Dobrá novina otvára 29. ročník koledovania s mottom“Staň sa svetlom aj ty”

Dobrá novina otvára 29. ročník koledovania s mottom“Staň sa svetlom aj ty”

Na sviatok svätého Františka z Assisi sa otvorila Dobrá novina 29. ročník koledníckej akcie. V duchu motta „Staň sa svetlom aj ty“ podporia koledníci rozvojové projekty v Južnom Sudáne a v ďalších krajinách východnej Afriky.

Koledovanie detí pod názvom Dobrá novina každoročne organizuje detské hnutie eRko. Tento rok zdôrazní rozmer svetla v duchovnom i tradičnom zmysle v období Vianoc aj pri príprave koledníkov. Slovensko si ešte živo pamätá na návštevu Svätého Otca spred dvoch rokov.

Rovnaké potešenie a povzbudenie zažili začiatkom roka 2023 aj obyvatelia Južného Sudánu. Pápež František ich počas svätej omše v hlavnom meste Džube oslovil slovami nádeje: „Táto krásna a sužovaná krajina potrebuje svetlo, ktoré má každý z vás, alebo skôr svetlo, ktorým každý z vás je.“

Sväté písmo, liturgia ako aj tradície počas Vianoc sú plné svetla. Kresťania slávia Vianoce s veľkou radosťou. Oslavujú tajomstvo vtelenia Božieho Syna, ktorého príchod evanjelista Ján pripodobnil k svetlu: Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. (Jn 1, 9). Narodené Dieťa Ježiš sa stáva svetlom pre všetkých. A toto Svetlo chcú koledníci Dobrej noviny opäť prinášať do rodín po celom Slovensku. Delením sa o vianočnú radosť prostredníctvom kolied a vinšov túžia prežiariť nielen ľudské príbytky, ale najmä ľudské srdcia.

Dobrá novina otvára 29. ročník koledovania s mottom“Staň sa svetlom aj ty”

Dobrá novina pripravuje koledovanie detí s rozmerom solidarity, teda zapája deti do koledovania, aby šírili radostnú zvesť Vianoc a neboli ľahostajné k svojim blížnym v afrických krajinách. Koledníkov, navštívené rodiny a ďalších darcov pozýva k spoločnému dielu solidarity. Tentokrát bude pozornosť
venovaná Južnému Sudánu.

Južný Sudán je najmladšou krajinou sveta a zároveň patrí medzi tie najchudobnejšie. Železnice tu prakticky neexistujú, asfaltové cesty iba vo väčších mestách. Mnohé oblasti sú dostupné len v období sucha. Počas vytrvalých dažďov sú doslova odrezané od zvyšku sveta na niekoľko týždňov. Elektrifikované sú len niektoré oblasti. Elektrickú energiu pre osvetlenie domácnosti, rádio či mobilný telefón si musia domácnosti jednoducho vyrobiť sami. Ideálnym riešením sa v tejto slnečnej krajine javia solárne panely. Elektroinštalatéri a mnohí iní odborníci však v krajine chýbajú, pretože školy boli dlhý čas zatvorené kvôli niekoľkoročnej vojne za nezávislosť či nedávnej pandémii.

Dobrá novina si túto akútnu potrebu uvedomuje a už niekoľko rokov podporuje Vzdelávacie centrum sv. Petra Clavera v meste Rumbek, ktorý vedie rehoľa jezuitov. Pod vedením skúsených učiteľov sa tu z mladých Juhosudáncov stávajú šikovní elektroinštalatéri solárnych panelov, ktorí dokážu priniesť svetlo do príbytkov, škôl, farností či nemocníc. Svojimi rukami a vytrvalým úsilím tvoria svetlejšiu budúcnosť tejto utrpeniami skúšanej krajiny.

Dobrá novina pozýva slovami “Staň sa svetlom aj ty” všetky deti, mladých ľudí, rodiny a farské spoločenstvá na Slovensku, aby sa zapojili do ďalšieho ročníka koledovania. Pre animátorov a spolupracovníkov je pripravený Kolednícky kurz Dobrej noviny a materiály, ktorými sa môžu inšpirovať pri organizovaní koledníckych stretiek počas Adventu. Ďalšie informácie o sprievodných podujatiach, stretnutiach koledníkov s biskupmi budú zverejnené na
www.dobranovina.sk a v priamej komunikácii s prihlásenými farnosťami.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00