Rastislav Dluhý: Nechcime, aby sa nás Ježiš spýtal: „Prečo si nemal rád moju mamu?“

Rastislav Dluhý: Nechcime, aby sa nás Ježiš spýtal: „Prečo si nemal rád moju mamu?“
Prečo je vlastne Mária dôležitá? Môžeme žiť našu vieru aj bez Božej Matky? Je mariánska úcta aktuálna aj pre mladých dnešnej doby? O tom, kým je Mária, ako a prečo si k nej vytvoriť vzťah, sme sa rozprávali s redemptoristom pôsobiacim na Litve – Rastislavom Dluhým.

Kto je vlastne Panna Mária?

Mária je Ježišovou matkou. Je matkou Božieho Syna. Je ženou, ktorú si Boh vybral, aby jeho Syn mohol prísť na tento svet. Veľkosť Márie dokážeme chápať, len ak si uvedomíme, kto bol vlastne Ježiš. Ježiš bol Boh! A ona bola jeho matka!

 

To znie ako naozaj dôležitá úloha. Napriek tomu ju nie všetci kresťania vnímajú rovnako. Prečo je pre katolíkov taká dôležitá?

Mária náš učí pozerať sa na Ježiša jej očami a srdcom. Nik tak dlho na tejto zemi takým priamym spôsobom nekontemploval Ježiša ako ona. Mária bola priamo zapojená do jeho vykupiteľského diela, misijného poslania. Bola tiež impulzom pre prvý Ježišov zázrak. Vidíme ju pod krížom, ale aj v hornej sieni v čase očakávania vyliatia Ducha a vo chvíľach Turíc. Bola pri tom, keď sa rodila a rozvíjala Cirkev.

Ježiš je pre nás centrom, základom, samotnou podstatou nášho života. Mária sa od tohto centra ani na chvíľku nevzdialila. Pohľad na ňu nás stále privádza k Ježišovi a k podstate viery. V podstate ona nás všetkých učí byť blízko Ježišovi a všetkým jeho tajomstvám tak, ako ona.

 

Napriek tomu mnohí ľudia zastávajú názor, že sa modlia k Bohu a Máriu pre svoju vieru nepotrebujú…

Máriin život je s vierou v Ježiša organicky spojený. Ježišov pozemský život sa začal tým, že sa počal z Panny, ktorej meno bolo Mária. Narodil sa jej a spolu s Jozefom ho vychovala. Na tieto životopisné fakty nemôžeme zabudnúť. Ježiš ako Boží Syn určite naplno žil Božie prikázanie ctiť otca i matku. Ježiš miloval Máriu dokonalou láskou. V láske k Márii ho nikdy netromfneme. Vynechať Máriu z Ježišovho tajomstva môže len človek, ktorý si zatvára oči pred tým, čo je pre Ježiša v ľudskej prirodzenosti samozrejmé.

 

MÁRIINA VIERA JE POVZBUDENÍM PRE NAŠU VIERU

Keď vnímame dôležitosť Márie, tak ju máme v úcte. Je v dnešnej dobe ešte úcta k Panne Márii aktuálna? Je potrebná pre našu vieru?

Mária žila život viery. Žila z Božieho slova, ktoré počula z úst archanjela aj vo chvíľach, keď sa jej život komplikoval a vyzeralo to tak, že Boží plán je ohrozený. Napriek všetkým ťažkostiam stále verila Božiemu prísľubu. Jej viera je povzbudením pre našu vieru. A my ako ľudia potrebujeme povzbudenie. Potrebujeme svedkov, ktorí nám dokážu, že život viery je možný.

 

Mária je naozajstným svedkom viery. Bohužiaľ, mladí ľudia si k nej často hľadajú cestu ťažšie a mariánsku úctu považujú za niečo, čo patrí skôr k starším ročníkom…

Mária ako mladé dievča povedala „áno“ Božiemu plánu. Povedala „áno“ dobrodružstvu s Bohom. Jej po prvý raz vyslovené a potom neustále potvrdzované „áno“ môže byť pre všetkých, najmä pre mladých, zdrojom povzbudenia k väčšej a výraznejšej odvahe rozhodovať sa a prameňom potešenia v časoch, keď sa naše „áno“ otriasa v rôznych skúškach.

 

Niektorí možno cítime túžbu prežívať hlbší vzťah s Pannou Máriou, ale nejako sa nám to nedarí… Čo nám môže pomôcť vytvoriť si vzťah k Panne Márii?

Modlitba. Cirkev, to je spoločenstvo. V rámci spoločenstva Cirkvi je určitá skupina už svätých. Prostredníctvom modlitby môžeme prežívať spoločenstvo s nimi.

Modlitba ruženca je výborný prostriedok. Pomôcť môže aj nejaká dobrá kniha. Mňa veľmi povzbudil titul Kto si Mária? od Scotta Hahna, ale aj kniha o Panne Márii od zakladateľa redemptoristov – svätého Alfonza, ktorý bol veľký mariánsky ctiteľ.

 

Rastislav Dluhý: Nechcime, aby sa nás Ježiš spýtal: „Prečo si nemal rád moju mamu?“

 

MODLITBA RUŽENCA JE AKO SERIÁL

Spomínaš ruženec. Mnohí svätí hovoria o tom, akú veľkú silu má táto jednoduchá modlitba. Prečo je modlitba ruženca taká dôležitá?

Modlitba ruženca je ako seriál. Má dvadsať častí a všetky časti sú veľmi dôležité. Všetky sú najmä o Ježišovi, ktorý je hlavným protagonistom, ale aj o ľuďoch, ktorí v týchto udalostiach odohrali nejakú úlohu.

Ruženec je pozvaním pozerať sa na tajomstvá spásy Máriinými očami. Je to jednoduchá modlitba, ktorá učí pokore, načúvaniu, kontemplácii, pomáha nám zachytiť niečo z tajomstiev a tešiť sa z toho, čo nám Boh odhalil.

Počul som veľa o génioch, intelektuáloch, pápežoch, ktorých táto modlitba držala pri Bohu. Ruženec v ruke akoby odrážal mariánsky postoj, ktorý vyjadrujú slová: „Boh vzhliadol na poníženosť svojej služobnice/svojho služobníka.“ Je to tiež zbraň proti diablovi. Diabla neporazil Máriin talent, inteligencia, charizmy a strategické uvažovanie. Porazila ho jej pokora a poslušnosť Bohu.

 

Áno, mnohí svätci na ruženec nedajú dopustiť. Čo by si však poradil ľuďom, ktorí by sa radi modlili ruženec, ale nevedia si k nemu nájsť cestu. Čo nám môže pomôcť naučiť sa modliť ruženec?

Povedal by som, že sa ho treba začať modliť. Na začiatok stačí jeden desiatok denne – možno vždy iné tajomstvo. Tiež by som im poradil prečítať si o ňom nesmierne krásny a pritom krátky dokument svätého Jána Pavla II. – Rosarium virginis mariae. Dá sa nájsť aj na internete, naši biskupi ho všetkým sprístupnili bezplatne.

 

Je aj pre teba ruženec niečím špeciálnym? Bol pre teba niečím prirodzeným už od detstva, alebo si si k nemu hľadal cestu?

Môj osobný vzťah sa začal doma, keď sme sa, ešte ako malé deti, s mamou modlievali ruženec v posteli. Rád si na to spomínam. Doteraz nerozumiem tomu, ako sa mame podarilo prejsť všetkými piatimi desiatkami s takými malými deťmi. Samozrejme, že môj brat Jožo ako prvý zaspal niekde na začiatku a po ňom ďalší brat Peťo, ja som s mamou zvládol vydržať do konca. Teraz sa nad tým usmievam.

Potom som sa ho spolu s miništrantmi často predmodlieval u nás v Kostole sv. Michala v Malom Slavkove. Modlievali sme sa ho aj počas farských pútí do Levoče a na Levočskej hore. No a potom neskôr to šlo akosi spontánnejšie. Počas Fatimského roka, keď som si znovu čítal posolstvá, som si uvedomil, že Mária pozýva modliť sa ruženec za obrátenie hriešnikov a odvrátenie vojen. To je skrytá a často neobjavená sila ruženca. Mária pozýva, prosí modliť sa ruženec každý deň. Kiežby sme zachytili naliehavosť tejto jej láskavej materinskej prosby.

 

VZŤAH K MÁRII MÁ VIESŤ K JEŽIŠOVI

Spomínal si Levočskú horu, ktorá je jedným z mnohých mariánskych miest na Slovensku. Myslíš si, že je na Slovensku úcta k Panne Márii rozšírená?

V porovnaní s inými krajinami Európy sa dá smelo tvrdiť, že je táto forma modlitby celkom obľúbená. Samozrejme, bolo by úžasné naučiť ju aj ďalšie generácie.

 

Teraz pôsobíš na Litve. Je tam vnímanie Panny Márie iné ako u nás na Slovensku?

Litva je poslednou krajinou v Európe, ktorá prijala kresťanstvo – asi päťsto rokov po nás (1387). Litva má vo svojej histórii mariánskej úcty mimoriadnu udalosť. V meste Šiluve sa v roku 1608 zjavila Panna Mária kalvínskym učiteľom viery a niekoľkým deťom. Zjavila sa im na poli, na mieste, kde kedysi stál katolícky kostol. Povedala smutným hlasom: „Tu bol kedysi môj syn uctievaný a teraz sa tu len orie a seje.“ V krátkom čase väčšina veriacich kalvínov prestúpila do Katolíckej cirkvi. Pútnické miesto Šiluva navštívil aj pápež Ján Pavol II. Pútnici prejavujú veľmi vrúcny vzťah k Ježišovej matke. Často používajú rôzne modlitebné gestá pri svojej osobnej modlitbe. Niektoré gestá sú mi ešte cudzie. Snažím sa viac vstúpiť do mentality krajiny. Ľudia sa tu modlia denne ruženec tak, ako u nás na Slovensku.

 

Asi sa aj na našich slovenských pútnických miestach človek stretne s rôznymi prejavmi a formami zbožnosti. Na čo si pri úcte k Panne Márii treba dať pozor?

Vždy je podstatné nanovo sa zamýšľať, či ma môj osobný vzťah k Márii vedie čoraz bližšie k Ježišovi. Či mi pomáha čoraz viac Ježiša oslavovať, milovať a slúžiť mu. Rezonujú mi v srdci Máriine slová: „Urobte všetko, čo vám Ježiš povie!“ Beriem tieto slová milujúcej matky veľmi vážne? Pomáha mi Máriin chválospev velebiť Pána, môjho jediného Spasiteľa? Ľudia v Šiluve v Litve sa zmýšľajú nad Máriinou vetou: Kedysi tu bol uctievaný môj syn… A nad jej túžbou, aby tu bol uctievaný zas. Vedie ma mariánska úcta k zvelebovaniu Boha? Vedie ma k službe Bohu? Ak áno, moja nábožnosť je správna. Mária nikdy nechce byť zvelebovaná ako Boh. Iba Boh je hoden všetkej chvály a veleby. Iba jemu patrí moc, chvála a česť! Márii patrí moja hlboká synovská úcta a láska. Môžem sa to učiť od Ježiša. On ju má veľmi, veľmi rád. Chce, aby sme ju mali radi aj my. Možno sa chce niektorých opýtať: „Prečo nemáš rád moju mamu?“

 

Mnohé mariánske miesta sa spájajú zo zjaveniami. Prečo sa Mária zjavuje? Aké sú jej posolstvá?

Vo veľmi vzácnych historických chvíľach sa Mária zjavuje a pripomína nám Ježišove slová. Prijala nás za svoje deti a urobí všetko pre to, aby sme spoznali Ježiša, aby sme sa ním nechali zachrániť. Mnohí prijali jej pozvanie a výzvu k obráteniu. Guadalupe, Fatima, Lurdy a iné miesta sú evanjelizačnými zastávkami misionárky Márie.

Mária vo svojich zjaveniach nikdy nechce pozornosť pre seba. Je Ježišova učeníčka, jeho misionárka. Chodí po svete a hovorí: „Urobte všetko, čo vám povie môj syn! Vráťte sa k nemu!“ Jej misiou je ukazovať na Krista.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00