TOP

Droga ako únik

O svojej skúsenosti a práci medzi mladými a drogami hovorí Martin Štuk, mládežnícky aktivista a vedúci projektu www.lifecamp.sk.

Pred dvanástimi rokmi som cestoval autom s kresťanskými priateľmi na konferenciu do Krakova. Zastavili nás príslušníci polície. Na aute mali nápis „Drogová kontrola“. Hlavou mi preletela myšlienka. Prečo hľadajú drogy u nás?! Veď máme na kapote samolepky Ježiš ťa miluje!

Samozrejme zakrátko sa ukázalo, že ide o bežnú cestnú kontrolu (po poľsky droga = cesta). Policajti vykonali rutinnú kontrolu dokladov a my sme išli ďalej. Pousmial som sa však nad svojím vývodom mysle. Kresťania a drogy? To nemôže byť predsa náš problém!

O pár rokov nato som absolvoval so svojou manželkou Katkou kurz terénnej sociálnej práce. Problematika drog, alkoholu a mládežníckej kriminality bola jednou z hlavných tém, ktorej sme sa venovali. Nemali sme ešte vlastné deti a jednou z vecí, ktoré sme začali vo svojom voľnom čase robiť, bolo túlanie sa večernou Petržalkou. Chceli sme ako čerství tridsiatnici spoznať novú generáciu ľudí. Neskôr sme založili občianske združenie Stream, ktoré začalo produkovať letné eventové tábory pri mori v Chorvátsku ako odpoveď na naše zistenia a skúsenosti z potuliek.

Podľa Európskeho školského prieskumu o alkohole a iných drogách, má Slovensko problém s konzumáciou alkoholu mladistvých vo veku 15 – 16 rokov. Trendom sa stalo zvyšujúce sa číslo pitia alkoholu u dievčat. Alarmujúce je aj takzvané epizodické pitie, čo u mladých znamená opiť sa na „šrot“ (do nemoty) tvrdým alkoholom. Nárast fajčenia cigariet so sebou ťahá fajčenie marihuany. Je to smutné povedať, ale novým a veľmi nebezpečným trendom je marihuana na základných školách. Nové psychoaktívne látky zaznamenávajú svoj nástup. Menia celý trh. Distribuujú sa aj poštou a ich cena sa pohybuje okolo dvoch eur plus poštovné.

 

Absentujúce rodičovstvo

Podľa mojej skúsenosti s prácou s mládežou strávia komunikáciou so svojimi rodičmi niekedy len dve minúty denne. Táto komunikácia sa väčšinou zo strany rodičov obmedzuje len na technické veci chodu domácnosti a kontroly známok v škole. Známa veta: „Čo bolo v škole?“ odpoveď: „Nič!“, po ktorej nasleduje odchod do vlastnej izby, je klasikou.

Mladí na Slovensku strávia priemerne 4 hodiny denne na internete.

Manželka Katka sa aj po skúsenosti terénneho výcviku rozhodla študovať sociálnu pedagogiku. Vo svojej bakalárskej práci sa venovala výskumu obľúbených voľnočasových aktivít školákov.

Len asi päť percent detí uviedlo, že majú koníčka podobného koníčku svojich rodičov.

Naproti tomu až šesťdesiat percent uviedlo, že za svoju obľúbenú voľnočasovú aktivitu považujú pozeranie TV, YouTube a chatovanie na sociálnych sieťach alebo nakupovanie.

 

Rodičia trávia so svojimi deťmi oveľa menej času ako v minulosti, pričom strácajú svoju prítomnosť v ich životoch. Dôvody sú pracovná vyťaženosť a následná únava. Potom svoju výchovu eliminujú len na povely. Snažia sa dostať svoje deti do „laty“. Využívajú síce svoju autoritu, ale nebudujú vzťah. Výsledkom je uzatváranie sa detí pred rodičmi. Deti začnú obmedzovať svoju komunikáciu len na úsečné slová. Doma nenachádzajú dostatočné vzťahové prostredie a hľadajú si ho vonku. Byť prijatý, akceptovaný, je v puberte tou najväčšou hodnotou. Napĺňajú si ju teda mimo rodiny. Tu je často len krôčik k experimentovaniu s drogami.

 

Čo s tým robiť?
  1. Venovať kvalitný čas deťom a rodine. Rozvíjať zmysluplné trávenie času svojich detí je prevencia. Uspôsobiť charakter výchovy podľa veku detí a v začínajúcej puberte prejsť od povelov a zákazov k partnerskému sprevádzaniu. Učiť a dávať deťom zodpovednosť ich ochráni pred zlými rozhodnutiami. Prečítať si nejaké dobré knihy o výchove tínedžerov ešte pred týmto vekom.
  2. Vybudovať pre svoje deti a ich priateľov vonkajšiu komunitu. Nájsť si a patriť do nejakej sociálnej skupiny je pre tínedžerov priorita. Prečo by sme nemohli ako rodičia takú rozbehnúť v škole, farnosti či na sídlisku? Iný dobrý spôsob je otvoriť svoj byt či dom pre kamarátov našich detí. Poznať kamarátov svojich detí už vo veku okolo osem až desať rokov vytvorí predpoklad, že vaše deti nebudú „utekať“ z domu za nimi, keď budú mať štrnásť rokov. Namiesto toho budete známi tým, že ako rodičia ste „správňaci“, čo robia skvelé parties. Samozrejme, nejde o to držať deti len doma. Je prirodzené, že mladí potrebujú objaviť svet vonku. Spoznať priateľov vašich detí je však kľúčové.
  3. Zvýšiť bezpečnosť obcí a verejných miest. Starostovia a riaditelia škôl by na váš podnet mali začať premýšľať nad funkciou školského (obecného) strážnika. Keď ráno pri škole dohliadame na deti, aby prešli bezpečne cez prechod, mali by sme dohliadať poobede na to, aby pri škole „nenakúpili“ drogy.

 

Som presvedčený, že ako kresťania milujúci svoje deti a ich kamarátov nájdeme kreatívne spôsoby, ako chrániť svoje rodiny, a taktiež ako dokážeme pomôcť okoliu vyrovnať sa s nástrahami v podobe drog.Komentáre