Darovať život – ale koľkokrát?

Darovať život – ale koľkokrát?
Keď sa kresťania – katolíci v spoločnosti priznajú, že využívajú prirodzené plánovanie rodičovstva, často sa stretnú s posmechom. To chcete mať veľa detí? Veď tie metódy aj tak nefungujú! Častokrát sa tak vyjadrujú práve tí, ktorí o týchto metódach vedia minimum.

Prečo by si mali veriaci katolíci zvoliť práve prirodzené metódy plánovania rodičovstva (PPR)? A fungujú vôbec? Sú tieto metódy vôbec nejako vedecky podložené?  A v čom je vlastne rôzdiel medzi PPR a antikoncepciou? Veď obe metódy nám pomáhajú regulovať počatie a počet detí.

 

ROZDIEL JE V PRIRODZENOSTI

V dnešnej dobe už asi každý z nás pozná niekoho, kto presadzuje zdravý životný štýl a snaží sa byť čo najviac „bio“. Je však zaujímavé, že mnoho z týchto ľudí je „bio“ len do momentu, kým sa nedostaneme k téme regulácie počatia. Totižto, hlavným argumentom prirodzených metód plánovania rodičovstva je – prirodzenosť. Kým antikoncepčné metódy (prezervatív, hormonálna antikoncepcia, prerušovaný styk, vnútromaternicové teliesko a pod.) sú všetko umelé – neprirodzené zásahy do styku manželov, prirodzené metódy plánovania rodičovstva vychádzajú z poznania ženského a mužského tela, vyžadujú sebakontrolu a sebaovládanie – a to už také príťažlivé nie je. Jednou z častých výčitiek voči prirodzeným metódam je to, že sú nespoľahlivé. Ja predsa nechcem mať desať detí! To však Cirkev (ani nikto iný) od vás nechce. Aj viacerí pápeži a cirkevné dokumenty zdôrazňujú, že rodičia majú spoločne vo svedomí pred Bohom rozlíšiť, koľko detí zvládnu prijať a vychovať a na základe toho sa rozhodovať pre styk. Znamená to, že sa teda môžeme milovať len vtedy, keď chceme dieťa? Nie. Ale Karol Wojtyla vo svojej knihe Láska a zodpovednosť zdôrazňuje, že manželia sa majú milovať len vtedy, ak sú pripravení na možnosť, že pri pohlavnom styku môže vzniknúť dieťa. Ak si vo svojom vedomí uvedomujú, že skrze túto činnosť, tento prejav lásky svojmu partnerovi, „sa môžem stať otcom, sa môžem stať matkou“.

Skúsme sa teda pozrieť na niektoré z prirodzených metód, na faktory, ktoré sledujú i na porovnanie ich úspešnosti pri predchádzaní počatiu alebo, naopak, pri jeho dosahovaní.

 

BILLINGSOVA OVULAČNÁ METÓDA

Billingsova ovulačná metóda bola rozvinutá Johnom a Evelyn Billingsovcami v spolupráci s Mauricom Catarinichom v austrálskom  Melbourne. Na Slovensku bola populárna tesne po Nežnej revolúcii. Táto metóda sleduje takzvaný hlienový obraz, ktorý kombinuje s počítaním plodných a neplodných dní na základe dĺžky cyklu. Vyžaduje si presnosť, a preto sa pred začatím jej používania odporúča absolvovať kurz. V súčasnosti ho ponúkajú napríklad v Centre pre rodinu na Sigorde. Osvojenie si tejto metódy si vyžaduje približne tri mesiace a je potrebná účasť muža – nestačí, že žena bude dokonale poznať svoje telo, aj muž sa musí prispôsobiť a rešpektovať jej cyklus. Pri správnom vyhodnotení presných a kompletných záznamov a dodržiavaní pravidiel zdržanlivosti v plodných dňoch má Billingsova metóda úspešnosť 97 – 99,5 %. Pri štandardnom používaní, t. j. nepresných záznamoch, nesprávnom vyhodnotení alebo vedomom nedodržaní zdržanlivosti, klesá úspešnosť na približne 78 %.

 

SYMPTOTERMÁLNA METÓDA

Symptotermálna metóda je založená na pozorovaní viacerých príznakov. Sleduje fyziologický (prirodzený) výtok hlienu krčka maternice a zmeny telesnej teploty ženy po prebudení (bazálnej teploty). Pomocnými príznakmi sú tiež meniaci sa krčok maternice a bolesť v podbrušku v období ovulácie. Manželia sa tak môžu rozhodnúť, či sa budú spoliehať len na vyhodnocovanie jedného príznaku, alebo budú sledovať dva hlavné a aspoň jeden pomocný príznak (najpresnejšie výsledky). Efektivita metódy pri perfektnom užívaní (t. j. presné záznamy, správne vyhodnotenie a zdržanlivosť) je pri predchádzaní tehotenstvu 99,4 % a pri štandardnom užívaní 98,2 %. Správne používanie tejto metódy si vyžaduje absolvovať kurz, ktorý prebieha minimálne tri mesiace (žena potrebuje na vyhodotenie aspoň tri úplné záznamové tabuľky z cyklov). Osvojenie si tejto metódy na bežnej báze trvá približne šesť mesiacov, po deviatich mesiacoch presných záznamov možno robiť najlepšie závery. V súčasnosti sú k dispozícii aj online kurzy na stránke www.lpp.sk.

 

Darovať život – ale koľkokrát? 

 

CREIGHTONSKÝ MODEL

Momentálne najpresnejšia metóda spadajúca pod pojem NaPRO Technology, ktorá sa zameriava na celkové riešenie plodnosti. Najčastejšie využívaná pármi, ktoré chcú dosiahnuť počatie prirodzeným spôsobom. Kombinuje sledovanie hlienu, krvné testy a pri dosahovaní počatia vyžaduje častokrát aj zmenu životného štýlu. Pri tejto metóde sa sleduje aj plodnosť muža – robia sa odbery a sledujú sa hladiny hormónov a prípadne sa odporúča spermiogram (veriaci muži využívajú na odber vzoriek perforovaný prezervatív). U žien sa sleduje hladina estradiolu a progesterónu sedem dní po ovulácii, funkcia štítnej žľazy a ďalšie základné hormóny a niektoré vitamíny. Ultrazvukovo sleduje lekár v jednom až dvoch cykloch dozrievanie a dobrú ruptúru folikulu. Úspešnosť metódy pri dosahovaní počatia prirodzeným spôsobom je na špičkovom pracovisku 70 – 80 %, avšak na bežnom európskom pracovisku okolo 40 – 50 %. Úspešnosť je teda porovnateľná s IVF, avšak táto metóda si vyžaduje čas na liečbu. Niekedy totiž môže trvať mesiace či roky.

 

OVULAČNÉ TESTY

Ovulačný test slúži ako doplnková metóda – neodporúča sa vyhodnocovať plodnosť len na základe výsledkov ovulačných testov. Tento test sleduje hladinu luteinizačného hormónu (LH) v tele. Luteinizačný hormón v podstate pôsobí na vaječníky, pomáha folikulom dozrieť a keď hladina LH dosiahne maximum, dochádza k ovulácii, dozretiu vajíčok. Ak plánujete počatie, je dobré naplánovať si styk v ten večer alebo v nasledujúce ráno po pozitívnom ovulačnom teste. Ak sa, naopak, chcete počatiu vyhnúť, odporúča sa vyhnúť styku minimálne tri dni po pozitívnom teste. Nevýhodou tejto metódy je fakt, že neviete úplne presne určiť, kedy nastáva ovulácia a keď sa počatiu chcete vyhnúť, je dobré vyhnúť sa pohlavnému styk aspoň sedemdesiatdva hodín pred ovuláciou (na toľko sa odhaduje životnosť spermií v ideálnych podmienkach). Ovulačné testy sú však pomerne lacnou a ľahko dostupnou pomôckou pri určovaní plodných a neplodných dní a objednať si ich môžete na webe Ligy pár páru alebo ich dostanete v lekárni či drogérii.

Titulná snímka: Slovo+ / Tomáš Golha 

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00