Čitateľský dotazník o duchovnom sprevádzaní: Je dobré kráčať k Bohu vo dvojici? (marec 2023)

Čitateľský dotazník o duchovnom sprevádzaní: Je dobré kráčať k Bohu vo dvojici? (marec 2023)
Prečo je dobré kráčať k Bohu vo dvojici? Kto je vašou sprevádzajúcou osobou a aký by mal byť? Aj na to sme sa pýtali v našom marcovom dotazníku, do ktorého sa zapojilo 141 žien a 37 mužov, spolu teda 178 respondentov.

Presne 63,5 % odpovedajúcich má s duchovným sprevádzaním vlastnú skúsenosť. Niekoľkí z nich ho zažívajú viac ako 10 rokov, väčšina 2 – 3 roky. Necelých 36,5 % duchovného sprievodcu nemá z rôznych dôvodov. Najčastejšie si nedokážu nájsť vhodnú osobu alebo necítia takú potrebu. Niekoľko respondentov doteraz o možnosti duchovného sprevádzania nevedelo.

Väčšina opýtaných – 63 % – si za sprevádzajúcu osobu vybralo kňaza alebo zasvätenú osobu, 11 % človeka z farnosti a viac ako 9 % svojho priateľa.

 

Čitateľský dotazník o duchovnom sprevádzaní: Je dobré kráčať k Bohu vo dvojici? (marec 2023)

 

Aspoň raz za mesiac sa so svojím sprevádzajúcim stretne 42,4 % odpovedajúcich, 20,3 % dokonca viackrát za mesiac, 11 % menej ako raz za mesiac. Skoro 26,3 % sa s ním stretáva podľa potreby.

 

Čitateľský dotazník o duchovnom sprevádzaní: Je dobré kráčať k Bohu vo dvojici? (marec 2023)

 

Na otázku, prečo je dôležité mať duchovné sprevádzanie, resp. čo na ňom respondenti považujú za najdôležitejšie, sme prijali rôzne odpovede. Vyberáme tie, ktoré sa opakovali alebo boli podobné:

– podpora duchovného života

– duchovný rast

– usmernenie, rada

– vykazateľnosť

– iný, Boží pohľad na situácie, nadhľad

– modlitbová podpora

– povzbudenie vo viere

Až 79 respondentov si na svojej sprevádzajúcej osobe najviac váži úprimnosť, hneď za ňou nasleduje múdrosť (77 osôb) a záujem (74). Odpovedajúci si taktiež vážia hlboký vzťah s Bohom, empatiu, priateľstvo, odvahu a mnoho iného.

 

Čitateľský dotazník o duchovnom sprevádzaní: Je dobré kráčať k Bohu vo dvojici? (marec 2023)

 

V dotazníku sme tiež položili otázku: „Čo vám prináša duchovné sprevádzanie?“. Až 91 opýtaných odpovedalo, že im to pomáha rozlišovať v náročných situáciách, 81 vďaka nemu dostáva duchovné nasmerovanie, 68 nadhľad a 57 priateľstvo. Z ďalších odpovedí vyberáme:

– modlitby,

– pokoj,

– prijatie,

– vypočutie,

– práca na sebe.

 

Čitateľský dotazník o duchovnom sprevádzaní: Je dobré kráčať k Bohu vo dvojici? (marec 2023)

 

Na otázku, či sa odpovedajúcim stalo, že im sprevádzajúci zle poradil, 71,3 % odpovedalo záporne. Iba 12,3 % z nich majú skúsenosť so zlým nasmerovaním od sprevádzajúcej osoby.

Posledné otázky nášho dotazníka sme venovali aj samotným duchovným sprievodcom. Na otázku, či kvôli duchovnému sprevádzaniu absolvovali kurz alebo školenie len 20 % odpovedalo kladne, 70 % odpovedalo záporne. Zvyšných 10 % o podobnej možnosti nevedelo, alebo absolvovalo formáciu iného druhu.

Viac ako polovica odpovedajúcich – 54,3 % – boli duchovne sami sprevádzaní. Ľudia sa na nich najčastejšie obracajú s nasledujúcimi vecami:

– prosba o modlitby,

– vzťahy,

– povolanie,

– rada v problémoch,

– zdieľanie,

– iný pohľad na situáciu, ktorú prežívajú.

– prosba o vysvetlenie duchovných záležitostí alebo Svätého písma.

Na otázku, čo robia duchovní sprievodcovia, ak svojim zverencom nevedia poradiť, najčastejšou odpoveďou bolo, že sa za situáciu modlia, odporučia ich na iného kňaza alebo odborníka, príp. si nechávajú čas na rozmyslenie.

Podľa odpovedí našich respondentov má duchovné sprevádzanie veľký zmysel a prináša svoje ovocie. Či už ide o duchovný rast, priestor na zdieľanie, modlitbovú podporu… Osoby, ktoré na svojej ceste k Bohu kráčajú vo dvojici, vnímajú, že to pre nich má pozitívny prínos. Zároveň vďaka dotazníku vnímame, že o tejto téme je potrebné nielen rozprávať, ale predovšetkým ju prakticky žiť.

 

 

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00