Dobré manželstvo na celý život: milujte sa

Dobré manželstvo na celý život: milujte sa

Ak chceme mať dobré manželstvo, musíme sa milovať. Inak to nejde.

V dnešnej dobe sa pod slovom „milovať sa“ najčastejšie myslí telesná intimita, sexuálny život manželov.

Vo Svätom písme sa tiež objavuje výzva „milujte sa“. Jej obsahom je vzájomná láska podľa Kristovho príkladu. „Zo srdca sa navzájom vrúcne milujte!“ (1 Pt 1, 22) Ježiš vyzýva: „Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji, ak sa budete navzájom milovať.“ (Jn 13, 34 – 35)

Písmo nám ponúka ešte tretí, nemenej dôležitý význam slov „milujte sa“: „Miluj svojho blížneho ako seba samého!“ (Lv 19, 18) Miluj svojho blížneho tak, ako miluješ seba samého. Miluj blížneho, miluj seba samého.

Ak hovoríme o budovaní dobrého manželstva, potrebujeme pochopiť, prijať a praktizovať všetky tri významy výzvy „milujte sa!“

Po prvé, milovať sa, to znamená milovať seba samého. Po druhé, milovať sa, to jest milovať sa navzájom, milovať jeden druhého Kristovou láskou. A po tretie, milovať sa, to znamená intímne sa zbližovať, žiť dobrým manželským sexuálnym životom.

 

1. Milujte sa = milujte sám seba

Skúste si odpovedať na otázku: „Miluješ sa? Miluješ seba samého? Máš sa rád?“

Milovať seba samého je totiž nevyhnutná podmienka k tomu, aby si miloval svojho manželského partnera a aby si sa miloval so svojím manželským partnerom.

Je to jasne napísané aj u svätého Pavla: „Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné telá. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého. Veď nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje“ (Ef 5, 28 – 29)

Milovať seba neznamená byť sebec. Milovať sám seba znamená chcieť sám sebe dobre. Byť sebcom môže byť pohodlné, príjemné, ľahké, ale byť sebcom nám neprináša dobro, špeciálne byť sebcom voči svojmu manželskému partnerovi. Naozaj môžete veriť slovám svätého Pavla, že „kto miluje svoju manželku, miluje seba samého“. Najrozumnejšie „sebectvo“ je milovať svojho manželského partnera, prejavovať mu lásku, pracovať na tom, aby prežíval, že je milovaný. Stonásobne sa nám to vráti.

 

2. Milujte sa = milujte svojho manželského partnera

„Ľudia boli stvorení na milovanie, veci boli stvorené na používanie. Veľa zmätku a bolestí spôsobujeme tým, že veci milujeme a ľudí používame.“

Aplikácia tohto výroku na manželstvo je jednoduchá: „Nepoužívajte sa, ale milujte sa!“ Ak chceš mať dobré manželstvo, tak svojho manželského partnera nepoužívaj, ale miluj.

Pozerať sa na svojho manželského partnera ako na vec, ako na prostriedok k tomu, aby som dosiahol to, čo chcem – sex, peniaze, úspech, starostlivosť, pekné bývanie, mať deti a podobne – znamená, že ho nemilujem, ale používam. Zlé nie sú tie veci, ktoré chcem, ale to, že svojho manžela, svoju manželku používam, aby som ich dosiahol. Namiesto toho, aby boli tieto veci pre mňa prostriedkom k tomu, aby som svojho manžela, svoju manželku miloval. Sex, peniaze, dom, dovolenka – to všetko sú veci, ktoré sa môžu stať prostriedkami k manželskej láske. Nesmú sa však stať cieľmi.

 

Dobré manželstvo na celý život: milujte sa

 

3. Milujte sa = milujte sa so svojím manželským partnerom

Milovanie prináša do vzťahu manželov blízkosť, dôveru, povzbudenie a radosť. „Sexualita je prameňom radosti a potešenia: Sám Stvoriteľ ustanovil, aby manželia v tejto úlohe nachádzali rozkoš a šťastie tela i ducha. Manželia teda nerobia nič zlé, keď túto rozkoš hľadajú a tešia sa z nej. Prijímajú to, čo im Stvoriteľ určil. (KKC 2362)

Život v tomto svete nám môže prinášať veľa deprimujúcich zážitkov. Často sme skleslí a chýba nám radosť. Sexualita je prameňom radosti a potešenia. Je veľká škoda, ak ako manželia z tohto prameňa nečerpáme – často a s rozkošou.

 

a) Milujte sa – celý deň

Nespravte z milovania biologickú záležitosť na konci dňa. Buďte k sebe intímne nežní kedykoľvek počas dňa. Pohlaďte sa, pobozkajte sa, objímte sa, držte sa za ruky, šepnite si niečo intímneho. Prejavujte si lásku tak, aby ten druhý celý deň cítil, že je milovaný. Správajte sa jeden k druhému romanticky a eroticky.

 

b) Odpočívajte

Únava je veľký protivník radostného milovania sa. Preto potrebujete do každodenného života nutne zaradiť dostatok oddychu. Ak treba niečo vynechať, vynechajte to. Milovanie má prednosť. Vytvorte svojmu manželskému partnerovi priestor na oddych. To je láska.

 

c) Buďte doma, buďte spolu

Ak nechcete zostať odkázaní na sex po telefóne (žartujem), tak potrebujte byť fyzicky spolu. Potrebujete byť doma. Robte všetko preto, aby vás práca, prípadne iné záležitosti dlhodobo na väčšinu času od seba neoddelili. Ak je to na čas nevyhnutné, pracujte intenzívne na tom, aby to bolo naozaj len dočasné.

 

d) Využívajte dobre čas

Prerieďte si kalendár. Spoločne. Kalendár nie je balón. Nedá sa donekonečna nafukovať. Možno bude treba s niektorými aktivitami skončiť. Nemrhajte časom. Dobré manželstvo dokáže fungovať bez televízie, bez surfovania po sociálnych sieťach, bez počítačových hier. Nedokáže však fungovať bez milovania sa.

 

e) Nebojte sa detí

Je úplne pochopiteľné, že si svoje rodičovstvo chcete plánovať. Deti sú však prirodzeným ovocím manželskej lásky, manželského milovania. Netreba tým byť šokovaný alebo vystrašený. Buďte zodpovední, plánujte, ale nebuďte v kŕči. V kŕči sa ťažko miluje.

 

f) Starajte sa o zdravie a hygienu

Zlepšením zdravotného a fyzického stavu a zlepšením hygieny, najmä intímnej a ústnej, môžete predpoklady pre milovanie len zlepšiť. Nezanedbávajte to.

 

g) Nenechajte sa znechutiť

Akútny zdravotný stav, malé deti, kritická situácia v rodine môžu dočasne príležitosť alebo chuť k milovaniu sa výrazne obmedziť. Nenechajte sa znechutiť. Vydržte a pracujte na obnove. Neriaďte sa len momentálnou chuťou či nechuťou. Ak viete, že niečo vášmu milovaniu pomáha, využite to. A ak viete, že niečo vášmu milovaniu prekáža, snažte sa to odstrániť.

 

h) Buďte dobrými milencami

Aj pri milovaní sa riaďte Božím slovom: „Slobodno všetko. Ale nie všetko osoží; nie všetko buduje. Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného. Nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží druhým“ (1 Kor 10, 23 – 33) Buďte dobrí milenci. Milujte sa tak, aby bolo pri milovaní dobre vášmu manželskému partnerovi. Nehľadajte len to, čo vyhovuje vám. Snažte sa pri milovaní postupovať tak, aby sa to páčilo vášmu manželovi, manželke, aby to osožilo vášmu vzťahu.

 

i) Poznávajte sa

Biblia opisuje prvý manželský akt slovami: „Adam poznal svoju ženu…“ Milovať sa znamená poznať sa dôverne, intímne, celistvo. Zaujímajte sa jeden o druhého, snažte sa navzájom dôverne a detailne spoznať, snažte sa jeden druhému hlboko porozumieť. Poznávajte svoje telá, poznávajte svoje duše. Snažte sa porozumieť svojej sexualite – muž žene a žena mužovi.

 

j) Nechajte si poradiť

Keď si neviete poradiť vy dvaja, nechajte si poradiť. Základným levelom je porozprávať sa s rodinou alebo s priateľmi, ktorým dôverujete. Neskôr to môžu byť manželskí poradcovia či medicínski odborníci – všeobecný lekár, psychológ, gynekológ, sexuológ.

 

***

Kapitolu „Milujte sa“ v plnom znení nájdete v našej najnovšej knihe Dobré manželstvo na celý život.

 

Autor: Richard Vašečka

 

 

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00