Dobrá novina uzatvára 28. ročník koledníckej akcie

Dobrá novina uzatvára 28. ročník koledníckej akcie
Do celoslovenskej koledníckej akcie Dobrá novina sa od 24. decembra 2022 do 6. januára 2023 zapojilo 16 711 koledníkov v 980 obciach po celom Slovensku. Celkovo navštívili 39 778 domácností. Konečný výsledok vianočnej zbierky k 31. marcu 2023 predstavuje sumu 1 200 671,04 eur.

Poslanie koledníkov Dobrej noviny sa nezmenilo ani v náročných časoch pandémie či vojny za našimi hranicami a zostáva rovnaké už 28 rokov: prinášať nádej, ohlasovať radosť, priblížiť sa k človeku a potešiť blížneho.

V duchu motta Zmeňme púšť na záhradu vyšli tisícky koledníkov do ulíc a pomáhali meniť “vnútorné púšte” vôkol seba na radosť a cez skutky solidarity meniť “vonkajšie púšte” v suchých oblastiach kenského Samburu na úrodné záhrady prekypujúce životom.

Deti sú podľa slov Daniela Fialu, riaditeľa Dobrej noviny, srdcom tohto diela: “Keď im dáme príležitosť a priestor, dokážu robiť veľké veci a veľmi bezprostredne. Dobrá novina je dielom detí. Tvárou uplynulého ročníka bol ešte len 13-ročný chlapec Raila z kenského kraja Samburu, ktorý sa pridal k aktivitám projektu komunitných záhrad s podporou Dobrej noviny. Druhým príkladom sú koledníci, ktorí ochotne klopú na dvere susedov, aby im priniesli radostnú novinu a potešili ich. Obidva príklady spája nezištná služba a túžba urobiť pre niekoho tento svet krajším.”

Po skončení pandémie sa slovenské farnosti znova prebúdzali k životu a deti mohli opäť naplno ohlasovať radostnú zvesť. Jednou z nich bola aj Spišská Teplica, kde bola zodpovednou osobou za koledovanie Vierka Štefányová: “26. decembra sa znova zapojili deťúrence našej farnosti v Spišskej Teplici do koledovania. S radosťou sa rozbehli v štyroch skupinkách na každú svetovú stranu farnosti do domácností, vystrojení scenárom peknej koledy, vianočných piesní, betlehemom, betlehemskou hviezdou, darom Ježiškovi, pokladničkou a ohlasovali novinu, čo sa stalo v noci v Betleheme. 70 rodín im s radosťou otvorilo dvere a na chvíľu sa ponorili do detstva. Tento opakujúci sa príbeh o príchode nášho Spasiteľa a Tešiteľa sveta nás znovu a znovu oslovuje Ježiškovou nežnou tváričkou v jasličkách, ktorý rozsieva lásku ako Boží Syn a zároveň si uvedomujeme, že stále je čas na obrátenie sa, rozdávať túto lásku ďalej a robiť dobré skutky, milé Pánu Bohu.”

Po dvojročnej prestávke sa na prelome rokov 2022/2023 vybrali koledníčky z Liptovských Sliačov na cestu do Ríma, kde sa zúčastnili slávnostnej novoročnej svätej omše so Svätým Otcom spolu s koledníkmi z Nemecka, Južného Tirolska, Švajčiarska a Maďarska. Bola to v poradí už piata kolednícka skupinka, ktorá takýmto spôsobom reprezentovala Dobrú novinu v Ríme.

 

Dobrá novina uzatvára 28. ročník koledníckej akcie

 

V predvečer slávnosti Zjavenia Pána prijal apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli koledníkov zo Šurian a na druhý deň, 6. januára, spoluorganizovala Dobrá novina podujatie Trojkráľový sprievod v uliciach hlavného mesta Bratislavy. Stále aktuálny príbeh putovania mudrcov od východu až k novonarodenému Božiemu Synovi v Betleheme prilákal stovky ďalších účastníkov, najmä rodín s malými deťmi a návštevníkov Bratislavy.

Symbolickým záverom koledníckej akcie bolo 9. januára 2023 prijatie u prezidentky Zuzany Čaputovej. Tisíce detí z celého Slovenska reprezentovali koledníci z Kátloviec pri Trnave a Podkoníc z okolia Banskej Bystrice.

Vyzbierané príspevky budú použité na podporu ekologického farmárčenia a budovanie komunitných záhrad v regióne Samburu na severe Kene. Okrem tohto projektu budú podporené aj ďalšie humanitárne a rozvojové projekty a programy v Keni, Ugande, Etiópii a v Južnom Sudáne. Dobrá novina aktuálne podporuje 21 projektov, ďalšie pribudnú v priebehu roka 2023.

***

Kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v mestách a obciach na celom Slovensku. Verejná zbierka Dobrá novina – 28. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok MV SR pod číslom 000-2022-031718 zo dňa 13. júla 2022 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Informoval: Jozef Magda

Tlačová správa+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00