Dvanásť mýtov o sexe, ktorým veria aj katolíci

Dvanásť mýtov o sexe, ktorým veria aj katolíci
Je nemálo ľudí, ktorí majú predstavu (a nie sú to len neveriaci), že Cirkev je taká skostnatená, že aj sex medzi manželmi je naformátovaný a nemá mať prečo šťavu. Verejne koluje množstvo tvrdení o tom, čo môže a nemôže katolík za dverami manželskej spálne. Na niektoré sa pozrieme spolu. (Možno si môžete urobiť aj test, či viete veci dobre rozlíšiť.)
1. Katolíci sa musia milovať iba v misionárskej polohe

Lož. Toto tvrdenie sa zakladalo na predpoklade, že pohlavný styk má byť výsostne ľudský, zachovávajúci úctu, a preto sa v niekdajších dobách aj cez Cirkev odporúčalo, aby sa počas styku manželia dívali jeden druhému do očí, čo táto poloha spĺňala.

Potreba dôstojnosti je stále platná, no napriek tomu je na slobodnej a láskavej dohode manželov, v akej polohe (a nie stále jednej) je pre nich prežívanie intimity najkrajšie a najlepšie.

 

Dvanásť mýtov o sexe, ktorým veria aj katolíci

 

2. Veriaci človek má povolené používať prerušovaný styk

Lož. Aj keď, objektívne i teraz sa nájdu tak kňazi, ako aj aktívnejší laici, ktorí to odporúčajú. Prečo však nie je prerušovaný styk dovolený? Manželstvo ako ustanovizeň má podľa učenia Cirkvi spĺňať dve základné požiadavky: dobro manželov a plodenie detí. Stručne sa tieto aspekty nazývajú spojivý a plodivý – a oba musia byť prítomné v každom manželskom spojení.

Prerušovaný styk (okrem toho, že môže byť pre ženu mnohokrát ponižujúci, pretože muž svojím odtiahnutím na rozdiel od seba nedovolí manželke dosiahnuť vrchol) však práve oným „prerušením“ pred výronom ejakulátu zabraňuje spojivému aspektu manželstva.

 

3. Aby bol styk kresťanských manželov plnohodnotný, muž a žena musia dosiahnuť orgazmus naraz

Lož. Niekedy to ani nie je možné, z jednoduchého dôvodu: muž ako fyziologická bytosť je stavaný po stránke sexuálnej úplne inak ako žena. Kým jemu trvá veľmi krátko, aby sa vzrušil a bol pripravený na styk, pre ženu je potrebný dlhší čas a dobré zázemie, aby sa uvoľnila a aj ona dosiahla vyvrcholenie. Dobrému manželovi má však záležať na tom, aby bola aj jeho manželka spokojná a naplnená – a pri troške snahy je možné aj túto úlohu splniť.

Je povolené, aby muž aj po svojom vyvrcholení ženu v rámci styku ešte uspokojil masírovaním a stimulovaním jej citlivých miest. V každom prípade je to však na dohode manželov – a pre morálnosť styku nie je z pohľadu Cirkvi potrebné, aby obaja dosiahli orgazmus.

 

Dvanásť mýtov o sexe, ktorým veria aj katolíci

 

4. Petting je len hra, nie hriech

Pre tých, ktorí toto slovíčko nepoznajú: ide o vzájomné sexuálne dráždenie a dotyky (nielen) manželov, keď síce dôjde k orgazmu, ale nie počas sexuálneho styku – ten v tomto procese celkom chýba. Hoci to môže byť pre manželov príjemné a zábavné, z pohľadu Cirkvi tento postoj nie je správny – vyhýba sa totiž prijať do svojej intimity onen spojivý aspekt manželstva, ktorý má byť podľa učenia Cirkvi prítomný v každom manželskom spojení.

Navyše, sexuálne spojenie manželov nie je len o telesnom naplnení: hovorí o vzájomnej jednote oboch duší a preniká až do duchovného významu – ale len vtedy, ak je „prevádzkovaný“ komplexne – až do genitálneho styku.

V opačnom prípade toto pohrávanie sa s telom jedného či oboch prináša postupne do manželstva (či si to priznajú, alebo nie) nespokojnosť a otupenie vzťahu či oslabenie duchovného pohľadu. Petting totiž hovorí: Chcem teraz len hru s tvojím telom, nechcem ťa celú/celého takú/takého, aká/aký si. Je tento postoj o láske?

 

5. Žena – katolíčka je povinná podriadiť sa všetkým sexuálnym chúťkam a nápadom manžela

Lož. Hoci majú obaja manželia tvoriť jednotu a žena má byť v určitom zmysle slova podriadená mužovi ako hlave domácej cirkvi, neznamená to, že manžel môže s ňou a s jej telom nakladať, ako a kedy sa mu zachce. Žena má, rovnako ako muž, svoju dôstojnosť danú Bohom – a ak o nej vie a rovnako vie o tom, že praktiky v sexualite, ktoré od nej muž požaduje, sú proti Cirkvi, má nielen právo, ale aj povinnosť pokojne a s láskou odmietnuť svojho muža a vysvetliť mu situáciu.

Samozrejme, môže sa stať, že napriek tomu muž psychologickým alebo fyzickým nátlakom dosiahne svoje: v tom prípade však žena nemá hriech, pretože to nebolo jej dobrovoľné rozhodnutie. V opačnom prípade, ak k takýmto praktikám pristúpi ozaj dobrovoľne, hrešia obaja a je potrebné vyznať sa z tohto hriechu.

 

Dvanásť mýtov o sexe, ktorým veria aj katolíci

 

6. Ak sa máme milovať morálne, nemá to žiadnu šťavu

Lož. Predstava nielen neveriacich, ale aj mnohých nedeľných kresťanov je, že pohlavný styk medzi kresťanmi je niečím strašne studeným, rýchlym a technickým, čomu predchádzajú litánie, pomedzi to sa odrieka ruženec a skončí sa nejakou pobožnosťou.

Opak je pravdou: Boh stvoril nádheru manželského spojenia práve preto takú slobodnú, krásnu, vzrušujúcu a príťažlivú, lebo túžil, aby naplnenie tela a ducha vyplývajúce z celého aktu spojenia manželov bolo pre nich radosťou a inšpiráciou. Jedinou hranicou, ktorú majú obaja manželia, je zachovanie úcty voči druhému počas styku a prítomnosti spojivého a plodivého aspektu počas celého milovania.

 

7. Orálny sex je medzi manželmi – katolíkmi O. K.

Lož. Orálne uspokojenie nie je ani úctivé, ani ľudské, ani prirodzené, navyše, chýba mu presne ten aspekt naplnenia manželského styku, ako aj pri petingu: a to plodivý, teda vykonaný spôsobom, ktorý by predpokladal možnosť počatia dieťatka – aj keď k tomu nemusí dôjsť. Orálny sex nemôže byť pre veriacich manželov náhradou bežného styku pri zdravotných problémoch alebo rizikovom tehotenstve. Navyše, tento spôsob prežívania sexuality bez konečného zjednotenia sa v telesnom spojení nebuduje jednotu medzi manželmi. Aj podľa Katechizmu katolíckej Cirkvi sú spôsoby mimo bežného pohlavného spojenia neprirodzené a tým aj nedobré. Výnimkou je, ak sa orálne sexuálne spôsoby uspokojenia nepraktizujú osobitne, bez manželského spojenia, ale sú súčasťou stimulácie vzrušenia počas milostnej predohry – ak to obom z páru vyhovuje – s následným manželským telesným spojením a darovaním sa.

 

8. Masturbácia nikomu neubližuje. Ani manželom

Lož. Aby sme pochopili jej zákernosť, treba sa vrátiť k podstate: Prečo je vlastne pre manželov sexualita a sexuálne spojenie také dôležité? Je to preto, aby im pomohla budovať komplexnú jednotu tela a duše, aby sa stali jedným telom a jednou dušou. Teda to, čo prežívajú od prvých dotykov, slov, nežností cez gradovanie k vášni a túžbe až po pohlavné spojenie nie je len záležitosť tela, ale aj naplnenie emocionálnych, duševných aj duchovných potrieb a túžob, ktoré do nich a do ich prežívania vložil od stvorenia Boh.

Ak vynecháme niektoré časti a použijeme sexualitu len na potešenie tela, niečo v manželskom spojení bude chýbať, nebude dostatočné. Je to rovnaké, akoby ste varili polievku, no uspokojili by ste sa s nedokončeným vývarom, lebo však škoda zeleniny a rezancov, toto stačí. Na zasýtenie potrieb manželov, ktoré nie sú len telesné, je však masturbácia primálo – a ostáva po nej v manželoch prázdno. (Otázka znie, nakoľko si to priznajú pred sebou a Bohom.)

Ak by sme považovali sexuálny styk len za telesnú záležitosť, prečo je potom pri jeho nesprávnom praktizovaní toľko vnútorných zranení a aj pochybení v duchovnom živote? Jednoducho, masturbácia nie je tým, čo Boh chcel, aby manželov naplnilo až po okraj duše, tela, srdca – a vie, prečo to tak urobil.

 

Dvanásť mýtov o sexe, ktorým veria aj katolíci

 

9. V rámci experimentov a zmeny v sexe môžeme skúsiť niečo na katolícky štýl x odtieňov sivej

Lož. Zmena v tom, ako prežívame svoju sexualitu, je aj v kresťanskom manželstve potrebná, o tom niet pochýb – má sa však hľadať iná forma kreativity, nápaditosti, pozorností, dobývania a nehy ako tento variant sadomasochistických prejavov v sexualite.

Stručne a jednoducho, ak v tomto spôsobe prežívania sexu ide o to, aby mal jeden navrch a druhý bol podriadený, aby tam bolo cítiť strach a ponižovanie, kde je potom dôstojnosť toho druhého a kde je láska, ktorá sa mu chce darovať v tom najlepšom pre neho?

 

10. Je dobré „pomôcť“ naskočeniu „túžby“ manželky pozeraním šteklivých vecí…

Lož. Ak teda pod šteklivými vecami myslíme pornografické filmy, časopisy či knihy. Toto je o pudoch a tele, nie o láske a naplnení a už vôbec nie o darovaní sa. Určite je dôležité vytvoriť atmosféru a pomôcť si uvoľniť sa a pripraviť sa na milovanie; aj tu je však x iných možností ako práve podpora pornografického priemyslu. Pre kresťana je to jasná červená – tadeto cesta nevedie, tí, ktorí to praktizujú, majú hriech.

 

Dvanásť mýtov o sexe, ktorým veria aj katolíci

 

11. Vášnivo túžiť po svojej manželke je hriech

Lož. Je prirodzené túžiť po svojej manželke alebo manželovi. Priťahujeme sa a Boh chcel, aby sme po sebe túžili. Problém nastáva len vtedy, ak za mojou vášňou stojí len túžba uspokojiť moje pudy, ktoré presahujú moje ovládanie sa, rozum, vôľu – a ktoré nie sú láskavé a prijímajúce voči tomu druhému. Vášeň má v manželstve kresťanov existovať – a aj vzhľadom na predchádzajúci bod odporúčame čítať starozákonnú Veľpieseň.

 

12. Kresťania sa môžu milovať len vtedy, ak chcú dieťa. Inak nie

Lož. Nikde nie je napísané, že toto je jediný spôsob, keď môžu byť kresťanskí manželia spolu v spojení. Jediné, čo je napísané, je fakt, že každý manželský styk má byť otvorený počatiu (aj keď by prirodzene k počatiu dôjsť nemohlo) a že má budovať jednotu oboch manželov a posilňovať ich.

Možno ste však vy počuli či zažili vo svojom manželstve iný mýtus; sem s ním!

Spracované s pomocou etickej poradne LPP a so súhlasom LPP

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00