Existuje priateľstvo medzi mužom a ženou?

Existuje priateľstvo medzi mužom a ženou?
S Marekom Madrom, psychológom a zakladateľom projektu Internetovej poradne pre mladých, IPčko.sk, sme sa rozprávali o tom, či a ako nás môže mužsko-ženské priateľstvo obohatiť, ako si správne nastaviť hranice a či aj po rozchode môže vzniknúť funkčné priateľstvo.

Prečo potrebujeme priateľstvo?
Priateľstvo a priatelia sú v našom živote veľmi dôležití. Pre mladých ľudí sú priatelia mimoriadne významní pri napĺňaní vývinových potrieb a úloh. Priateľstvo je spojené s príjemnými pocitmi, preto je prirodzené, že s nimi chceme tráviť svoj čas. Zdravé vzťahy prispievajú k dobrému fyzickému zdraviu, silné sociálne väzby môžu znížiť pocity osamelosti, priatelia pomáhajú stanovovať a udržiavať ciele, sú zdrojom emočnej podpory. Pomáhajú nám zvládať náročné životné situácie, vplývajú na rozvoj sebaúcty. Spôsobujú, že sa cítime istejšie, čas s priateľmi je účinným prostriedkom eliminovania stresu.

 

Aké rozdiely vnímate v čisto mužskom a čisto ženskom priateľstve?
Väčšina priateľstiev sa zvyčajne vytvára z nejakých dôvodov, napríklad spoločné záujmy. Ľudia majú tendenciu vytvárať vzťahy s tými, ktorí sú im podobní. Muži aj ženy potrebujú blízke vzťahy, vytvárajú ich a rozvíjajú. Dynamika vzťahov medzi mužmi a ženami je odlišná. Pre priateľstvá žien je typické, že sa u nich objavuje potreba intenzívnejšieho osobného kontaktu, sú emotívnejšie, zdieľajú navzájom svoje myšlienky, pocity a podporu. Muži preferujú priateľstvá viac založené na činnostiach a sú menej intímne. Samozrejme, je to vždy individuálne.

HRANICE NÁS VO VZŤAHOCH CHRÁNIA

V čom nás môže obohatiť mužsko-ženské priateľstvo? 
Ako som už spomenul, dynamika mužských a ženských vzťahov je odlišná, ale práve tá môže byť veľmi užitočná. Keď má človek priateľov opačného pohlavia, jeho vzťahy sú rozmanité a pestré a už to je samo o sebe obohacujúce.

 

Existuje vôbec také mužsko-ženské priateľstvo, v ktorom ani jedna strana nechce viac? Prečo?
V našej spoločnosti je to tak nejako „nastavené“, že keď sa spomenie priateľstvo medzi ženou a mužou, odpoveď býva negatívna a popiera sa existencia tohto druhu priateľstva. Všeobecne panuje názor, že muži a ženy nemôžu byť priateľmi bez toho, aby jeden necítil niečo viac ako druhý. Mať priateľov opačného pohlavia nám napomáha viac si porozumieť a spoznať sa navzájom, čo môže byť užitočné aj pri nadväzovaní nových partnerských vzťahov. Tieto priateľstvá prinášajú novú kvalitu a rozmanitosť.

 

Ako si nastaviť správne hranice, aby sme sa navzájom nezraňovali?
Mnohokrát sa stane, že z priateľov sa stanú partneri, ale nie je to stopercentné pravidlo. Nastavenie hraníc, ich dodržiavanie a rozhovor o nich je základom. Hranice nás vo vzťahoch chránia. Neexistuje žiadny zaručený návod, ako hovoriť o hraniciach. Jednou z možností, ako do týchto druhov rozhovorov ísť, je najskôr opýtať sa svojho partnera, aký je jeho názor na určité aktivity, prejavy a činnosti. Choďte príkladom a stanovené hranice dodržiavajte.

 

Ako udržiavať priateľstvo s opačným pohlavím, aby sme neubližovali manželovi/manželke alebo priateľovi/priateľke?
Udržať priateľstvo a partnerský či manželský vzťah si vyžaduje zapojenie všetkých zúčastnených. Keby som to mal nejako zhrnúť, tak je podstatné, aby čas venovaný partnerovi/partnerke a kamarátovi/kamarátke bol zdravo vyrovnaný. Ak bude váš partner/vaša partnerka cítiť, že ste tam, keď vás potrebuje, keď vie, že je pre vás dôležitý/dôležitá, bude prítomná vzájomná podpora; je to základ pre dobré fungovanie. Hovorte o tom, čo sa vo vás deje nielen s priateľmi, ale aj so svojím partnerom. Držte si s priateľmi opačného pohlavia stanovenú hranicu a aj tejto téme venujte v spoločných rozhovoroch priestor, a to najpodstatnejšie – úctu, vzájomný rešpekt a otvorenosť.

 

Kedy už ide o emocionálnu neveru?
Vo všeobecnosti existuje niekoľko znakov, ktoré hovoria o tom, že prežívate nejakú emočnú aféru – neveru. Jedným z prejavov je častý kontakt keď nie ste spolu v akýchkoľvek hodinách počas dňa. Ak sa vám niečo počas dňa udeje, pozitívne alebo negatívne a prvá osoba, s ktorou to chcete zdieľať, nie je vaša partnerka/váš partner, ale kamarát/kamarátka a táto potreba zdieľania je čoraz intenzívnejšia. To priamo súvisí aj s tým, že na túto osobu začnete čoraz intenzívnejšie myslieť a môže sa stať aj súčasťou vašich erotických predstáv. Máte pocit, že vám rozumie viac ako váš partner/vaša partnerka a hovoríte spolu aj o intímnych veciach, ktoré by ste mali skôr riešiť so svojím partnerom/s partnerkou a prirodzene ich začnete porovnávať. Čas, ktorý trávite spolu je oveľa výraznejší a v nepomere s časom, ktorý venujete svojmu partnerovi/svojej partnerke a výnimkou nie sú ani „klamstvá“ a zatajovanie nejakých skutočností pred partnerom/partnerkou.

 

Kedy je žiarlivosť (na kamaráta/kamarátku) zo strany nášho partnera opodstatnená? 
Je to ťažké určiť, ale ak sa váš partner cíti ochudobnený o čas s vami, pozornosť a spoločne strávené chvíle, môže byť jeho prirodzenou reakciou žiarlivosť, najmä ak vníma, že nastala nejaká zmena, v ktorej sa necíti komfortne.

Existuje priateľstvo medzi mužom a ženou?
SLOBODA JE VÝZNAMNÝ PRVOK ZDRAVÉHO VZŤAHU

Ako nechať tomu druhému slobodu, dôverovať (že má okrem nás kamoša/kamošku), ale nie zase slepo?
Sloboda v partnerskom vzťahu je veľmi dôležitá. Nemyslíme pod tým, že „sloboda rovná sa môžeš si robiť čo chceš“, ale ten prirodzený ľudský pocit slobody bez obmedzení a dôvery. Prejavovať si city, hovoriť spolu o tom, čo prežívame, tráviť spoločné chvíle a zároveň toho druhého neobmedzovať a dávať si najavo, že sloboda partnera aj vaša je dôležitým elementom fungujúceho a zdravého vzťahu. Je to náročná úloha, ale tá správna hranica slobody je výsledkom spoločnej partnerskej práce a dôvery.

 

Prečo potrebujeme (alebo naozaj potrebujeme?) tráviť čas aj s priateľmi bez partnera, aj keď sme už vo vzťahu?
Človek je tvor spoločenský a preto je úplne prirodzené, že náš voľný čas chceme tráviť aj s ľuďmi, ktorí sú súčasťou našich životov, aj keď nie sú našimi partnermi. Priateľstvá vplývajú na kvalitu života a sociálne správanie a okrem toho sú veľkým zdrojom pomoci a podpory. A to je dôvod, prečo majú v našich životoch miesto.

 

Je možné mať zdravý priateľský vzťah aj po rozchode? Za akých podmienok?
Rozchod môže mať rôzne príčiny, dôvody a je to emocionálne aj psychicky veľmi náročné obdobie. Veľakrát ten z partnerov, ktorý vzťah opustiť nechcel, prichádza s návrhom priateľstva, v ktorom vidí možnosť ako aspoň nejako mať v živote milovaného človeka a ľahšiu cestu s vyrovnávaním sa so stratou. Emocionálne a psychicky to ustáť a udržať si hranice „nového priateľstva“ a „ex partnerov“ si vyžaduje veľa síl. To, či sa to podarí, je individuálne, preto by som nerád hovoril, či je priateľstvo možné alebo nemožné.

 

SOM TU PRE TEBA

Ako udržiavať priateľstvo v partii, kde sa rozišiel pár, ktorý bol jej súčasťou? Ako neuprednostňovať nikoho z priateľov, pokiaľ ide o manželský pár, ktorý sa rozviedol?
Je prirodzené, že rozvod priateľov zasiahne aj ich blízke okolie a taktiež je prirodzené, že niektorí priatelia z okruhu úplne odídu, niektorí sa priklonia na jednu alebo druhú stranu. Ak chcete byť nestranný, prejavujte im podporu, ktorá nie je založená na potvrdzovaní alebo nepotvrdzovaní súhlasu s výrokmi jedného alebo druhého alebo na výbere jedného z nich. Prítomnosť, počúvanie a úprimné „som tu, lebo tu teraz chcem byť“, je to najcennejšie a najnestrannejšie, čo môžete rozvádzajúcemu sa páru priateľov ponúknuť.

 

Prečo spoločnosť neakceptuje priateľstvo dieťa + starší človek, žena a kňaz?
Naša spoločnosť je plná predpokladov, očakávaní a stigiem. Preto čokoľvek, čo nejakým spôsobom vybočuje zo spoločensky akceptovateľnej a známej normy, je označované ako niečo neobvyklé, podivné a neakceptovateľné.

Snímky: archív respondenta

 

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00