Deň detí vznikol preto, aby chránil práva detí

Deň detí vznikol preto, aby chránil práva detí

Bratislava/Košice 30. mája 2024 – Pred sto rokmi bola Spoločnosťou národov prijatá Ženevská deklarácia o právach dieťaťa. Po jej prijatí sa začal oslavovať Medzinárodný deň detí, ktorý sa vo väčšine krajín slávi 1. júna.

Deň detí je dnes predovšetkým o tom, že chceme deťom spraviť radosť. No dôvodom jeho vzniku bola snaha deti chrániť. Po prvej svetovej vojne čelili deti mnohým problémom, na ktoré Ženevská deklarácia upozornila. Šlo najmä o potrebu materiálneho, duševného a morálneho rozvoja, otázky hladu, chorôb, postihnutia, ale aj problém sirôt, malých tulákov, či ekonomického vykorisťovania. 

Téme ochrany detí a vzdelávaniu mládeže sa venuje aj filozof a pedagóg Juraj Šúst. „Láska nás vždy vedie k tomu, aby sme deti chránili a pomáhali im dôstojne žiť. Platilo to tak pred sto rokmi, ako aj dnes,“ uvádza tento otec šiestich detí.

Dnešné problémy sú iné, ako tie pred sto rokmi. Deti zväčša majú zabezpečenú výživu, dostupnú zdravotnú starostlivosť, aj vzdelanie. „Neraz im však chýba prítomnosť otca a matky, ich každodenná láska, pretože rodina je pre dieťa nenahraditeľná. Aj preto tak veľa detí dnes trpí, najmä psychicky,“ dopĺňa Juraj Šúst. S cieľom prispieť k zlepšeniu ochrany detí  spoluorganizuje Národný pochod za život, ktorý zdôrazňuje potrebu chrániť život detí už pred narodením.

Medzery v ochrane práv detí vníma aj Patrik Daniška, ktorý sa ako advokát zameriava na ľudské práva. „Deti dnes síce nemusia vykonávať otrockú prácu, ale v niečom sú ešte viac ohrozené, ako kedykoľvek predtým. Od čias komunizmu u nás platí zákon o umelom prerušení tehotenstva, ktorý umožňuje zabiť dieťa počas prvých dvanásť týždňov tehotenstva, a to z akéhokoľvek dôvodu. Tento zákon upiera deťom to najzákladnejšie právo na život. Verím, že sa tento nespravodlivý stav zmení a začneme chrániť práva naozaj každého dieťaťa,“ uvádza Daniška, ktorý je súčasne hovorcom Národného pochodu za život. Toto podujatie sa tento rok uskutoční už štvrtý krát, a to 22. septembra v Košiciach.

„Zasadzujeme sa o to, aby všetky matky tlačené do potratu otcom dieťaťa, ekonomickými či inými okolnosťami vedeli, že sú tu lepšie riešenia. Vyzývame k spoločnému úsiliu, aby každé dieťa dostalo šancu a mohlo oslavovať deň detí,“ vyzvala Martina Bednáriková, ktorá stojí za poradňou pre tehotné matky Nesúdime. Pomáhame.

Národný pochod za život organizujú pro-life organizácie pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Doposiaľ sa konali tri pochody, a to v roku 2013 v Košiciach a v rokoch 2015 a 2019 v Bratislave a patrili medzi najmasovejšie podujatia od novembra 1989. Ich cieľom je presadzovať ochranu života a dôstojnosti každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Snímka: pexels.com

Tlačová správa+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00