Čitateľský dotazník: Vnímate svoj sexuálny život v manželstve ako potešujúci a budujúci? /február 2023/

Čitateľský dotazník: Vnímate svoj sexuálny život v manželstve ako potešujúci a budujúci? /február 2023/
Februárový dotazník nám ponúka pohľad na sexualitu – na spokojnosť či nespokojnosť mužov a žien v tejto oblasti. Do nášho dotazníka sa zapojilo 846 našich čitateľov. Na otázky spojené s ľudskou sexualitou odpovedalo 648 žien a 196 mužov (dvaja respondenti neuviedli pohlavie). Odpovede našich respondentov vnímame ako veľmi úprimné. Nech sa páči, nahliadnite spolu s nami do spální katolíckych manželstiev…

Manželská spálňa je často miesto, kde na realitu narazia romantické túžby alebo pornografickým priemyslom a filmami ovplyvnené predstavy o sexe. Katolícke manželstvá v oblasti intimity často bojujú s metódami regulácie plodnosti. Ako to vyzerá za dverami spálne katolíckych manželstiev? Rozhodli sme sa urobiť malý prieskum…

Väčšina (až 97,7%) opýtaných považuje sexualitu za niečo krásne a vznešené. Ako niečo zlé a nečisté ju vníma 2,3%. Dôležité miesto v našom dotazníku mala otázka, ako sa naši respondenti pozerajú na svoj sexuálny život v manželstve. Len 78,1% ho považuje za potešujúci a budujúci, 15,2 % ho berie ako nutnosť manželstva, nie je ani zraňujúci, ani budujúci. Až 6,7% považuje svoj intímny manželský život za zraňujúci.

 

Čitateľský dotazník: Vnímate svoj sexuálny život v manželstve ako potešujúci a budujúci? /február 2023/

 

Najčastejšiu odpoveďou mužov aj žien bolo, že svoj sexuálny život v manželstve považujú za potešujúci a budujúci. Zaujímavosťou je, že muži vo svojich odpovediach najmenej označovali odpoveď: beriem ho ako nutnosť manželstva; nie je ani zraňujúci, ani budujúci iba 6,2%. U žien túto odpoveď použilo až 18,0%. Iba 5,9% žien označilo odpoveď zraňujúci. U mužov, naopak, až 13,3%.

 

Čitateľský dotazník: Vnímate svoj sexuálny život v manželstve ako potešujúci a budujúci? /február 2023/ Čitateľský dotazník: Vnímate svoj sexuálny život v manželstve ako potešujúci a budujúci? /február 2023/

 

V dotazníku sme chceli vedieť aj to, čo ste si priniesli do svojej manželskej sexuality spred svadby. Až 46,8 % opýtaných priznáva skúsenosť s masturbáciou. Skúsenosť so sexuálnymi vzťahmi pred svadbou malo 26% respondentov, s pornografiou 24,8%. Až 7% opýtaných sa stretlo so sexuálnym zneužívaním.

 

Čitateľský dotazník: Vnímate svoj sexuálny život v manželstve ako potešujúci a budujúci? /február 2023/

 

Takmer 75% opýtaných je v manželstve so svojím prvým sexuálnym partnerom. Najviac respondentov má 2 (27,5%) alebo 3 deti (24,7%). Bez detí je 14,3%, jedno dieťa má 12%, štyri deti 13%, päť detí 6,6% a takmer 2% šesť alebo viac detí.

 

Čitateľský dotazník: Vnímate svoj sexuálny život v manželstve ako potešujúci a budujúci? /február 2023/

 

Iba 12,4% respondentov sa o sexualite rozprávalo so svojimi rodičmi. S kamarátmi sa však na túto tému rozprávalo až 51,5%. O intímnom živote sa aktívne vzdelávalo 48,2%, s odborníkmi sa rozprávalo 33,8% opýtaných. Až 27,1% respondentov sa na túto oblasť v manželstve nijako nepripravovalo.

 

Čitateľský dotazník: Vnímate svoj sexuálny život v manželstve ako potešujúci a budujúci? /február 2023/

 

Ako by naši čitatelia ohodnotili svoj sexuálny život? Najlepšiu známku, teda jednotku, by mu dalo 23,2%, dvojku 36,3%, trojku 25,2%, štvorku 9,3%. Päťku, čiže nedostatočnú, by mu dalo 6,1%.

 

Čitateľský dotazník: Vnímate svoj sexuálny život v manželstve ako potešujúci a budujúci? /február 2023/

 

Zaujímalo nás aj to, aký majú naši čitatelia vzťah k učeniu Katolíckej cirkvi v oblasti sexuality. Až 34,4% ho má naštudované, rozumie mu a plne ho akceptuje. Odpoveď Nepoznám ho komplexne, ale rešpektujem ho, označilo 35,4% respondentov. V niektorých veciach s ním nesúhlasí 26,5%, vo väčšine s ním nesúhlasí 1,5% a 2,1% sa ním neriadi.

 

Čitateľský dotazník: Vnímate svoj sexuálny život v manželstve ako potešujúci a budujúci? /február 2023/

 

Pýtali sme sa aj na to, ako často dochádza k manželskému objatiu. A čo sme sa dozvedeli? Najviac manželov, až 36,7%, uviedlo odpoveď, že k nemu dochádza päť až desaťkrát mesačne. Štyrikrát mesačne a menej 31,3%. 21,2% respondentov uvádza, že k manželskému objatiu dochádza viac ako desaťkrát mesačne. Našli sa aj takí, ktorí spolu sexuálne nežijú, išlo o 2,6 %.

 

Čitateľský dotazník: Vnímate svoj sexuálny život v manželstve ako potešujúci a budujúci? /február 2023/

 

Z dotazníka vyplýva, že väčšina manželov sa na tom, ako často dochádza k manželskému objatiu, dohodne spoločne. Až 64,3% uviedlo, že ide o spoločný súlad, rovnako vyhovujúci obom partnerom. Manželovi sa prispôsobuje počet manželských objatí v 18,4%, manželke v 17,4%. Aktuálny počet manželských objatí vyhovuje 59,6% manželom, 37,4% by túžilo po intenzívnejšom intímnom živote a 3% zas po menej intenzívnom.

U 86,5% dochádza ku všetkým aktivitám v rámci sexuálneho života po vzájomnej dohode. Až 7,6% uvádza, že nie so všetkým súhlasia, ale pre pokoj ich akceptujú. A takmer 6% sa vyjadrilo, že sa ich nikto na súhlas nepýta.

 

Čitateľský dotazník: Vnímate svoj sexuálny život v manželstve ako potešujúci a budujúci? /február 2023/

 

Hovoríte so svojím partnerom o sexe? Iba o trochu viac ako polovica respondentov sa otvorene rozpráva so svojím manželským partnerom o sexe. Veľmi opatrné rozhovory má 40,3%. A vôbec sa o sexe nerozpráva 7,4%.

 

Čitateľský dotazník: Vnímate svoj sexuálny život v manželstve ako potešujúci a budujúci? /február 2023/

 

Ako vyzerá sexuálny život našich respondentov? Takmer 43% opýtaných uvádza, že súčasťou ich intímneho života je aj zvodná spodná bielizeň, 32,2% si na dotvorenie atmosféry zapáli sviečky. Orálny sex patrí k intímnemu životu u 42,2% respondentov, masturbácia u 23,4% a análny sex takmer u 5%.

 

Čitateľský dotazník: Vnímate svoj sexuálny život v manželstve ako potešujúci a budujúci? /február 2023/

 

Nevera je niečo, čo dokáže veľmi naštrbiť vzťah. Takmer 88% našich respondentov ju vo vzťahu nezažilo. 7,6% ju zažilo na emocionálnej úrovni, 2,1% vo fyzickej rovine a 3,5% v emocionálnej aj fyzickej rovine.

 

Čitateľský dotazník: Vnímate svoj sexuálny život v manželstve ako potešujúci a budujúci? /február 2023/

 

Ako vnímate otvorenosť na nový život a reguláciu plodnosti? Viete sa zhodnúť na počte detí? Zhodu pri takomto plánovaní zažíva približne 90% respondentov. Ostatných 10% má na počet detí rozdielny názor.

 

Čitateľský dotazník: Vnímate svoj sexuálny život v manželstve ako potešujúci a budujúci? /február 2023/

 

Pýtali sme sa vás aj na to, ako sa snažíte regulovať plodnosť. Najčastejšou odpoveďou boli metódy prirodzeného plánovania rodičovstva. Používa ich viac ako 70%. Prerušovaný styk je s takmer 33% na druhom mieste. Nasleduje používanie prezervatívu u 19,2% a hormonálna antikoncepcia u skoro 2%.

 

Čitateľský dotazník: Vnímate svoj sexuálny život v manželstve ako potešujúci a budujúci? /február 2023/

 

Aké boli vaše očakávania o sexualite pred svadbou? Naplnili sa? Vyberáme najviac opakujúce sa odpovede a tie, ktoré nás zaujali:

 • Naplnili sa tak, že vnímam, ako nás sex zbližuje, ako nás spája. Avšak očakávala som, že budem rovnako uspokojená ako môj manžel.
 • Romantické predstavy plné padajúcich bielych kvetov a romantickej hudby. Tak to naozaj nefunguje.
 • Myslel som, že budem mať lepšiu výdrž (úsmev) a nečakal som, že budem tak dobre zvládať vynútené dlhodobejšie abstinencie. Zistil som, že rovnako ako sex nás napĺňa aj obyčajné objatie pri telke či masáž chrbta.
 • Nenaplnili sa úplne. Manželský styk a súlad, prirodzené metódy sú pre nás náročnejšie, ako som si myslela, že budú. V neplodných dňoch sa žene väčšinou nechce a v plodných dňoch zas nemôže, ak sa chce predchádzať tehotenstvu, muž je pripravený naproti tomu kedykoľvek. Nečakala som, koľko frustrácie to do vzťahu prinesie. Momentálne sa voľakedajšia krása týchto objatí zúžila na „musíme to stihnúť počas týchto dní, lebo potom bude zase dlhé obdobie čakania na seba“.
 • Naplnili sa a stále napĺňajú. Nikdy som neľutoval predmanželskú čistotu. O nič sme neprišli a máme na sebadarovanie celý život.
 • Bola som prekvapená, že sex na začiatku manželstva ma vôbec nenapĺňal a bol bolestivý. Neboli sme dobrí milenci. Až po troch či štyroch rokoch manželstva, kedy sme už mali tri deti, začal byť sex ozaj pekný… a momentálne je stále krajší…
 • Túžila som po splynutí tela a duše, po oddanom milovaní sa s láskou, to sa deje. Túžila som aj po väčšom vzrušení, ktoré by vyvrcholilo mojím orgazmom; to sa nám až tak nedarí, resp. nie je to tak často, ako by som si priala.
 • Bála som sa, prišlo mi to niečo mne vzdialené, po čom netúžim. Stále bol problém začiatok sexu, nikdy sa mi nechcelo, ale jeden kňaz nám poradil dať si trocha vínka a odvtedy je všetko dokonalé (úsmev).
 • Mala som blok v tom, že som si myslela, že keď si budem sex užívať, klesnem v očiach manžela, že budem pôsobiť nemravne. Manžel mi pomohol pochopiť, že to tak nie je.
 • Realita je omnoho ťažšia, ako som si predstavovala.

 

Čo by ste dali zo svojej skúsenosti ako najdôležitejšiu radu druhým v sexuálnej oblasti? Pri odpovediach na túto otázku je veľmi cítiť, že mnohí manželia sa trápia s prirodzenými metódami regulácie počatia. Pravidlá intímneho života sú pre nich veľmi zväzujúce, ich dodržiavanie spôsobuje frustráciu. Mnohí podľa nich síce žijú, ale necítia z toho radosť. Tiež ako dôležité mnohí uvádzajú komunikáciu o pocitoch, túžbach, ale aj o tom, čo je príjemné a nepríjemné počas intímnych chvíľ.

Z odpovedí vyberáme:

 • Vedieť čakať, uprednostniť dobro druhého pred vlastnou túžbou.
 • Nemať od seba veľké očakávania (nemať v očakávaní nereálny sex), porozprávať sa a zdieľať sa o sexe, ktorý je realita a nie čo sa prezentuje v médiách, filmoch a pod. A hlavne, komunikovať o tom!! Pocit, že ste v tom spolu…
 • Kvalita sexu závisí od kvality vzťahu, nie naopak.
 • Veľa sa rozprávať, odhaliť prípadnú frigidnosť partnerky.
 • Manželské objatie je zručnosť, dá sa rozvíjať a budovať; nie danosť človeka…
 • Buďte na to vždy traja – s Bohom uprostred.
 • Viesť s manželským partnerom otvorené, úprimné rozhovory o vnímaní intimity, prežívaní, o tom, čo je pre mňa príjemné/nepríjemné. Po druhé: že manželské spojenie je z veľkej časti výsledok celého manželstva (úcty zo strany manžela, jeho pomoci s deťmi…).
 • Bezvýhradné prijatie manželky a staranie sa o jej potreby. Ak manželka nemá naplnené svoje potreby, nie je schopná manželskej intimity. Takže za neuspokojivú situáciu v oblasti manželskej intimity som zodpovedný ja ako muž.
 • Hoci som do manželstva vstupovala s tým, že budeme žiť v súlade s učením Cirkvi, momentálne sú pre nás prirodzené metódy plánovania skôr príťažou ako oslobodením a radosťou, o ktorej hovoria páry, ktoré ju učia. Obdobia nejednoznačnosti sú dlhé (popôrodné obdobie, obdobia opakujúcich sa chorôb) a som frustrovaná, keď mám od Boha taký úžasný nástroj, ako potešiť svojho manžela, ale nemôžem ho využiť (a nenahovárajme si, že uvariť mu dobrý obed je to isté…). Nemám potrebu zapájať svojho manžela do sledovania všetkých svojich telesných príznakov a vnímam, že mi to zaberá príliš veľa energie.
 • Veľmi vďačné je poznanie prirodzeného plánovania rodičovstva (väčšia vzájomná dôvera), nebáť sa rozprávať so svojím partnerom o svojich potrebách, túžbach, ale aj o tom, čo mi prekáža.
 • Momentálne nevidím východisko. Som frustrovaný a znechutený z toho, že sa milujeme len veľmi zriedkavo, ale manželka nemá záujem to nejako riešiť.
 • Používať plodné a neplodné dni. Buduje to kvalitný sex.
 • Hovoriť o nej, modliť sa za ňu.
 • Hoci mám naštudovanú Teológiu tela od Christophera Westa (laický výklad diela Jána Pavla II), po vstupe do manželstva sa neviem stotožniť s niektorými aspektami učenia RKC. Prirodzené metódy plánovania mi neprídu morálnejšie než bariérová antikoncepcia. Učenie rešpektujem a zachovávam, ale nesúhlasím s ním. Myslím si, že tieto metódy (PPR) sú taktiež neprirodzené, len nejde o antikoncepciu priestorovú, ale časovú. Je hnaná rovnakým vnútorným motívom. Tiež sa v nej využívajú novodobé poznatky (Čo so ženami pred vynálezom teplomeru?). Napokon, ak kondóm bráni prijatiu sebadarovania muža v jeho celistvosti, ako mám vnímať, keď sa muž vyhľadáva IBA keď je žena neplodná? Chcem zdôrazniť, že tento komentár patrí situáciám, kedy sa zabraňuje počatiu odôvodnene – pre ohrozenia zdravia, alebo života jedného z manželov, prípadne potenciálneho počatia dieťaťa. Chápem tiež, že učenie Cirkvi podporuje priestor pre dôveru naproti Pánu Bohu a vytvára možnosť pre TAJOMSTVO. Ak mám všetko pod kontrolou, už nie je priestor na vieru a na zázrak. Neviem však, či si kompetentní dostatočne uvedomujú, že ani pocit „zahnania do kúta“ nevytvára optimálne prostredie pre vzťah dôvery. Naviac nazývať hriechom opak čnosti… čo ja viem? Používanie PPR konkrétne v našom vzťahu (teraz teoretizujem, pretože to nemám s čím porovnať, žiaľ, strach je silná motivácia) podľa mňa vedie k tomu, že náš sex je ozaj: zriedkavý, málo spontánny, občas bolestivý/alebo neuspokojivý. Určite majú PPR aj nejakú výhodu oproti bariérovej antikoncepcii, len mi nenapadá akú.
 • Obrovsky chýbajúca téma medzi kresťanmi, deficit resp. kvalita ktorej podľa mňa spôsobuje množstvo frustrácie v mladých vzťahoch. Jednoznačne chýba kvalitná plošná predmanželská príprava v tejto téme. U mňa to boli roky kolísania na rozmedzí súčasti manželského života a hriechu. A tým pádom dlhá cesta uzdravenia tejto oblasti Bohom.
 • Chcela by som vedieť viac o realite sexu v manželstve. Manžel mal veľké (myslím si, že až nereálne) očakávania a to najmä od seba – zrazu to nevyšlo zakaždým, ako si to predstavoval, a bol z toho ešte viac v strese, čo ďalej… Spôsobilo to u neho ťažkosti. Nikde sa nevedel pred manželstvom dozvedieť, čo je realita a čo len fikcia sexu, ktorá sa všetkým predkladá. S akými bežnými problémami sa páry stretávajú.
 • K otázke vnímania: uviedol som „zraňujúci“ z dôvodu manipulácie zo strany manželky, čo sa týka frekvencie manželského objatia. Sex len za odmenu – ak „sekám dobrotu“, tak „môžeme“. Je to na slučku, ak chcem byť verný len manželke.
 • Nerobiť z bariérovej antikoncepcie v manželstve strašiaka – je potrebný individuálny prístup v Crkvi a tiež nezovšeobecňovať. Spôsobuje to veľa psychických zranení u manželov, až odcudzenie.
 • Som smutný z postoja RKC. Manželov s veľa deťmi, ktorí nežijú a nechcú žiť PPR, dávajú na rovinu s cudzoložníkmi a smilníkmi. Nemyslím si, že to, či je niekto dobrý kresťan, má byť posudzované podľa toho, akým spôsobom, kedy a ako často sa miluje so svojou manželkou.

 

Ľudská intimita a manželská sexualita sú veľmi krehké. Veľmi pozitívne vnímame úprimnosť našich respondentov aj odvahu podeliť sa o niektoré hlboké prežívania v tejto oblasti. Z nášho dotazníka vyplynulo, že ľudia, ktorí sa o sexe, svojich potrebách a túžbach v tejto oblasti dokážu so svojím partnerom otvorene rozprávať, vnímajú intímny život vo svojom manželstve pozitívnejšie ako tí, ktorí o týchto témach nerozprávajú.

Mnohí katolícki manželia bojujú s prirodzenými metódami regulácie plodnosti. A vnímajú to ako naozaj ťažkú súčasť manželského života. Iní učenie síce poznajú, ale necítia potrebu ho dodržiavať.

Aj tento dotazník pripomína výzvy pastorácie manželov.

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00