Hontfest 2018- už túto sobotu

Hontfest 2018- už túto sobotu

Honfest je kresťanský festival, kde prežijú dospelí aj deti nezabudnuteľný zážitok v malebnom mestečku Dudince. Veľmi radi Vás uvidíme túto sobotu, 1. Septembra 2018 od 13.00 hod. Vstup je pre všetkých zadarmo.
Staňte sa súčasťou tretieho ročníka festivalu, ktorý sa dotkne Vášho srdca.

Hlavným organizátorom je Peter Kováč, ktorý zažil silné vnuknutie od Boha v ťažkom životnom období v roku 2015, založil spoločenstvo Sion, kde s viacerými ľuďmi prežívali silnú túžbu splniť veľký sen: Boh pre Slovensko, Boh pre región Hont, sprostredkovať Boha ľuďom a prežiť silu spoločenstva.
Našou celkovou túžbou je vidieť zmenený región Hont, aby každý poznal Ježiša a tak sa nám tu žilo v každej oblasti lepšie.“ Hovorí spoluorganizátorka festivalu Lucia Husáková

 

Predošlé ročníky

Prvý ročník Hontfest 2016 – “Príď zažiť nebo” začali vlastným úsilím  Peter Kováč a Dominik Belica. Hlavným cieľom festivalu bolo  sprostredkovanie atmosféry neba ľuďom, priblížiť iné formy modlitby a spoločenstva ako sú v regióne Hont bežne zaužívané.
K skvelému zázemiu nového spoločenstva Sion a farnosti Terany sa pridali ďalší dobrovoľníci a vznikol tím organizátorov ďalšieho ročníka Hontfestu 2017 s mottom  “V mene Otca”. Ideou bolo ukázať Boha ako milujúceho a milosrdného Otca, ktorý sa o každého z nás zaujíma (a zlomiť tak zažitú predstavu Boha ako trestajúceho a prísneho sudcu).
Hontfest 2018 nám predstaví  Leva z Júdu – Ježiša Krista, ktorý je Pán pánov a Kráľ kráľov v podobe leva ako kráľa zvierat. Ideou je priblížiť Ježiša ako Mesiáša – Spasiteľa, ktorý nás vykúpil a zasa príde (Zjv.  5, 5).

Program a sprievodné aktivity organizátori pripravili tak, aby si každý našiel to, čo ho zaujíma. Pozvané sú celé rodiny.

Opýtali sme sa Mareka Hraňa, administrátora farnosti, ktorý drží záštitu nad Hontfestom na jeho postrehy k festivalu.

 

Čo je Hontfest z tvojho pohľadu ako kňaza?

Pozývam ľudí na Hontfest, aby sa prišli stretnúť navzájom a spoznali, že Boh je s nimi, že ich miluje a počíta s každým z nás pri budovaní Božieho kráľovstva medzi nami.

 

Aké je poslanie Hontfestu?

Poslaním Hontfestu je vlastne povzbudiť sa slovom i príkladom, že Boh má miesto v našom živote a my sme schopní dobrom premieňať svet, v ktorom žijeme, na lepší a krajší.

Hontfest je príležitosťou spoznať to, že sme pozvaní stretnúť sa rôzni ľudia s rôznymi pohľadmi na život s rôznymi životnými okolnosťami a spoznať, že denne môžeme byť svedkami viery v Krista vo všetkých životných okolnostiach. Hontfest má byť príležitosťou nadchnúť sa pre túto úlohu.

 

Hontfest 2018- už túto sobotu

Prečo Hontfest vznikol?

Hontfest vznikol z túžby priniesť chválovú kultúru na Hont a prebudiť vieru ľudí tohto kraja.

 

Vieš vysvetliť motto tohtoročného Hontfestu  “Lev z Júdu”?

Júda bol jeden zo synov patriarchu Jakuba či Izraela a najvzácnejší potomok z tohto Júdovho kmeňa je v Biblii nazvaný Levom. Je to Ježiš Kristus, ktorý telom patrí práve do tohto kmeňa. On je ten, ktorý svojou silou lásky je nielen kráľom, ale aj bratom, ktorý nás môže a chce ochrániť pred všetkým zlom. On umrel za všetkých, dokonca i tých, ktorí ho odmietajú. Tohtoročný ročník Hontfestu nás chce pozvať aby sme aj my kraľovali spolu s ním láskou bez predsudkov a žili jeden pre druhého.

 

Čo ťa motivuje v pastorácii?

Myslíš ako z Hontfestu? To že mnoho ľudí opustí svoje záujmy, prinesie obetu aby sa mohli navzájom povzbudiť a potešiť do bežných starostí i radostí. Oplatí sa investovať čas i energiu do práce na spáse duší..

 

Pomohol Hontfest k zlepšeniu? Ako to ty vnímaš?

To či Hontfest pomohol môžeme vidieť na jednotlivcoch, ktorí odišli povzbudení. Ale celkovo jeho ovocie budeme môcť zbierať asi postupne, časom. Všetko má svoj čas.

 

Je potrebný? Alebo prečo by nemal byť Hontfest? Bolo by lepšie bez neho? Čo prináša a berie?

Určite je príprava i priebeh Hontfestu spojený aj s negatívami, nie všetko vždy vychádza ako by sme chceli. Nie každý človek všetko dobre pochopí. Jasné, že vznikajú aj nedorozumenia. Ale popri tom všetkom vnímam, že pri našich obmedzených možnostiach prišlo už po dva roky na Hontfest spolu viac ako tri tisíc ľudí. Má zmysel ho konať. Tí, ktorí neveria sa môžu povzbudiť svedectvom veriacich. Vlažní vo viere sa môžu v nej upevniť a praktizujúci vieru môžu nájsť nové horizonty. Pokiaľ sa aj do budúcna nájdu ochotní organizátori, spolupracovníci a ochotní účinkujúci, dúfam že Hontfest bude mať svoju budúcnosť a bude môcť priniesť duchovnú obrodu tohto nášho krásneho regiónu Hont.

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00