#Čnosti: Trpezlivosť ruže prináša – alebo aj niečo iné?

#Čnosti: Trpezlivosť ruže prináša – alebo aj niečo iné?

Keď sa spomenie trpezlivosť, ako prvé nám možno napadne čakanie, nenáhlenie sa, akýsi vnútorný pokoj v rôznych situáciách. Človek žijúci v dnešnom svete má veľký problém s čakaním. Všetko je dostupné a vyhľadateľné do niekoľkých sekúnd a pár klikov. A čakať? Na to nemáme čas… No trpezlivosť je viac ako len schopnosť čakať. Je to čnosť, ktorá nám pomáha zvládať všetky životné ťažkosti.

Hovorí sa, že púšť zakvitne len vďaka trpezlivosti. Trpezlivosťou sa všetko začína, trpezlivosťou to pokračuje a trpezlivosťou sa privádza dielo do konca. Trpezlivosť je preto čnosť, ktorá nám pomáha udržiavať pokoj mysle v trápeniach života. Pomáha nám vytrvať v zameraní sa na pozitívne ciele aj napriek sklamaniam či obmedzeniam. Pomáha nám nájsť nové ciele, keď nám iné, v ktoré sme dúfali, zlyhali. Trpezlivosť nám pomáha znášať porážku bez upadania do hnevu, ale aj otupenosti alebo apatie. Aj keď to tak možno nevyzerá, táto čnosť nie je pasívna.

ODVÁŽNE ODOVZDANÝ

Určite mnohí z nás už na vlastnej koži pocítili, že ťažšie sa zlo znáša, než sa proti nemu bojuje. No proti niektorým veciam, situáciám sa nedá bojovať, pretože to vlastnou silou neodstránime, nezmeníme. Vyžaduje si to však akýsi druh kapitulácie, poddanie sa. V angličtine sa to dá pekne opísať slovom surrenderI surrender, ako spieva Hillsong v rovnomennej piesni. Vzdať sa vo význame odovzdať všetko Bohu.

Trpezlivosť je vlastne špeciálnym druhom odvahy. Aristoteles dokonca vzťah medzi trpezlivosťou a odvahou popisoval ako sesterský alebo ako vzťah matky a dcéry. Okolo seba by sme našli množstvo príkladov, kde sa nenápadný proces trpezlivosti premení na úchvatný výsledok veľkých rozmerov. Vidíme to aj v prírode, čo všetko dokážu časom urobiť malé kvapky vody, aké nádherné kvaple obdivujeme v jaskyniach a považuje ich za neuveriteľné a vzácne. Stačí naozaj málo a spolu s vytrvalosťou a pravidelnosťou uvidíme výsledok, ktorý bude stáť za to. Výsledkom môže byť aj objavenie inej cesty, nových možností, ktoré si vyžadujú svoj čas. A tak aj keď čelíme utrpeniam alebo ťažkostiam, môžeme rozdávať nádej, radosť a optimizmus.

POZERAŤ NA SRDCE, NIE CHYBY

Ako je možné mať väčšiu trpezlivosť? Na túto otázku odpovedá Sv. Otec František vo svojich katechézach:

Ako učí svätý Pavol, trpezlivosť je ovocím Ducha Svätého (porov. Gal 5, 22), preto treba o ňu prosiť Kristovho Ducha. On nám dáva silu tichej trpezlivosti, pretože „ku kresťanskej cnosti patrí nielen konať dobro, ale aj vedieť znášať zlo“ (sv. Augustín, Príhovory, 46, 13). Pomôže nám, keď budeme kontemplovať Ukrižovaného, aby sme si osvojili jeho trpezlivosť. Ďalším dobrým cvičením je prinášať k nemu tých najviac nepríjemných ľudí a prosiť o milosť, aby sme v súvislosti s nimi uviedli do praxe to dielo milosrdenstva, ktoré hoci je veľmi dobre známe, je často zanedbávané: trpezlivo znášať nepríjemných ľudí. A nie je to ľahké. Zamyslime sa opakujem teraz –, či to robíme: znášame trpezlivo dotieravých ľudí? Začína sa to prosbou pozerať sa na nich so súcitom, Božím pohľadom, vedieť rozlíšiť ich tváre od ich chýb. Máme vo zvyku hodnotiť ľudí podľa chýb, ktorých sa dopúšťajú. Toto nie je dobré. Vnímajme ľudí podľa ich tváre, podľa ich srdca, a nie podľa ich chýb.

Napokon, na pestovanie trpezlivosti, cnosti, ktorá dáva dych životu, je dobré rozšíriť svoj pohľad. Napríklad tým, že neobmedzíme obzor sveta na vlastné problémy. Keď sa cítime v zajatí skúšky, ako učí Jób, je dobré otvoriť sa s nádejou Božej novosti v pevnej dôvere, že on nesklame naše očakávania. Trpezlivosť a schopnosť znášať zlo.

Úlohy (nielen) nadnes:

  1. Všímajte si, kedy ste netrpezliví, hľadajte príčiny a zapisujte si ich.
  2. Spomaľte. Často máme pocit, že ak nebudeme rýchli, niečo dôležité nám v živote utečie. Život však prestane rýchlo utekať, iba ak dokážeme spomaliť. Spomalenie nás učí vnímať trpezlivosť a prináša do života aj viac radosti a šťastia. Nájdite si aspoň niekoľko minút denne na ,,zastavenie sa” a dovoľte si luxus nič nerobenia.
  3. V obchode sa postavte do najdlhšieho radu alebo si vyberte dlhšiu trasu namiesto kratšej. Čím viac sa budete cvičiť pri menších ,,úlohách”, tým ľahšie budete zvládať aj dlhšie čakanie– stane sa zvykom a nebude vás viac iritovať.

Autor: Karolína Smolinková

Snímka: pexels.com

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00