Faustína Kowalská: Pomôž mi, Pane, aby som bola milosrdná (#modlitsasosvatymi)

Faustína Kowalská: Pomôž mi, Pane, aby som bola milosrdná (#modlitsasosvatymi)

Nech si tvoje milosrdenstvo odpočinie vo mne, ó, Pane môj. Ó, Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo ty môžeš všetko, modlila sa svätá Faustína Kowalská, apoštolka Božieho milosrdenstva, ktorej život však ani zďaleka nepripomínal prechádzku ružovou záhradou.

Faustína Kowalská: Pomôž mi, Pane, aby som bola milosrdná (#modlitsasosvatymi)

Začiatkom dvadsiateho storočia sa neďaleko mesta Lodž v dedinke Głogowiec narodila Helena. Odmalička sa už doma učila, že Bohu patrí prvé miesto. Už ako sedemročná pocítila, že ju Boh volá, aby mu patrila, zažila hmatateľne Božiu lásku, ktorá naplnila jej malé srdce, ako na to neskôr spomína v Denníčku.

Rodičia však nesúhlasili, aby vstúpila do kláštora. Ako osemnásťročná o vstup znova žiada, ale opäť počuje nie. Počas jednej tanečnej zábavy zrazu videla vedľa seba umučeného Ježiša, ktorý sa jej pýtal: Dokedy ťa budem ešte trpieť a dokedy ma budeš zvádzať? (Den. 9) Odišla zo zábavy a v modlitbe počula odpoveď, že má odcestovať do Varšavy a vstúpiť tam do kláštora. Bez žiadosti o súhlas rodičov si zbalila svoje veci a odišla.

Túžim sa celá premeniť na tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom teba, ó, Pane, modlila sa. Napokon sa približne vo veku svojich dvadsiatich rokov stáva členkou Kongregácie sestier našej Panej Milosrdenstva a prijala meno sestra Mária Faustína, ako ju neskôr spoznal aj celý svet. Rehoľa sa venovala starostlivosti a výchove mladých problémových žien. V kongregácii žila trinásť rokov, v domoch v Krakove, vo Varšave, v Plocku i vo Vilniuse.

Jej život sťažovali nielen mnohé zdravotné problémy (tuberkulóza pľúc a zažívacieho traktu), ale aj nepochopenie sestier, ťažkosť nájsť spovedníka, ktorý by rozumel tomu, k čomu ju pozýva Ježiš. Jej poslanie nebola vôbec ľahká úloha – bola v prvom rade pozvaná k napodobňovaniu Kristovej obety, ochotne ponúkala svoje utrpenie za odčinenie hriechov iných. Svoje utrpenie aj poslanie prežívala v tichosti. Ale zároveň mala aj mnoho mimoriadnych milostí: zjavenia, extázy, dar bilokácie, skryté stigmy, čítanie v ľudských dušiach, mystické zásnuby…

Jej poslaním bolo najmä povedať Cirkvi a svetu o Božom milosrdenstve voči každému človeku. Mala tridsať rokov a Ježiš jej začínal odhaľovať hĺbku svojho milosrdenstva. S tým súviseli aj nové formy úcty k Božiemu milosrdenstvu: obraz milosrdného Ježiša s nápisom Ježišu, dôverujem ti; Nedeľa Božieho milosrdenstva (2. veľkonočná nedeľa); Korunka Božieho milosrdenstva či modlitba v hodine Božieho milosrdenstva o 15.00.

I dnes je neraz nazývaná ako sekretárka milosrdného Ježiša, ktorý jej povedal: Píš, hovor svetu o mojom milosrdenstve, o mojej láske. (Den. 965) Známym je obzvlášť jej Denníček, ktorý Svätý Otec Ján Pavol II. nazval evanjeliom milosrdenstva písaným v perspektíve 20. storočia.

Keď sa jej Ježiš ukázal v podobe obrazu milosrdného Ježiša, ako ho dnes dobre poznáme azda z každej farnosti, jej vtedajší spovedník jej povedal, že má namaľovať tento obraz vo svojej duši. Ježiš jej však vysvetlil, že ten obraz v jej duši už je.

Pomôž mi, ó, Pane, aby moje oči boli milosrdné, aby som nikdy neupodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania, ale všímala si to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné, a prichádzala im na pomoc. Pomôž mi, aby môj sluch bol milosrdný, aby som bola vnímavá na potreby svojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu blížnych. Pomôž mi, Pane, aby môj jazyk bol milosrdný, aby som nikdy nehovorila zle o blížnych, ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia. Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som vedela svojim blížnym robiť len dobre a sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce. Pomôž mi, aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ustatosť. Mojím pravým odpočinkom je služba blížnym. Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné, aby som vedela spolucítiť s utrpením blížnych, prosila svätica v každodennej realite svojich dní.

Niektoré sestry ju kvôli zjaveniam považovali za hysterickú, iné si mysleli, že si vymýšľa, a správali sa k nej skepticky, ale boli aj tie, ktoré to vnímali ako prejav Božej milosti. Najviac utrpenia jej však spôsobovala neistota o pôvode znamení – bol to Boh alebo nejaká ilúzia?

Boh ju však nenechal samu a poslal jej vo Vilniuse otca Michala Sopočka, ktorý sa stal jej spovedníkom a duchovným sprievodcom. Po potvrdení toho, že jej zjavenia nemajú súvis so žiadnou psychickou ani fyzickou chorobou, dali namaľovať obraz, hoci aj to sprevádzalo nemálo ťažkostí.

Jej život napĺňalo mnoho milostí i bojov. Boh, ktorý bol pre ňu všetkým, si ju viedol až k výšinám svätosti. Zomiera v kláštore v Krakove-Lagievnikoch ako tridsaťtriročná a úcta k nej a k Božiemu milosrdenstvu sa čochvíľa rozšírila do celého sveta, ako je tomu aj dnes.

Modlitba Faustíny Kowalskej

Túžim sa celá premeniť na tvoje milosrdenstvo a byť živým obrazom teba, ó, Pane. Nech táto najväčšia Božia vlastnosť, jeho nepochopiteľné milosrdenstvo, prejde cez moje srdce a dušu na mojich blížnych. Pomôž mi, ó, Pane, aby moje oči boli milosrdné, aby som nikdy neupodozrievala a nesúdila podľa vonkajšieho zdania, ale všímala si to, čo je v dušiach mojich blížnych pekné, a prichádzala im na pomoc. Pomôž mi, aby môj sluch bol milosrdný, aby som bola vnímavá na potreby svojich blížnych, aby moje uši neboli ľahostajné voči bolestiam a stonaniu blížnych. Pomôž mi, Pane, aby môj jazyk bol milosrdný, aby som nikdy nehovorila zle o blížnych, ale pre každého mala slovo útechy a odpustenia. Pomôž mi, Pane, aby moje ruky boli milosrdné a plné dobrých skutkov, aby som vedela svojim blížnym robiť len dobre a sama si vyberala ťažšie, namáhavejšie práce. Pomôž mi, aby moje nohy boli milosrdné, aby som sa vždy ponáhľala pomáhať blížnym, premáhajúc vlastnú únavu a ustatosť. Mojím pravým odpočinkom je služba blížnym. Pomôž mi, Pane, aby moje srdce bolo milosrdné, aby som vedela spolucítiť s utrpením blížnych. Nikomu neodmietnem svoje srdce. Budem úprimná aj voči tým, o ktorých viem, že budú zneužívať moju dobrotu a sama sa ukryjem v najmilosrdnejšom Ježišovom Srdci. O vlastných utrpeniach budem mlčať. Nech si tvoje milosrdenstvo odpočinie vo mne, ó, Pane môj. Ó, Ježišu môj, premeň ma na seba, lebo ty môžeš všetko. (Faustína Kowalská, Denníček 163)

Snímka: sk.wikipedia.org

PREDCHÁDZAJÚCE DIELY:
Tomáš Akvinský: Génius a mystik súčasne (#modlitsasosvatymi)

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00