niekde sa zdrží a pod.).

Viac ako polovica respondentov (57,4 %) odpovedala, že na ochranu detí alebo limitovania ich času na digitálnych prostriedkoch používa aplikácie alebo antivírusové programy.

Podľa výsledkov dotazníka deti respondentov začali samostatne obsluhovať počítač, notebook alebo tablet priemerne vo veku deväť rokov. Čas pri ňom strávený sa pohybuje medzi jednou až dvomi hodinami, pričom až takmer 80 % z nich ho používa na prípravu do školy.

 

Čitateľský dotazník o digitálnych deťoch a digitálnych rodičoch (máj 2023)

 

Čo sa týka pravidiel, tie pri počítačoch, notebookoch a tabletoch fungujú podobne ako pri mobilných zariadeniach. Väčšinou ide o obmedzenie času ich používania, nenavštevovanie zakázaných stránok a nesťahovania ničoho, kým na to deti nemajú povolenie. Až 56,4 % detí má dovolené používať počítač až po opýtaní, 34 % si dovolenie pýtať nemusia. Zvyšok, teda 9,6 %, ho môže príležitostne obsluhovať aj bez dovolenia, ale s dodržiavaním pravidiel.

Digitálne prostriedky sa občas dajú využívať ako tzv. digitálne cumlíky, napríklad aby sa dieťa najedlo bez vymýšľania. Naši odpovedajúci však túto možnosť využívajú len zriedka (9,3 %). Väčšina z nich (83,5 %) sa digitálnemu cumlíku vyhýba. Maličké percento (7,2 %) ho používa len výnimočne alebo pri veľmi malých deťoch.

Ako trest alebo odmenu využíva digitálne prostriedky 31,6 % respondentov. Až 51 % z nich si myslí, že to vo výchove nie je dobrý nástroj. Zvyšných 17,4 % má vo svojej domácnosti pravidlá nastavené tak, že dôsledky konania ich ratolestí sa môžu dostaviť aj pri používaní digitálnych vymožeností dnešnej doby. No robia to len výnimočne.

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00