Godzone podcast_Martin Luterán: Kvalitné vzdelávanie vytvára plnosť života

Godzone podcast_Martin Luterán: Kvalitné vzdelávanie vytvára plnosť života
Martin Luterán je rektor Kolégia Antona Neuwirtha a zakladateľ Spoločenstva Ladislava Hanusa. V Godzone podcaste rozpráva svoj príbeh, ako sa dostal k filozofii, k vzdelávaniu a ako v tomto celom je pre neho neodlúčiteľná viera v Boha. Dozviete sa tiež, aké to bolo študovať v USA a na Oxforde a prečo je vzdelávanie kľúčové pre kvalitný život.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00